Om grafer i Google Trends

Når du søger efter et udtryk i Google Trends, får du vist en graf under søgeudtrykket, der viser søgningens popularitet over tid. Hold markøren over grafen for at undersøge de forskellige punkter på grafen.

Tal på grafen

Tallene på grafen angiver, hvor mange søgninger der er foretaget efter et bestemt udtryk i forhold til det samlede antal søgninger på Google over tid. De angiver ikke det samlede antal søgninger, da dataene er normaliserede og angivet på en skala fra 0 til 100. Alle punkter på grafen er divideret med det højeste punkt og ganget med 100. Når vi ikke har nok data, vises der et 0.

Søjler ud for diagrammet

Når to eller flere elementer sammenlignes, vises der søjler ud for diagrammet. Søjlernes højde repræsenterer gennemsnittet af alle punkter på grafen for det pågældende søgeudtryk.

Nedadgående linjer

En nedadgående linje betyder, at populariteten for et søgeudtryk er aftagende. Det er ikke ensbetydende med, at det absolutte, eller samlede, antal søgninger på det pågældende udtryk er aftagende.