Vyhľadávanie a správa vašich ciest

Na karte Cesty môžete získať informácie o cestách, napríklad o vašich nadchádzajúcich cestách, rezerváciách a prieskumoch. Karta Cesty prehľadne triedi potvrdené rezervácie odoslané do vášho Gmailu a aktivity súvisiace s cestovaním, napríklad:

 • rezervácie u leteckých spoločností, v hoteloch, požičovniach áut, reštauráciách a u vlakových alebo autobusových dopravcov;
 • prieskum možností cestovania pre nadchádzajúce cesty;
 • návrhované ciele ciest;
 • informácie z predchádzajúcich ciest;
 • nedávnu aktivitu súvisiacu s cestovaním.
Tip: Ak chcete získať všetky informácie o cestovaní, skontrolujte, či ste sa prihlásili do účtu Google, ktorý používate na vytvorenie cestovných plánov.

Nastavenie účtu Google pre cestovanie

Ak chcete nájsť svoje rezervácie ciest a prieskumy možností cestovania na karte Cesty, uistite sa, že sú zapnuté nasledujúce nastavenia:

 • Inteligentné funkcie a prispôsobenie v ďalších službách Googlu v Gmaile: tieto funkcie vám umožňujú získať na karte Cesty informácie o cestách na základe správ s potvrdením, ktoré boli odoslané do vášho Gmailu.  Prejsť na nastavenia Gmailu
 • Súkromné výsledky vo Vyhľadávaní Google: toto nastavenie zobrazí výsledky vyhľadávania na základe rezervácií, ktoré ste už vykonali a ktoré môžete zobraziť iba vy. Prejsť na nastavenia Vyhľadávania Google
 • Aktivita na internete a v aplikáciách vo vašom účte Google: toto nastavenie vám umožňuje prispôsobiť prostredie vo všetkých službách Googlu. Google ukladá vaše vyhľadávania a návštevy webov v zariadeniach, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Google. Prejsť na nastavenia Google

Kontrola vašich nadchádzajúcich ciest

Dôležité: Súkromné informácie vo vašich nadchádzajúcich cestách sa nezdieľajú s nikým iným.

Všetky informácie o svojich cestách vrátane nadchádzajúcich a predchádzajúcich ciest si môžete pozrieť na google.com/travel. Uistite sa, že ste sa prihlásili do účtu Google, ktorý ste použili na vytvorenie cestovných plánov a rezervácií.

Keď potvrdíte rezervácie, napríklad letov alebo hotelov, podrobnosti o svojej ceste nájdete na karte Cesty. Ak chcete skontrolovať dôležité informácie, napríklad časy odletov a potvrdzovacie čísla, kliknite alebo klepnite na jednotlivé rezervácie.

Nadchádzajúce cesty sa vytvárajú automaticky na základe potvrdených rezervácií odoslaných do Gmailu. Ak svoje rezervácie na karte Cesty nenájdete a potvrdzovacie e‐maily sa odosielajú do účtu, ktorý nie je v Gmaile, prepošlite e‐maily s potvrdením rezervácie do svojho Gmailu. 

Ak chcete túto funkciu vypnúť, v nastaveniach Gmailu vypnite Inteligentné funkcie a prispôsobenie v ďalších službách Googlu.

Úprava podrobností o vašej ceste

 1. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 2. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 3. Posuňte sa na svoju cestu.
 4. Pri ceste kliknite alebo klepnite na Viac Viac.
 5. Ak chcete zmeniť názov, cieľ či popis cesty alebo dátum jej začiatku a ukončenia, kliknite alebo klepnite na Upraviť cestu.

Úprava rezervácií

Dôležité: Úpravou informácií o rezerváciách na google.com/travel sa nezmenia aktuálne rezervácie ani obsah e‑mailu, z ktorého bola rezervácia vygenerovaná.

 1. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 2. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 3. Posuňte sa na svoju cestu.
 4. Kliknite alebo klepnite na obrázok cesty.
 5. Posuňte sa na svoje rezervácie.
 6. Pri rezervácii kliknite alebo klepnite na Upraviť Upraviť.
 7. Aktualizujte všetky podrobnosti, ktoré chcete zmeniť, napríklad rezerváciu letu, auta alebo hotela. 
 8. Po dokončení úprav kliknite alebo klepnite na Uložiť.

Pridanie poznámok k ceste

Zapíšte si užitočné poznámky do svojho cestovného plánu alebo rezervácie.

Dôležité: Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.

Ak chcete pridať poznámku k cestovnému plánu, postupujte takto:

 1. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 2. Posuňte sa na svoju cestu.
 3. Kliknite alebo klepnite na obrázok cesty.
 4. Vpravo kliknite alebo klepnite na Pridať k ceste.
 5. Vo vyskakovacom okne Pridať k ceste kliknite alebo klepnite na možnosť Poznámka.
 6. Pridajte poznámku a kliknite alebo klepnite na Uložiť. Poznámky nájdete v hornej časti svojho cestovného plánu.

Ak chcete pridať poznámku k rezervácii, postupujte takto:

 1. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 2. Posuňte sa na svoju cestu.
 3. Kliknite alebo klepnite na obrázok cesty.
 4. Vpravo kliknite alebo klepnite na šípku nadol Šípka nadol a rozbaľte rezerváciu.
 5. Kliknite alebo klepnite na Pridať poznámku.
 6. Pridajte poznámku a kliknite alebo klepnite na Uložiť. Poznámky nájdete v spodnej časti svojej rezervácie. 

Ak chcete upraviť alebo odstrániť poznámku, postupujte takto:

 • Kliknite alebo klepnite na poznámku a potom kliknite alebo klepnite na Upraviť.
 • Kliknite alebo klepnite na poznámku a potom kliknite alebo klepnite na Upraviť a potom Kôš Trash.

Odstránenie cesty

Dôležité: Keď odstránite cestu na google.com/travel, vaša rezervácia sa tým nezruší. 

 1. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 2. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 3. Posuňte sa na svoju cestu.
 4. Pri informáciách o ceste, ktorú chcete odstrániť, kliknite alebo klepnite na Viac Viac.
 5. Ak chcete odstrániť informácie o ceste, kliknite alebo klepnite na Odstrániť cestu.

Potvrďte, že ste účastníkom cesty

Ak potvrdíte, že ste účastníkom danej cesty, budete dostávať aktualizácie stavov letov a ďalšie upozornenia o ceste. Potvrdenie vykonáte takto:

 1. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 2. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 3. Posúvajte sa cez potenciálne a nadchádzajúce cesty a nájdite cestu, ktorú chcete aktualizovať.
 4. Ak chcete potvrdiť, že ste účastníkom konkrétnej cesty, pri názve príslušnej cesty zapnite:
  • Zúčastním sa tejto cesty, ak ide o budúcu cestu, alebo
  • Zúčastnil(a) som sa tejto cesty, ak ide o predchádzajúcu cestu.

Zdieľanie podrobností o ceste

Rezerváciu môžete odoslať e‑mailom so všetkými dátumami a podrobnosťami alebo zdieľať odkaz na váš cestovný plán so skrytými osobnými údajmi.
Dôležité: Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
Odoslanie podrobností rezervácie e‐mailom:
 1. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 2. Vyberte cestu, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Zdieľať.
 3. Ak chcete odoslať cestovný plán, kliknite alebo klepnite na Odoslať podrobnosti rezervácie e‐mailom.
Zdieľanie odkazu na cestu:
 1. Na google.com/travel prejdite na Cesty.
 2. Kliknite alebo klepnite na cestu, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Zdieľať.
 3. Ak chcete zdieľať stránku cesty, kliknite alebo klepnite na Zdieľať cestu. 
 4. Výberom možnosti Zdieľané vytvorte odkaz na zdieľanie. 
 5. Skopírujte odkaz, prípadne kliknite alebo klepnite na tlačidlo Zdieľať, a odošlite ho prostredníctvom e‑mailu, sociálnych médií alebo iných dostupných možností.

Ak chcete zdieľanie cesty vypnúť, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Zdieľať a nastavte cestu na možnosť Súkromná. Keď bude cesta nastavená ako Súkromná, predtým zdieľané odkazy už k nej nebudú poskytovať prístup. Ak budete zdieľať cestu po tom, čo bola nastavená ako Súkromná, vygeneruje sa nový odkaz.

Ako nájsť návrhy ciest

Pomocou návrhov ciest si môžete naplánovať cestu a nájsť aktivity v cieli. Google poskytuje tieto návrhy na základe destinácií a ciest spojených so správami s potvrdením, ktoré boli odoslané do vášho Gmailu.

Návrhy ciest sú založené aj na vyhľadávaniach a kliknutiach súvisiacich s cestovaním.

 • Hotely sú navrhované na základe vašich vyhľadávaní na Googli a miest, ktoré ste si uložili z Máp alebo Vyhľadávania.
 • Zážitky sú navrhované na základe toho, čo hľadáte alebo si ukladáte v Mapách Google, vo Vyhľadávaní alebo vo funkcii Preskúmať na google.com/travel.
Ak chcete odstrániť uloženú položku: kliknite alebo klepnite na Viac Usporiadať a potom Odstrániť.
Tip: Keď zo stránky Cesty odstránite položku, naďalej zostane vo vašej histórii vyhľadávania a prehliadania. Ak chcete odstrániť položku z histórie vyhľadávania alebo prehliadania, prejdite na Moja aktivita na Googli.

Objavovanie potenciálnych ciest

Potenciálne cesty sú návrhy na cestovanie na základe vašej nedávnej aktivity, ako sú napríklad vyhľadávania, uložené hotely a zážitky či ceny, ktoré sledujete. Návrhy sú založené aj na vašej aktivite v iných službách Googlu, ako sú Mapy a YouTube.

Ak chcete túto funkciu vypnúť alebo sa dozvedieť viac, prejdite na Zobrazenie a ovládanie vašej aktivity na internete a v aplikáciách.

Hľadanie predchádzajúcich ciest

Predchádzajúce cesty sú cesty, ktoré ste manuálne vytvorili alebo boli automaticky vytvorené na základe potvrdených rezervácií odoslaných do vášho Gmailu spolu s ich dátumami a ďalšími informáciami.
 
Ak chcete vypnúť funkciu automatického vytvárania ciest na základe potvrdených rezervácií odoslaných do vášho Gmailu, v nastaveniach Gmailu vypnite Inteligentné funkcie a prispôsobenie v iných službách Googlu.