เกี่ยวกับกราฟเทรนด์

เมื่อค้นข้อความค้นหาบนเทรนด์ คุณจะเห็นกราฟด้านล่างข้อความค้นหาซึ่งจะแสดงถึงความนิยมในช่วงเวลาต่างๆ วางเมาส์เหนือกราฟ เพื่อตรวจสอบจุดต่างๆ บนกราฟ

Numbers on the graph

ตัวเลขบนกราฟแสดงถึงจำนวนครั้งในการค้นหาสำหรับคำหนึ่งๆ โดยเทียบกับจำนวนการค้นหาทั้งหมดใน Google ในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้หมายถึงจำนวนการค้นหาที่แท้จริง เนื่องจากมีการปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเชิงสถิติและนำเสนอในระดับตั้งแต่ 0-100 แต่ละจุดบนกราฟถูกหารด้วยคะแนนสูงสุดและคูณด้วย 100 ในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ระบบจะแสดงเลข 0

Bars next to the chart

เมื่อทำการเปรียบเทียบอย่างน้อยสองรายการ ระบบจะแสดงแท่งกราฟข้างแผนภูมิ ความสูงของแท่งกราฟจะแทนค่าเฉลี่ยของทุกจุดบนกราฟสำหรับข้อความค้นหานั้น

Downward sloping lines

เส้นแนวโน้มที่ชี้ลงหมายถึงความนิยมของข้อความค้นหาดังกล่าวลดน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าค่าสัมบูรณ์หรือจำนวนรวมของการค้นข้อความค้นหาดังกล่าวลดลง