Vyhľadávanie a správa vašich ciest

Google Travel má informácie o vašich cestách, napríklad o vašich rezerváciách a prieskumoch. Karta Cesty prehľadne triedi vaše potvrdené rezervácie a nedávnu aktivitu súvisiacu s cestovaním, a tým vám uľahčuje plánovanie.

Po prihlásení do účtu Google môžete vyhľadať svoje rezervácie, ktoré vám posielame do Gmailu, napríklad rezervácie u leteckých spoločností, v hoteloch, požičovniach áut, reštauráciách a u vlakových alebo autobusových dopravcov.

Nájdete tu aj informácie o svojich prieskumoch možností cestovania a svoju nedávnu aktivitu.

Vaše Nastavenia Google

Ak chcete nájsť svoje rezervácie ciest a prieskumy možností cestovania, zapnite súkromné výsledky vyhľadávaniaaktivitu na internete a v aplikáciách.

Keď sa prihlásite do účtu Google, v súkromných výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia pre vás dôležité vyhľadávania, podobne ako v iných službách Googlu. Aktivita na internete a v aplikáciách umožňuje ukladať vyhľadávania a návštevy webových stránok v prihlásených zariadeniach, aby sa vám na celom Googli zobrazovali prostredia, ktoré budú lepšie prispôsobené vašim potrebám.

Ak nechcete na karte Cesty vidieť súkromné výsledky vyhľadávania, vypnite jedno alebo obidve tieto nastavenia. Prečítajte si viac o svojej aktivite účtu Google.

Nadchádzajúce cesty

Všetky informácie o svojich cestách vrátane nadchádzajúcich a predchádzajúcich ciest si môžete pozrieť na našej stránke o cestovaní.

V časti Nadchádzajúce cesty sú uvedené vaše cesty s potvrdenými rezerváciami, ako sú rezervované lety a hotely. Kliknutím alebo klepnutím na jednotlivé rezervácie načítate dôležité informácie, napríklad časy odletov a čísla rezervácií.

Nadchádzajúce cesty sa vytvárajú na základe potvrdení, ktoré vám posielame do Gmailu. Ak svoje rezervácie na karte Cesty nenájdete a potvrdzovací e‑mail ste dostali do účtu, ktorý nie je v Gmaile, skúste preposlať e‑mail s potvrdením rezervácie do svojho Gmailu. Skontrolujte tiež, či máte prihlásený správny účet.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na Výsledky vyhľadávania z vašich služieb Googlu.

Dôležité: Súkromné informácie, ktoré nájdete v Nadchádzajúcich cestách, sa nezdieľajú s nikým iným.

Odoslať rezervácie

 1. Otvorte Google Travel.
 2. Posuňte sa na Nadchádzajúce cesty.
 3. Pri ceste kliknite na Viac Viac.
 4. Ak chcete rezerváciu odoslať na e‑mailovú adresu, kliknite na Odoslať rezervácie.

Odstrániť cestu

 1. Otvorte Google Travel.
 2. Posuňte sa na Nadchádzajúce cesty.
 3. Pri ceste kliknite na Viac Viac.
 4. Ak chcete odstrániť informácie o ceste, kliknite na Odstrániť cestu.

Úprava cesty

 1. Otvorte Google Travel.
 2. Posuňte sa na Nadchádzajúce cesty.
 3. Pri ceste kliknite na Viac Viac.
 4. Ak chcete zmeniť názov cesty alebo dátum jej začiatku a ukončenia, kliknite na Upraviť cestu.

Úprava rezervácií

 1. Prejdite na Cesty na google.com/travel.
 2. Posuňte sa nadol na Nadchádzajúce cesty.
 3. Kliknite na obrázok vašej cesty.
 4. Kliknutím na rezerváciu, ktorú chcete upraviť, napríklad rezerváciu letu, auta alebo hotela, túto rezerváciu rozbalíte.
 5. Na konci rozbalenej rezervácie kliknite na Upraviť.
Tip: Úpravou rezervácií sa nezmení obsah e‑mailu, z ktorého sa rezervácia vygenerovala.

Návrhy ciest

Návrhy ciest vychádzajú z cieľov a ciest vytvorených zo správ s potvrdením, ktoré boli odoslané do vášho Gmailu. Pomocou týchto návrhov môžete nájsť aktivity v cieľovom mieste a naplánovať si cestu.

Prieskum možností cestovania

Prieskum možností cestovania používa vaše uložené a nedávno vyhľadávané lety, hotely a zážitky, čím vám uľahčuje plánovanie nadchádzajúcich ciest.

 • Hotely sa pridávajú na základe vašich vyhľadávaní na Googli a miest, ktoré ste uložili z Máp alebo Vyhľadávania.
 • Zážitky sa pridávajú na základe toho, čo hľadáte alebo čo ste si uložili v Mapách Google, vo Vyhľadávaní alebo funkcii Preskúmať na Google Travel.
Ak chcete odstrániť uloženú položku, kliknite na Viac Usporiadaťa potomOdstrániť.
Dôležité: Po odstránení položky zo stránky Cesty sa položka neodstráni z vašej histórie vyhľadávania a prehliadania. Ak chcete odstrániť položku z histórie vyhľadávania alebo prehliadania, prejdite na Moja aktivita na Googli.

Potenciálne cesty

V časti Potenciálne cesty sa zobrazujú návrhy na cestovanie na základe vašej nedávnej aktivity vrátane vyhľadávaní, uložených položiek a sledovaných cien. Návrhy sú založené aj na vašej predchádzajúcej interakcii s inými službami Googlu, ako sú napríklad Mapy, Chrome a YouTube.

Ak chcete túto funkciu vypnúť alebo sa dozvedieť viac, prejdite na Výsledky vyhľadávania z vašich služieb Googlu.

Predchádzajúce cesty

V predchádzajúcich cestách sú uvedené záznamy o cestách, ktoré ste absolvovali, ich dátumy a ďalšie informácie. Predchádzajúce cesty sa vytvárajú automaticky na základe potvrdení, ktoré vám posielame do Gmailu.