Как се изчисляват емисиите

До всеки полет Google Полети показва прогнозни емисии на парникови газове за жизнен цикъл за броя избрани пътници. Полетите се обозначават като такива с повече емисии, обичайно количество емисии, по-малко емисии или неизвестни емисии.

Откъде Google получава тази информация?

Google изчислява прогнози за емисиите посредством най-новата версия на модела за въздействие на пътуванията (TIM), – модел, управляван от Google и наблюдаван от консултативен комитет от водещи експерти по устойчивост и авиация. TIM е прозрачен и постоянно подобряващ се модел за оценка на емисиите, който се създава от обществени и лицензирани външни набори от данни и се основава на най-актуалните научни и международно признати стандарти.

За повече информация прегледайте:

Емисии за жизнен цикъл

Моделът за въздействие на пътуванията отчита целия жизнен цикъл на емисиите от самолетното гориво, като определя емисиите от производството и използването на еквивалентното количество енергия. Емисиите от производството и използването на еквивалентното количество енергия са сумата от емисиите, получени при производството и транспортирането на самолетното гориво, както и въглеродните емисии (CO2) от изгарянето на горивото по време на излитане, полет и кацане на самолета.

В допълнение към CO2 моделът за въздействие на пътуванията преобразува емисиите, които не са свързани с CO2, в еквивалент на CO2 (CO2e) на базата на потенциала им за глобално затопляне.

Обичайно количество на емисиите

Обичайното количество на емисиите представлява средните емисии за търсения от вас маршрут. Медианата се изчислява като средната стойност на всички възможни емисии за даден маршрут. При това изчисление се вземат предвид полетите през следващата година.

Прогнозните емисии за всеки полет се сравняват със средната стойност за маршрута. По този начин Google идентифицира полети с по-високо, обичайно или по-ниско количество емисии.

За някои търсения може да не се показват полети с по-малко емисии. Това се случва, когато полетите на търсените от вас дати не са по -малко замърсяващи от средната стойност за маршрута. За да намерите полети с по-малко емисии, опитайте с други дати.

Неизвестни емисии

За някои полети нямаме налични данни за емисиите и не можем да дадем достатъчно точна прогноза. Това може да се случи при много специфични типове самолети. В тези случаи няма да показваме прогнозни емисии, а полетът ще бъде обозначен с етикет „Неизвестни емисии“.

Фактори, влияещи върху емисиите

Действителните емисии може да варират и зависят от фактори като:

  • модела и конфигурацията на самолета;
  • скоростта и надморската височина на самолета;
  • разстоянието между началната точка и дестинацията;
  • броя на пътниците.

За да разбирате прогнозните емисии, които показваме, е важно да знаете:

  • Директните полети невинаги са по-малко замърсяващи, особено при дълги маршрути. Възможно е при полет с няколко прекачвания, за който се използва енергийно ефективен самолет, да се отделят по-малко емисии, отколкото при директен полет.
  • Емисиите от самолети с подобен капацитет и обхват могат да се различават значително. Факторите, които допринасят за това, включват типа на използвания от авиокомпанията самолет или разположението на местата в него.
  • За полети до, от и в рамките на САЩ моделът прогнозира коефициентите на натоварване от пътниците, като използва данни за минали периоди от Департамента по транспорта на САЩ. За полети извън САЩ използваме данни за коефициента на натоварване за минали периоди, предоставени от ch-aviation, когато такива данни са налице. За всички други полети прогнозите за емисиите вземат предвид среден за индустрията коефициент на натоварване от 2019 г., предхождащ пандемията от коронавирус (COVID-19). Повече подробности за източниците на данни, които използваме, и за начина на изчисляване на коефициентите на натоварване можете да намерите в документацията ни за GitHub.
  • Прогнозите ни за емисии все още не вземат предвид фактори като посоката на движение, използването на устойчиво самолетно гориво или теглото на товара на самолета.

Други ефекти на затопляне от полета

В допълнение към отделянето на CO2 в атмосферата полетът може да причини други ефекти на затопляне, като например инверсионни следи.

В регионите с висока влажност водните изпарения във въздуха се кондензират около частици сажди от ауспуха на самолета и замръзват. Това образува подобни на облак следи от кондензация, наричани още инверсионни следи. Повечето инверсионни следи бързо се разсейват, но при малка част от полетите възниква съвкупност от атмосферни условия, създаващи инверсионни следи, които се запазват и разпространяват, като задържат топлината в атмосферата.

Когато вземем предвид инверсионните следи, въздействието на затоплянето от полета може да е с до 60% повече от прогнозното само въз основа на изгарянето на гориво [Lee, 2021. CO2e/GWP100]. Въпреки че само приблизително 10% от полетите причиняват по-голямата част от инверсионните следи, предвиждането на образуването им и приписването на въздействието на отделните полети е трудно – като предвиждане на турбуленция седмици или месеци по-рано. Освен това няма научно становище относно това как трябва да се изрази въздействието количествено за отделните полети. Поради тези причини в момента то не е включено в модела, използван за прогноза на емисиите.

Google работи с учени, преподаватели и експерти в отрасъла, за да направи надеждни предвиждания относно въздействието на инверсионните следи върху отделните полети. По-късно планираме да включим тези предвиждания в модела за въздействие на пътуванията.

Прогнозни емисии за влакове

За да изчислява емисиите за влакове, Google използва метод, който взема предвид пропътуваните километри и броя пътници за търсенето ви. Влаковете отделят средно 19 грама емисии CO2e през жизнения цикъл на пътник за километър съгласно IEA. Точните емисии зависят от влака и оператора. Данните на IEA се актуализират ежегодно и Google работи за получаването на точна информация от железопътните оператори.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню