เกี่ยวกับกราฟเทรนด์

เมื่อค้นข้อความค้นหาบนเทรนด์ คุณจะเห็นกราฟด้านล่างข้อความค้นหาซึ่งจะแสดงถึงความนิยมในช่วงเวลาต่างๆ วางเมาส์เหนือกราฟ เพื่อตรวจสอบจุดต่างๆ บนกราฟ

Numbers on the graph

ตัวเลขบนกราฟแสดงถึงจำนวนครั้งในการค้นหาสำหรับคำหนึ่งๆ โดยเทียบกับจำนวนการค้นหาทั้งหมดใน Google ในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้หมายถึงจำนวนการค้นหาที่แท้จริง เนื่องจากมีการปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเชิงสถิติและนำเสนอในระดับตั้งแต่ 0-100 แต่ละคะแนนบนกราฟถูกหารด้วยคะแนนสูงสุดหรือ 100 ในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ระบบจะแสดงเลข 0

Bars next to the chart

เมื่อทำการเปรียบเทียบอย่างน้อยสองรายการ ระบบจะแสดงแท่งกราฟข้างแผนภูมิ ความสูงของแท่งกราฟจะแทนค่าเฉลี่ยของทุกจุดบนกราฟสำหรับข้อความค้นหานั้น

Downward sloping lines

เส้นแนวโน้มที่ชี้ลงไม่ได้หมายถึงจำนวนการค้นหาที่แท้จริงของข้อความค้นหาลดน้อยลง แต่หมายความถึงความนิยมที่น้อยลง

เช่น สมมติว่าเมืองหนึ่งมีประชากร 100 คน ในจำนวนนั้นมี 50 คนที่ค้นหาด้วย Google ปีหนึ่ง ประชากรครึ่งเมืองนั้นทำการค้นหา เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ปีต่อมา อีก 50 คน เริ่มทำการค้นหาด้วย Google แต่ไม่มีใครค้นหา เทศกาลฤดูใบไม้ผลิเพิ่มเติม ดังนั้นกราฟของ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ จะลดลง เพราะเปอร์เซ็นต์ของผู้ค้นหาข้อความดังกล่าวลดน้อยลง