Giới thiệu về tập dữ liệu của Google Xu hướng

Với BigQuery, bạn có thể truy cập dữ liệu được ẩn danh, lập chỉ mục, chuẩn hoá và tổng hợp của Google Xu hướng.

Tập dữ liệu BigQuery của Google Cloud Marketplace cho thấy 25 cụm từ tìm kiếm hàng đầu nói chung hoặc 25 cụm từ tìm kiếm tăng mạnh nhất trên Google Xu hướng trong 30 ngày qua.

Bậc miễn phí của BigQuery cung cấp tối đa 1 TB/tháng cho các cụm từ SQL và tối đa 10 GB/tháng dung lượng lưu trữ mà không tính phí. Các cụm từ SQL vượt quá những ngưỡng này phải tuân theo mức giá BigQuery thông thường.

Mẹo: Để truy cập BigQuery mà không cần tài khoản Google Cloud hoặc thông tin thẻ tín dụng, hãy dùng hộp cát BigQuery.

Khám phá các tập dữ liệu của Google Xu hướng nhờ BigQuery

Để khám phá các bảng trong tập dữ liệu công khai này, hãy tìm bảng 25 câu chuyện hàng đầu cũng như 25 cụm từ tìm kiếm tăng hàng đầu trên giao diện người dùng BigQuery SQL.

Để giảm thiểu dữ liệu được quét và xử lý, hãy tận dụng bộ lọc phân vùng trong cụm từ tìm kiếm của bạn:

SELECT * FROM `bigquery-public-data.google_trends.top_terms`

WHERE refresh_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY)

Ngoài ra, bạn có thể khám phá Google Xu hướng qua các công cụ phân tích kinh doanh (BI) khác như Looker, Data Studio hoặc qua giải pháp của các đối tác của chúng tôi.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9911789172713724625
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true