Om grafer i Google Trends

Når du søger efter et udtryk i Google Trends, får du vist en graf under søgeudtrykket, der viser søgningens popularitet over tid. Hold markøren over grafen for at undersøge de forskellige punkter på grafen.

Tal på grafen

Tallene på grafen angiver, hvor mange søgninger der er foretaget efter et bestemt udtryk i forhold til det samlede antal søgninger på Google over tid. De angiver ikke det samlede antal søgninger, da dataene er normaliserede og angivet på en skala fra 0 til 100. Alle punkter på grafen er divideret enten med det højeste punkt eller med 100. Når vi ikke har nok data, vises der et 0.

Søjler ud for diagrammet

Når to eller flere elementer sammenlignes, vises der søjler ud for diagrammet. Søjlernes højde repræsenterer gennemsnittet af alle punkter på grafen for det pågældende søgeudtryk.

Nedadgående linjer

En nedadgående linje betyder ikke nødvendigvis, at den absolutte trafik for et søgeudtryk er aftagende. Det betyder blot, at populariteten er aftagende.

Hvis vi antager, at vi har en by med 100 indbyggere, hvoraf kun 50 af dem bruger Google Søgning. Det ene år søger halvdelen af indbyggerne på spring festival. Året efter er yderligere 50 af indbyggerne begyndt at bruge Google Søgning, men der er ingen yderligere søgninger på spring festival. Grafen for spring festival vil være aftagende, fordi en lavere procentdel af brugerne søger efter udtrykket.