Grafy v Trendech

Když v Trendech vyhledáte dotaz, pod dotazem se zobrazí graf zobrazující jeho oblíbenost v průběhu času. Umístěním kurzoru můžete prozkoumat různé body na grafu.

Čísla na grafu

Čísla na grafu představují počet vyhledávacích dotazů, které se týkaly konkrétního výrazu, v poměru k celkovému počtu vyhledávání na Googlu. Nepředstavují absolutní počty vyhledávacích dotazů, neboť údaje jsou normalizovány a prezentovány na stupnici od 0 do 100. Každý bod na grafu je vydělen nejvyšším bodem a vynásoben číslem 100. Pokud nemáme k dispozici dostatečné množství údajů, zobrazí se 0.

Sloupce vedle grafu

Při porovnání dvou a více položek se vedle grafu zobrazí sloupce. Výška sloupce představuje průměr všech bodů na grafu pro daný vyhledávací dotaz.

Sestupné křivky

Sestupná křivka znamená, že se snižuje oblíbenost vyhledávacího dotazu. Neznamená to, že se snižuje absolutní či celkový počet vyhledávání daného dotazu.