Изследване на резултатите по региони

Когато потърсите дума в Google Тенденции, виждате карта с областите, където тя е популярна. По-тъмните цветове показват, че на тези места вероятността за търсене на думата е по-голяма.

Ако сравнявате думи за търсене, виждате карта на света, оцветена според популярността им. Наситеността на цвета отразява процента търсения на водещата дума за търсене в определен регион. Популярността на дадена дума за търсене е относителна спрямо общия брой търсения с Google през даден период в определен регион.

Получаване на повече информация за регион

Задръжте курсора на мишката над даден регион, за да видите още подробности за обема на търсенето там. Вдясно от картата виждате и списък с региони или градове, подредени според популярността на думата за търсене.

Градски области

Градските области са географски зони, обикновено обхващащи големите градове и околностите им. Понастоящем Google Тенденции предлага градски области само за някои държави.

За да видите градска област, изпълнете стъпките по-долу:

  1. Отворете Google Тенденции.
  2. Въведете дума за търсене, като например „android“.
  3. В секцията Интерес по регион кликнете върху Съединените щати на картата.
  4. Кликнете върху щат на картата.
  5. Кликнете върху градска област на картата.

Ако даден регион на картата не е откроен, това не означава, че липсва интерес. Данните на Google Тенденции са коригирани, така че думата за търсене може да се използва в този регион, но да е по-популярна в други.