Viditeľné zmeny zabezpečenia ekosystému systému Android

December 2022: body za 3. štvrťrok boli aktualizované, aby zohľadňovali nové údaje v grafoch, ktoré sa týkajú inštalácií. V budúcnosti budeme reportovať inštalácie potenciálne škodlivých aplikácií na základe nových zdrojov údajov. Všetky historické údaje zostanú v tomto súbore CSV na stiahnutie.

Snímku obrazovky poskytol používateľ

Snímku obrazovky poskytol používateľ

November 2021: niektoré historické body grafov pre percentá inštalácií potenciálne škodlivých aplikácií v službe Google Play boli aktualizované z dôvodu zmien v súvisiacich zdrojoch údajov. Všetky historické údaje zostanú v tomto súbore CSV na stiahnutie.

Február 2021: Od januára 2021 sme aktualizovali výpočty v modeloch s 90‑dňovými bezpečnostnými aktualizáciami, aby boli v súlade s obmedzeniami nariadenými štátnymi orgánmi USA. Všetky historické údaje zostanú v tomto súbore CSV na stiahnutie.

Október 2020: dátové grafy znázorňujúce percentuálny podiel zariadení s potenciálne škodlivými aplikáciámi podľa segmentov trhu už neobsahujú údaje služby Google Play ani inštalácie bokom. Všetky historické údaje sú k dispozícii v tomto súbore CSV na stiahnutie.

Jún 2020. Dátový graf percentuálneho podielu zariadení s potenciálne škodlivými aplikáciami podľa najvýznamnejších krajín alebo regiónov bude nahradený percentuálnym počtom inštalácií potenciálne škodlivých aplikácií v službe Google Play podľa najvýznamnejších krajín alebo regiónov. Všetky historické údaje sú k dispozícii v tomto súbore CSV na stiahnutie.

Január 2020. Dátové grafy znázorňujúce percentuálny podiel inštalácií potenciálne škodlivých aplikácií podľa segmentu trhu a percentuálny podiel inštalácií potenciálne škodlivých aplikácií podľa kategórie už neobsahujú údaje mimo služby Google Play. Všetky historické údaje sú k dispozícii v tomto súbore CSV na stiahnutie.

September 2019. Vzhľadom na zmenu v definíciách našich pravidiel už počty potenciálne škodlivých aplikácií od januára 2019 nezahŕňajú podvodné klikanie.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3260647740281058415
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true