Tìm các lượt tìm kiếm có liên quan

Khi tìm kiếm một cụm từ trong Xu hướng, bạn sẽ thấy các lượt tìm kiếm liên quan đến cụm từ của mình trong phần Tìm kiếm có liên quan ở cuối trang.

Nếu đang so sánh nhiều cụm từ tìm kiếm, vị trí hoặc khoảng thời gian, bạn có thể thấy các lượt tìm kiếm phổ biến có liên quan bằng cách chọn tab dành cho cụm từ của bạn.

Các lượt tìm kiếm phổ biến

Các lượt tìm kiếm phổ biến là những cụm từ được tìm kiếm thường xuyên nhất cùng với cụm từ mà bạn đã nhập ở cùng một phiên tìm kiếm, trong phạm vi danh mục, quốc gia hoặc khu vực đã chọn. Nếu bạn không nhập cụm từ tìm kiếm, toàn bộ các lượt tìm kiếm phổ biến sẽ hiển thị.

Tìm kiếm tăng

Các lượt tìm kiếm tăng là những cụm từ đã được tìm kiếm chứa từ khóa mà bạn đã nhập (hoặc các lượt tìm kiếm chung, nếu không có từ khóa nào được nhập) có sự gia tăng đáng kể nhất về số lượng trong khoảng thời gian được yêu cầu. Đối với mỗi cụm từ tìm kiếm tăng, bạn sẽ thấy tỷ lệ phần trăm gia tăng của cụm từ này so với khoảng thời gian trước đó. Nếu bạn thấy từ “Đột phá” thay vì tỷ lệ phần trăm, điều này có nghĩa là cụm từ tìm kiếm đó đã tăng hơn 5000%.

Báo cáo tìm kiếm có liên quan không phù hợp

Google Xu hướng xóa các cụm từ tìm kiếm có thể mang tính khiêu dâm. Tuy nhiên, đôi khi một số nội dung không phù hợp vẫn có thể bị bỏ qua. Ở cuối trang Google Xu hướng bất kỳ, hãy nhấp vào Gửi phản hồi để báo cáo nội dung phản cảm.

Google Xu hướng không lọc các chủ đề gây tranh cãi.