Εύρεση σχετικών αναζητήσεων

Όταν αναζητάτε κάποιον όρο στο Trends, θα δείτε αναζητήσεις που σχετίζονται με τον όρο σας στην ενότητα Σχετικές αναζητήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αν συγκρίνετε πολλούς όρους αναζήτησης, τοποθεσίες ή χρονικά εύρη, μπορείτε να δείτε τις συναφείς πιο δημοφιλείς αναζητήσεις, επιλέγοντας την καρτέλα που αντιστοιχεί στον όρο σας.

Δημοφιλέστερες αναζητήσεις

Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις είναι οι όροι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε αναζήτηση συχνότερα, μαζί με τον όρο που έχετε εισαγάγει, στην ίδια περίοδο σύνδεσης αναζήτησης, εντός της επιλεγμένης κατηγορίας, χώρας ή περιοχής. Αν δεν έχετε εισαγάγει έναν όρο αναζήτησης, εμφανίζονται οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις συνολικά.

Αυξανόμενες αναζητήσεις

Οι αυξανόμενες αναζητήσεις είναι όροι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μαζί με τη λέξη-κλειδί που έχετε εισαγάγει (ή συνολικές αναζητήσεις, εάν δεν έγινε εισαγωγή λέξης-κλειδιού), οι οποίοι σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε όγκο κατά το ζητούμενο χρονικό διάστημα. Για κάθε όρο αυξημένης αναζήτησης, θα δείτε ένα ποσοστό της ανόδου του όρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο. Αν δείτε την επισήμανση "Έξαρση" αντί για ποσοστό, αυτό σημαίνει ότι ο όρος αναζήτησης είχε άνοδο μεγαλύτερη από 5000%.

Αναφορά ακατάλληλων συναφών αναζητήσεων

Το Google Trends καταργεί τους όρους αναζήτησης που μπορεί να έχουν ακατάλληλο σεξουαλικό περιεχόμενο. Ωστόσο, περιστασιακά, ορισμένο ακατάλληλο περιεχόμενο ενδέχεται να μην φιλτράρεται. Στο κάτω μέρος οποιασδήποτε σελίδας του Google Trends, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποστολή σχολίων, για να αναφέρετε το προσβλητικό περιεχόμενο.

Το Google Trends δεν φιλτράρει αμφιλεγόμενα θέματα.