Usein kysyttyä käyttäjätietopyynnöistä

Käyttäjätietopyynnöt

Miten Google käsittelee viranomaisten tekemiä käyttäjätietopyyntöjä?

Monet lait antavat eri maiden viranomaisille mahdollisuuden tehdä käyttäjätietopyyntöjä siviiliasioissa, hallinnollisissa asioissa sekä rikoksiin ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Google tarkistaa huolellisesti jokaisen pyynnön varmistaakseen, että se on sovellettavien lakien mukainen. Jos pyynnössä vaaditaan liian paljon tietoja, yritämme rajata niitä. Joissain tapauksissa kieltäydymme antamasta mitään tietoja. Lue myös viranomaisten tekemien käyttäjätietopyyntöjen käsittelyyn liittyvät käytäntömme.

Jos Google saa käyttäjätietopyynnön, kertooko Google tästä tilin omistajalle?

Lait, joiden nojalla Google tai muu palveluntarjoaja voi ilmoittaa käyttäjätietopyynnöstä tilin omistajalle, vaihtelevat oikeudenkäyttöalueesta riippuen. Löydät lisätietoja käyttäjille ilmoittamisesta viranomaisten tekemien käyttäjätietopyyntöjen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme.

Jos ilmoitamme tilin omistajalle oikeudellisesta pyynnöstä, teemme sen sähköpostitse. Google ei pyydä sinulta näissä sähköposteissa mitään henkilötietoja, kuten salasanaasi tai henkilötunnustasi. Jos saat sähköpostin, joka vaikuttaa Googlen lähettämältä ja jossa kysytään tällaisia tietoja, älä anna niitä. Sähköposti on luultavasti huijaus – ilmoita siitä meille.

Antaako Google viranomaisille suoran pääsyn käyttäjätietoihin?

Ei, käyttäjätietopyynnöt on lähetettävä Googlelle, eivätkä viranomaiset saa suoraa pääsyä tietoihin minkäänlaisella poikkeusmenettelyllä. Lakitiimimme tarkistaa jokaisen pyynnön, ja kerromme aina käyttäjätietoja koskevista viranomaispyynnöistä mahdollisimman avoimesti. Lue myös viranomaisten tekemien käyttäjätietopyyntöjen käsittelyyn liittyvät käytäntömme.

Myykö Google henkilökohtaisia tietoja viranomaisille?

Ei. Emme myy henkilökohtaisia tietoja kenellekään, edes viranomaisille. Sitoudumme jatkossakin suojaamaan käyttäjiämme henkilökohtaisten tietojen sopimattomilta vaatimuksilta ja vastustamaan liian laajoja tai muuten oikeudellisesti kyseenalaisia vaatimuksia.

Lisätietoa löydät Googlen viranomaisten tekemien käyttäjätietopyyntöjen käsittelyyn liittyvästä käytännöstä.

Miten viranomaiset voivat lähettää oikeudellisia pyyntöjä Googlelle?

Googlella on verkkojärjestelmä, jonka avulla vahvistetut viranomaiset voivat lähettää käyttäjätietopyyntöjä turvallisesti, tarkistaa pyynnön tilan sekä ladata Googlen antaman vastauksen.

Entä jos haluan antaa viranomaiselle tietoja Google-tililtäni?

Google Takeoutin avulla voit luoda arkistoidun tiedoston useimpien Googlen palveluiden sisällöstä ja jakaa sisällön kenelle tahansa. Google vaatii kuitenkin asianmukaista oikeusprosessia, ennen kuin luovutamme tietoja viranomaisen pyynnöstä (vaikka pyyntö tehtäisiin puolestasi), paitsi jos kyseessä on hätätapaus.

Mitä tietoja luovutatte eri tuotteiden osalta?

Vastauksena voimme tarkastella neljää palvelua, joita koskevia tietoja viranomaiset usein pyytävät, eli Gmailia, YouTubea, Google Voicea ja Bloggeria. Tässä on esimerkkejä tietotyypeistä, joita saatamme joutua paljastamaan riippuen mainituista oikeudellisista perusteista, pyynnön laajuudesta sekä pyydetyistä ja saatavilla olevista tiedoista. Jos uskomme pyynnön olevan liian laaja, pyrimme rajaamaan sitä.

Tuotteet Tilaajan tiedot Sisältöön liittymättömät tapahtumatiedot Sisältötiedot
Gmail
 • tilin omistajan rekisteröintitiedot (esim. nimi, tilin luomistiedot, tiliin yhdistetyt sähköpostiosoitteet, puhelinnumero)
 • kirjautumiseen käytetyt IP-osoitteet ja niihin liittyvät aikaleimat
sisältöön liittymättömät tiedot (kuten sisältöön liittymättömät sähköpostin otsikkotiedot) sähköpostin sisältö
YouTube
 • tilin omistajan rekisteröitymistiedot
 • kirjautumiseen käytetyt IP-osoitteet ja niihin liittyvät aikaleimat
videoiden lataamiseen käytetyt IP-osoitteet ja niihin liittyvät aikaleimat
 • kopio yksityisestä videosta ja siihen liittyvät videon tiedot
 • yksityisten viestien sisältö
Google Voice
 • tilin omistajan rekisteröitymistiedot
 • tilin luomiseen käytetty IP-osoite ja siihen liittyvä aikaleima
 • puhelutiedot
 • laskutustiedot
soitonsiirtonumero
 • tallennettu tekstiviestien sisältö
 • tallennettu vastaajaviestien sisältö
Blogger
 • blogin rekisteröintisivu
 • blogin omistajan tilitiedot
 • tiettyyn blogitekstiin liittyvä IP-osoite ja aikaleima
 • tiettyyn blogitekstin kommenttiin liittyvä IP-osoite ja aikaleima
yksityiset blogitekstit ja kommenttien sisältö

 

Vastaako Google aborttia koskeviin oikeudellisiin pyyntöihin?

Google tarkistaa huolellisesti jokaisen oikeudellisen pyynnön varmistaakseen, että se on sovellettavien lakien mukainen. Olemme myös pitkään onnistuneet vastustamaan löyhästi muotoiltuja tai muuten sopimattomia käyttäjädatapyyntöjä ja joskus jopa kieltäytyneet täysin noudattamasta niitä. Lisäksi Google pyytää Kalifornian AB 1242 ‑lain mukaisesti Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisia todistamaan, että heidän käyttäjädatapyyntönsä eivät liity tiettyihin kyseisessä laissa tarkoitettuihin aborttia koskeviin tutkimuksiin.

Avoimuusraportti käyttäjätietopyynnöistä

Mitä viranomaisten tekemät käyttäjätietopyynnöt ovat?

Viranomaisten tekemillä käyttäjätietopyynnöillä tarkoitetaan pyyntöjä, joita viranomainen tekee saadakseen Googlen luovuttamaan tietoja Googlen palveluiden käyttäjästä. Useimmat pyynnöt tehdään rikostutkimusten yhteydessä, mutta viranomaiset voivat pyytää tietoja myös siviiliasioiden tai hallinnollisten asioiden yhteydessä. Tässä raportissa esitellään tilastoja näistä pyynnöistä.

Mikä on kiireellinen tiedonantopyyntö?

Kun henkilö saattaa olla vakavassa fyysisessä vaarassa, viranomainen voi pyytää Googlea luovuttamaan vapaaehtoisesti tietoja, joita tarvitaan hätätilanteen estämiseksi. Lue myös viranomaisten tekemien käyttäjätietopyyntöjen käsittelyyn liittyvät käytäntömme.

Mitä ovat säilytyspyynnöt, ja lasketaanko ne pyyntöjen kokonaismäärään?

Viranomainen voi pyytää Googlea säilyttämään kopioita tietyistä tiedoista sillä välin, kun viranomainen hakee oikeusprosessin kautta määräystä kyseisten tietojen luovuttamiseen. Säilytyspyynnöt koskevat vain tietoja, jotka Googlella on pyytämishetkellä, eivät tietoja, joita sillä voi olla tulevaisuudessa.

Ilmoitamme saatujen säilytyspyyntöjen määrän, mutta säilytyspyynnöt eivät sisälly käyttäjätietojen jakamisen kokonaismääriin, koska emme luovuta käyttäjätietoja säilytyspyyntöjen perusteella. Jos viranomainen pyytää myöhemmin luovuttamaan säilyttämämme tiedot oikeuden määräyksen perusteella, nämä tietojen luovutukset lasketaan asianmukaiseen oikeusprosessiluokkaan.

Onko avoimuusraportissa näytetty data kattavaa?

Pyrimme esittämään kattavan datajoukon, joka sisältää kaikki viranomaisilta saamamme käyttäjätietopyynnöt. Maailmanlaajuinen raportti sisältää kaikki sellaisten viranomaisten pyyntöjen kategoriat kaikista maista, joita olemme käsitelleet tai joiden käsittely on valmis raportin julkaisuhetkellä. Raportti ei kuitenkaan sisällä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden lakien nojalla tehtyjä pyyntöjä, joista ilmoitetaan erikseen. Emme voi taata, että data on aina virheetöntä, mutta yritämme jatkuvasti parantaa sisäisiä prosessejamme sekä korjata tai päivittää dataa ja tarjota näin ajan tasalla olevia ja tarkkoja raportteja.

Raportointijaksolle heinä-joulukuu 2020 ei ole laskettu mukaan vastaanotettuja pyyntöjä, jotka on peruttu ennen käsittelyä COVID-19:n vuoksi.

Miksi joiltakin vanhemmilta raportointikausilta on vähemmän tietoja kuin uudemmilta raportointikausilta?

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja näyttää lisää tietoja ja esittää mielenkiintoisia näkökulmia, ja aiemmilta ajanjaksoilta näitä uusia tietoja ei välttämättä ole saatavilla. Esimerkki:

 • Vuoden 2010 heinä–joulukuusta lähtien olemme kertoneet niiden pyyntöjen prosenttiosuuden, jotka ovat johtaneet ainakin joidenkin tietojen luovuttamiseen.
 • Vuoden 2011 tammi–kesäkuusta lähtien aloimme ilmoittaa niiden käyttäjien ja tilien määrän, joiden tietoja on pyydetty.

Sisältääkö ilmoitettujen tilien lukumäärä kaikki käyttäjät, jotka on mainittu viranomaisten tekemissä käyttäjätietopyynnöissä?

Tilien lukumäärää koskevan sarakkeen tarkoituksena on kuvata niiden tilien määrää, joista viranomaiset ovat tehneet käyttäjätietopyyntöjä. Tämä luku ei välttämättä vastaa yksittäisten käyttäjien yhteenlaskettua määrää useiden eri syiden takia. Sama Gmail-tili voi esimerkiksi esiintyä useissa eri käyttäjätietopyynnöissä, esimerkiksi kerran haasteessa ja myöhemmin uudelleen etsintäluvassa. Molemmat tapaukset lisätään tilien lukumäärään, vaikka kyseessä on sama tili. Voimme myös saada pyyntöjä tileistä, joita ei ole olemassa. Tässä tapauksessa lisäämme silti sekä pyynnön että olemattoman tilin kokonaismäärään. Voimme myös saada pyynnön, jossa on useita tunnisteita (esimerkiksi useita YouTube-videon URL-osoitteita), jotka liittyvät samaan tiliin. Olemme pyrkineet vähentämään päällekkäisiä lisäyksiä, mutta mielestämme on parempi ilmoittaa liikaa kuin liian vähän tapauksia.

Joissain tapauksissa lukumäärä ei myöskään sisällä tilejä, esimerkiksi jos luovutamme anonymisoituja tai koottuja tietoja tai jos tilejä ei ole erityisesti ilmoitettu pyynnössä vaan ne perustuvat pyynnön muihin kriteereihin.

Miten laskette joidenkin tietojen luovuttamiseen johtaneiden pyyntöjen prosenttiosuuden?

Vaikka olemme vastustaneet pyyntöä osittain, se on laskettu mukaan prosenttiosuuteen, jos olemme luovuttaneet käyttäjätietoja viranomaisen pyynnön perusteella. Jos emme ole luovuttaneet tietoja ollenkaan, koska olemme vastustaneet koko pyyntöä tai koska vastaavia käyttäjätietoja ei ole ollut saatavilla, pyyntöä ei ole laskettu prosenttiosuuteen.

Mitä ovat sopimukset keskinäisestä oikeusavusta?

MLAT on kahden tai useamman maan välinen sopimus, jossa määritetään, miten maat auttavat toisiaan oikeudellisissa asioissa, kuten rikostutkimuksissa. MLAT-sopimuksen nojalla yhden maan viranomainen voi pyytää toisen maan viranomaiselta apua saadakseen tietoja tässä toisessa maassa sijaitsevista yrityksistä.

Google-sovellukset
Päävalikko
13006059634765179132
true