Nájdenie súvisiacich vyhľadávaní

Keď v Trendoch vyhľadáte dopyt, v dolnej časti stránky v časti Súvisiace vyhľadávania nájdete vyhľadávania súvisiace s týmto dopytom.

Ak porovnávate viacero vyhľadávacích dopytov, miest alebo časových období, môžete vybrať kartu pre príslušný dopyt a zobraziť tak súvisiace vedúce vyhľadávania.

Vedúce vyhľadávania

Vedúce vyhľadávania predstavujú dopyty, ktoré sú najčastejšie vyhľadávané spolu so zadaným dopytom v rámci rovnakej relácie vyhľadávania alebo vo vybratej kategórii, krajine či regióne. Ak ste vyhľadávací dopyt nezadali, zobrazia sa celkovo najčastejšie vyhľadávané dopyty.

Stúpajúce vyhľadávania

Stúpajúce vyhľadávania predstavujú dopyty, ktoré boli vyhľadávané spolu so zadaným kľúčovým slovom (alebo celkove, ak ste žiadne kľúčové slovo nezadali) a ktoré v požadovanom časovom období zaznamenali najvýraznejší rast objemu. V prípade každého stúpajúceho vyhľadávacieho dopytu uvidíte percentuálny nárast dopytu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím. Ak namiesto percenta vidíte položku Obrovská zmena, znamená to, že vyhľadávací dopyt narástol o viac ako 5 000 %.

Nahlásenie nevhodných súvisiacich vyhľadávaní

Trendy Google odstraňujú vyhľadávacie dopyty, ktoré môžu mať explicitne sexuálny charakter. Niektoré nevhodné dopyty nám však môžu niekedy uniknúť. Nevhodný obsah môžete nahlásiť kliknutím na položku Odoslať spätnú väzbu v dolnej časti ktorejkoľvek stránky Trendov Google.

Trendy Google nefiltrujú kontroverzné témy.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false