Zrównoważony rozwój w hotelach

Hotele mogą teraz zamieszczać informacje o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na stronie z informacjami o hotelu, gdzie opisane są też udogodnienia i zasady bezpieczeństwa. Ta informacja pojawia się tylko w przypadku hoteli, które biorą udział w programie samodzielnego raportowania i prowadzą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które mogą zgłosić.

Dowiedz się, jak znaleźć informacje o procedurach dotyczących zrównoważonego rozwoju wdrożonych w danym hotelu oraz jak sprawdzić, czy uzyskał on certyfikat niezależnej organizacji poświadczający ścisłe przestrzegania standardów.

Znajdź hotele z certyfikatem ekologicznym

Hotele z etykietą „z ekocertyfikatem” uzyskały certyfikat akredytowanej niezależnej organizacji za spełnianie określonych standardów. Obok nazwy firmy pojawi się etykieta „z ekocertyfikatem”, a na stronie z informacjami o hotelu znajdziesz więcej szczegółów na temat procedur wspomagających zrównoważony rozwój.

 1. Wyszukaj hotele na stronie google.com/travel.
 2. Wybierz hotel z etykietą „z ekocertyfikatem”.
 3. Na stronie z informacjami o hotelu wybierz kartę Informacje.
 4. Przewiń w dół do sekcji „Zrównoważony rozwój”.

Znajdź hotele stosujące procedury wspomagające zrównoważony rozwój

Nie wszystkie hotele stosujące procedury wspomagające zrównoważony rozwój mają ekocertyfikat. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób hotel dba o środowisko, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyszukaj hotele na stronie google.com/travel.
 2. Wybierz hotel, który Cię interesuje.
 3. Na stronie z informacjami o hotelu wybierz kartę Informacje.
 4. Przewiń w dół, aby sprawdzić, czy dostępna jest sekcja „Zrównoważony rozwój”. Jeśli ta sekcja nie jest dostępna, wejdź na stronę hotelu, aby sprawdzić, czy stosowane są procedury wspomagające zrównoważony rozwój, które nie zostały jeszcze zgłoszone Google.

Skąd Google ma te informacje

 • Hotel udostępnia informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju.
 • Google udostępnia właścicielom hoteli listę zatwierdzonych agencji certyfikujących i wybranych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju opartych na sprawdzonych w branży metodach.
 • Właściciele hoteli wybierają, które z nich dotyczą ich hotelu. Te samodzielnie podane informacje wyświetlają się na stronie z Informacjami o hotelu.Google nie prowadzi niezależnej weryfikacji tych informacji.

Więcej informacji o certyfikatach ekologicznych

Ekocertyfikaty są przyznawane hotelom, które spełniają kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju określone przez zewnętrzną agencję certyfikującą. Jeśli hotel ma etykietę „z ekocertyfikatem” w Google, oznacza to, że właściciel hotelu zgłosił uzyskanie certyfikatu agencji określonej przez Google jako spełniająca następujące standardy:

1. Agencja musi ocenić hotel według uznanych na całym świecie kryteriów.

2. Ocena musi uwzględniać wpływ na środowisko w co najmniej 4 wymienionych poniżej obszarach:

 • efektywność energetyczna,
 • oszczędzanie wody,
 • minimalizacja ilości odpadów,
 • odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

3. Agencja musi przeprowadzić na miejscu audyt, który zweryfikuje procedury dotyczące zrównoważonego rozwoju stosowane przez hotel. Audyt może też zostać przeprowadzony przez niezależną firmę zewnętrzną.

Google nie weryfikuje stanu certyfikacji każdego hotelu. 

Obecnie akceptujemy następujące ekocertyfikaty. Każdy z nich ma kompleksowe i rygorystyczne kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju, których celem jest zmniejszenie śladu węglowego hotelu.

Definicje pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem

Termin „zrównoważony rozwój” może mieć wiele znaczeń, dlatego przedstawiamy więcej informacji o niektórych zrównoważonych praktykach, które znajdziesz na stronach z informacjami o hotelach. Poniższe terminy i definicje są używane przez Google w celu ujednolicenia procedur dotyczących zrównoważonego rozwoju, które są stosowane w hotelach.

Energia pozyskiwana ze źródeł bezemisyjnych

Obiekt korzysta z bezemisyjnej energii elektrycznej produkowanej na co najmniej jeden z następujących sposobów:

Lokalna żywność i napoje

Hotel kupuje lokalną żywność, aby zredukować ślad ekologiczny wynikający z jej transportu oraz stymulować lokalną gospodarkę. Produkty lokalne to takie, które są produkowane maksymalnie 100 km od placówki.

Organiczne jaja z chowu bezklatkowego

Firma korzysta w 100% z certyfikowanych, ekologicznych jaj od kur z wolnego wybiegu. Dotyczy to wnętrza jaj, skorup i produktów jajecznych.Kury z wolnego wybiegu to takie, które są w stanie się przemieszczać, rozkładać skrzydła i wysiadywać jaja w swoich gniazdach.

Przybory toaletowe przyjazne środowisku

Mydło, szampon, balsam i inne artykuły toaletowe zapewniane gościom mają narodowy lub międzynarodowy certyfikat dotyczący zrównoważonego rozwoju, np. USDA Organic, EU Organic lub certyfikat potwierdzający, że kosmetyk został wyprodukowany w wyniku procesu wolnego od okrucieństwa (cruelty-free).

Odpowiedzialnie pozyskiwane owoce morza

Hotel nie pozyskuje owoców morza wymienionych na liście „avoid” (unikaj) opublikowanej przez Monterey Bay Aquarium Seafood Watch. Zamiast tego regularnie pozyskuje owoce morza figurujące na listach „good alternative” (dobra alternatywa), „eco-certified” (z certyfikatem ekologicznym) oraz „best choice” (najlepszy wybór). W swoich zasadach hotel zobowiązuje się do pozyskiwania owoców morza z certyfikatem Marine Stewardship Council (MSC) lub Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Powiązane materiały 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
254
false