Намиране на сродни търсения

Когато търсите дадена дума в Google Тенденции, виждате сродни на нея търсения в секцията Сродни търсения в долната част на страницата.

Ако сравнявате няколко думи за търсене, местоположения или времеви диапазона, можете да видите сродните най-популярни търсения, като изберете раздела за думата си.

Най-популярни търсения

Най-популярните търсения са думи, които са били търсени най-често заедно с въведената от вас в една и съща сесия в рамките на избраната категория, държава или регион. Ако не сте въвели дума за търсене, се показват най-популярните търсения като цяло.

Нарастващи търсения

Нарастващите търсения са думи, търсени заедно с въведената от вас ключова дума (или, ако не е въведена такава, с общите търсения), за които обемът е нараснал най-много за заявения период от време. За всяка от тези думи за търсене виждате процентния ръст в сравнение с предишния период от време. Ако вместо процент се показва „Силно нарастване“, това означава, че ръстът на думата е бил над 5000%.

Подаване на сигнал за неподходящи сродни търсения

Google Тенденции премахва думите за търсене, които може да имат явен сексуален характер. Понякога обаче е възможно да пропуснем неподходящи материали. За да подадете сигнал за обидно съдържание, кликнете върху Изпращане на отзиви в долната част на която и да е страница на услугата.

Google Тенденции не филтрира противоречивите теми.