Začínáme s datovou sadou z Trendů Google

Pomocí nástroje BigQuery můžete pracovat s anonymizovanými, indexovanými, normalizovanými a agregovanými daty z Trendů Google.

V datové sadě BigQuery ze služby Google Cloud Marketplace je zobrazeno 25 nejlepších nebo 25 rostoucích dotazů z Trendů Google za posledních 30 dní.

Bezplatná úroveň BigQuery nabízí až 1 TB měsíčně na dotazy SQL a až 10 GB měsíčně na úložiště bez dalších poplatků. Na dotazy SQL nad tyto limity se vztahují běžné ceny BigQuery.

Tip: Pokud chcete používat BigQuery bez účtu Google Cloud nebo údajů o platební kartě, použijte izolovaný prostor BigQuery.

Objevujte datové sady z Trendů Google pomocí BigQuery

Pokud chcete tyto tabulky veřejných datových sad prozkoumat, zadejte dotaz na tabulky 25 nejlepších a 25 rostoucích z uživatelského rozhraní BigQuery SQL.

Pokud chcete minimalizovat naskenovaná a zpracovaná data, použijte v dotazu filtr oddílů:

SELECT * FROM `bigquery-public-data.google_trends.top_terms`

WHERE refresh_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY)

Trendy Google můžete také prozkoumat v jiných nástrojích Business Intelligence (BI), jako je Looker, Data Studio nebo řešení od našich partnerů.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
142745774008999734
true