Ξεκινήστε με το σύνολο δεδομένων του Google Trends

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα, καταλογοποιημένα, κανονικοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα Google Trends με το BigQuery.

Το σύνολο δεδομένων BigQuery από το Google Cloud Marketplace εμφανίζει τα 25 συνολικά κορυφαία ή τα 25 κορυφαία ανερχόμενα ερωτήματα από το Google Trends για τις τελευταίες 30 ημέρες.

Το επίπεδο χωρίς χρέωση του BigQuery προσφέρει έως 1 TB/μήνα σε ερωτήματα SQL και έως 10 GB/μήνα σε αποθηκευτικό χώρο χωρίς χρέωση. Τα ερωτήματα SQL πάνω από αυτά τα όρια υπόκεινται στην κανονική τιμολόγηση του BigQuery.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο BigQuery χωρίς λογαριασμό Google Cloud ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον δοκιμών (sandbox) του BigQuery.

Εξερευνήστε σύνολα δεδομένων Google Trends με το BigQuery

Για να εξερευνήσετε αυτούς τους δημόσιους πίνακες συνόλου δεδομένων, υποβάλετε ερωτήματα για τις 25 κορυφαίες ειδήσεις και τους 25 κορυφαίους ανερχόμενους πίνακες από τη διεπαφή χρήστη SQL του BigQuery.

Για να ελαχιστοποιήσετε τα δεδομένα που σαρώνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρησιμοποιήστε το φίλτρο διαμερισμάτων στο ερώτημά σας:

SELECT * FROM `bigquery-public-data.google_trends.top_terms`

WHERE refresh_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY)

Εναλλακτικά, μπορείτε να εξερευνήσετε το Google Trends με άλλα εργαλεία Business Intelligence (BI), όπως το Looker, το Data Studio ή με λύσεις από τους συνεργάτες μας.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού