Εξερεύνηση αποτελεσμάτων κατά περιοχή

Όταν αναζητάτε έναν όρο στο Google Trends, βλέπετε έναν χάρτη όπου εμφανίζονται περιοχές στις οποίες αυτός ο όρος είναι δημοφιλής. Οι πιο σκούρες σκιάσεις υποδεικνύουν τις περιοχές στις οποίες είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα αναζήτησης του όρου.

Αν συγκρίνετε τους όρους αναζήτησης, θα δείτε έναν παγκόσμιο χάρτη με σκιάσεις σύμφωνα με τη δημοτικότητα του όρου. Η ένταση του χρώματος αντιπροσωπεύει το ποσοστό των αναζητήσεων του κορυφαίου όρου αναζήτησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η δημοτικότητα του όρου αναζήτησης σχετίζεται με τον συνολικό αριθμό των αναζητήσεων Google που εκτελούνται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια περιοχή

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε κάποια περιοχή, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το όγκο της αναζήτησης σε μια περιοχή. Στα δεξιά του χάρτη, θα δείτε επίσης μια λίστα με περιοχές ή πόλεις ταξινομημένες σύμφωνα με τη δημοτικότητα του όρου.

Μητροπολιτικές περιοχές

Οι μητροπολιτικές περιοχές είναι γεωγραφικές περιοχές που αντιστοιχούν γενικά σε μητροπολιτικές περιοχές. Προς το παρόν, το Google Trends εμφανίζει μητροπολιτικές περιοχές μόνο για ορισμένες χώρες.

Για να δείτε μια μητροπολιτική περιοχή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε το Google Trends.
  2. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης, όπως "android".
  3. Στην ενότητα Τοπικό ενδιαφέρον, κάντε κλικ στις Ηνωμένες Πολιτείες στον χάρτη.
  4. Κάντε κλικ σε μια πολιτεία στον χάρτη.
  5. Κάντε κλικ σε μια μητροπολιτική περιοχή στον χάρτη.

Αν κάποια περιοχή στον χάρτη δεν επισημαίνεται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τα δεδομένα του Google Trends προσαρμόζονται και επομένως μπορεί ο όρος να χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά να είναι πιο δημοφιλής σε άλλες περιοχές.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού