Vyhľadávanie a správa vašich ciest

Na google.com/travel môžete vyhľadať svoje rezervácie ciest, prieskumy a mnoho ďalších informácií. Karta Cesty prehľadne triedi vaše potvrdené rezervácie a nedávnu aktivitu súvisiacu s cestovaním, a tým vám uľahčuje plánovanie. Po prihlásení sa do účtu Google sa vám tu zobrazia rezervácie odoslané do vášho Gmailu vrátane rezervácií u leteckých spoločností, v hoteloch, požičovniach áut, reštauráciách a u vlakových alebo autobusových dopravcov.

Nájdete tu aj informácie o vašich prieskumoch možností cestovania a svoju nedávnu aktivitu.

Nastavenia na Googli

Ak chcete, aby sa vám zobrazovali rezervácie ciest a informácie z prieskumov možností cestovania, musíte zapnúť súkromné výsledky vyhľadávaniaaktivitu na internete a v aplikáciách.

Súkromné výsledky vyhľadávania nám umožňujú zobrazovať výsledky, ktoré sú pre vás relevantné, vrátane výsledkov vyhľadávania z ostatných služieb Googlu, ak ste sa prihlásili do svojho účtu Google. Aktivita na internete a v aplikáciách umožňuje ukladať vyhľadávania a návštevy webových stránok v prihlásených zariadeniach, aby sa vám na celom Googli zobrazovali prostredia, ktoré budú lepšie prispôsobené vašim potrebám.

Ak nechcete na karte Cesty vidieť súkromné výsledky vyhľadávania, vypnite jedno alebo obidve tieto nastavenia. Viac o svojej Aktivite účtu Google nájdete v časti Moja aktivita.

Nadchádzajúce cesty

Všetky informácie o svojich cestách vrátane nadchádzajúcich a predchádzajúcich ciest si môžete pozrieť na google.com/travel v akomkoľvek zariadení.

V časti Nadchádzajúce cesty sú uvedené vaše cesty s potvrdenými rezerváciami, ako sú rezervované lety a hotely. Kliknutím alebo klepnutím na jednotlivé rezervácie načítate dôležité informácie, napríklad časy odletov a čísla rezervácií.

Nadchádzajúce cesty sa vytvárajú automaticky na základe potvrdení odoslaných do vášho Gmailu. Ak svoje rezervácie na karte Cesty nevidíte a potvrdzovací e‑mail ste dostali do účtu, ktorý nie je v Gmaile, skúste preposlať e‑mail s potvrdením rezervácie do svojho účtu Gmail. Skontrolujte tiež, či máte prihlásený správny účet.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, prečítajte si viac na stránke Výsledky vyhľadávania z vašich služieb Googlu.

Dôležité: Súkromné informácie, ktoré vidíte na tejto karte, sa nezdieľajú s nikým iným.

Odoslanie rezervácií

 1. Prejdite na Cesty na google.com/travel.
 2. Posuňte sa nadol na Nadchádzajúce cesty.
 3. Pri vašej ceste kliknite na ikonu Viac More.
 4. Ak chcete rezerváciu odoslať na e-mailovú adresu, kliknite na Odoslať rezervácie.

Odstránenie cesty

 1. Prejdite na Cesty na google.com/travel.
 2. Posuňte sa nadol na Nadchádzajúce cesty.
 3. Pri vašej ceste kliknite na ikonu Viac More.
 4. Ak chcete odstrániť informácie o ceste, kliknite na Odstrániť cestu.

Úprava cesty

 1. Prejdite na Cesty na google.com/travel.
 2. Posuňte sa nadol na Nadchádzajúce cesty.
 3. Pri vašej ceste kliknite na ikonu Viac More.
 4. Ak chcete zmeniť názov cesty alebo jej dátum začatia a ukončenia, kliknite na Upraviť cestu.

Úprava rezervácií

 1. Prejdite na Cesty na google.com/travel.
 2. Posuňte sa nadol na Nadchádzajúce cesty.
 3. Kliknite na obrázok vašej cesty.
 4. Kliknutím na rezerváciu, ktorú chcete upraviť, napríklad rezerváciu letu, auta alebo hotela, túto rezerváciu rozbalíte.
 5. Na konci rozbalenej rezervácie kliknite na Upraviť.

Návrhy ciest

Tieto návrhy vychádzajú z cieľov a ciest vytvorených zo správ s potvrdením, ktoré boli odoslané do vášho Gmailu. Pomocou týchto návrhov môžete zobraziť aktivity ponúkané v cieľovom mieste a naplánovať si cestu.

Prieskum možností cestovania

V tejto časti sa zobrazujú sledované a zobrazené lety, ako aj uložené zážitky, ktoré vám pomôžu vykonať informované rozhodnutie o vašich nadchádzajúcich cestách.

Potenciálne cesty

V tejto časti sa zobrazujú návrhy na cestovanie na základe vašej nedávnej aktivity vrátane vyhľadávaní, uložených položiek a sledovaných cien.

Ak chcete túto funkciu vypnúť alebo sa dozvedieť viac, prejdite na stránku Výsledky vyhľadávania z vašich služieb Googlu.

Predchádzajúce cesty

V tejto časti sú uvedené záznamy o cestách, ktoré ste absolvovali, spolu s dátumami a ďalšími informáciami. Predchádzajúce cesty sa vytvárajú automaticky na základe potvrdení odoslaných do vášho Gmailu.