การคาดการณ์เทรนด์

เมื่อดูกราฟของคำหลักเมื่อเวลาผ่านไปสักช่วงหนึ่ง คุณจะเห็นตัวเลือกให้ทำเครื่องหมายในช่องการคาดการณ์ ซึ่งจะแสดงถึงความนิยมที่คาดว่าคำดังกล่าวจะได้รับในอนาคตอันใกล้ การคาดการณ์เหล่านี้เป็นเพียงการประเมิน ไม่ใช่การคาดคะเนค่าที่แน่นอนในอนาคต

How forecasts are determined

เพื่อคาดการณ์ความนิยมของคำหลักในอนาคต เทรนด์จะดูจากจำนวนบุคคลที่ค้นหาคำดังกล่าวในอดีต โดยเทรนด์จะไม่พิจารณาถึงบริบทหรือหมวดหมู่ของการค้นหา

Why certain terms don’t have forecasts

เทรนด์จะไม่แสดงการคาดการณ์สำหรับข้อความค้นหาที่ทำนายได้ยาก นอกจากนี้ หากคุณเลือกช่วงเวลาในการคาดการณ์สั้นๆ ก็อาจทำให้เทรนด์จะสร้างข้อมูลหรือประวัติของข้อความค้นหาที่ป้อนได้ยาก