Začínáme s datovou sadou z Trendů Google

Pomocí nástroje BigQuery můžete pracovat s anonymizovanými, indexovanými, normalizovanými a agregovanými daty z Trendů Google.

V datové sadě BigQuery ze služby Google Cloud Marketplace je zobrazeno 25 nejlepších nebo 25 rostoucích dotazů z Trendů Google za posledních 30 dní.

Bezplatná úroveň BigQuery nabízí až 1 TB měsíčně na dotazy SQL a až 10 GB měsíčně na úložiště bez dalších poplatků. Na dotazy SQL nad tyto limity se vztahují běžné ceny BigQuery.

Tip: Pokud chcete používat BigQuery bez účtu Google Cloud nebo údajů o platební kartě, použijte izolovaný prostor BigQuery.

Objevujte datové sady z Trendů Google pomocí BigQuery

Pokud chcete tyto tabulky veřejných datových sad prozkoumat, zadejte dotaz na tabulky 25 nejlepších a 25 rostoucích z uživatelského rozhraní BigQuery SQL.

Pokud chcete minimalizovat naskenovaná a zpracovaná data, použijte v dotazu filtr oddílů:

SELECT * FROM `bigquery-public-data.google_trends.top_terms`

WHERE refresh_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY)

Trendy Google můžete také prozkoumat v jiných nástrojích Business Intelligence (BI), jako je Looker, Data Studio nebo řešení od našich partnerů.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
false
false