Näkyviä muutoksia YouTuben yhteisösääntöjen täytäntöönpanossa

Syyskuu 2023. Huhti-kesäkuun 2023 raportointijaksosta alkaen olemme julkaisseet dataa kanavista, jotka on poistettu misinformaatiota koskevien käytäntöjemme (esim. lääketieteellinen misinformaatio, tietynlainen teknisesti manipuloitu sisältö ja demokratiaa häiritsevä sisältö) mukaisesti. (Huom. Nämä ovat vain esimerkkejä. Muuta sisältöä saatetaan luokitella tähän kategoriaan nyt tai tulevaisuudessa.) Aiemmilla raportointijaksoilla tämäntyyppiset poistot sisältyivät Roskasisältö, harhaanjohtaminen ja huijaukset ‐kategoriaan. Olemme myös muuttaneet Misinformaatio-kategorian toisena henkilönä esiintymisen takia poistettujen kanavien kategoriaa.

Kesäkuu 2023. YouTuben Luotettu ilmoittaja ‐ohjelma on nimetty uudelleen YouTube Priority Flagger (YTPF) ‑ohjelmaksi. Ohjelman toimintaan ja siihen, miten organisaatiot ilmoittavat sisällöstä, ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Maaliskuu 2023. Yhteisösääntöjen raportointijärjestelmässä ollut virhe aiheutti sen, että joitakin livechatin kommenttien poistoja ei laskettu. Ongelma on korjattu lokakuun 2022 datasta alkaen.

Marraskuu 2022. Yksittäinen luotettu ilmoittaja ‐ohjelma lopetettiin toukokuussa 2022. Vasta lisätty Organisaatiot-luokka sisältää kansalaisjärjestöt, jotka ovat Luotettu ilmoittaja ‑ohjelman jäseniä.

Syyskuu 2022. Huhti-kesäkuun 2022 raportointijaksosta alkaen olemme julkaisseet dataa videoista, jotka on poistettu misinformaatiota koskevien käytäntöjemme (esim. lääketieteellinen misinformaatio, tietynlainen teknisesti manipuloitu sisältö ja demokratiaa häiritsevä sisältö) mukaisesti. (Huom. Nämä ovat vain esimerkkejä. Muuta sisältöä saatetaan luokitella tähän kategoriaan nyt tai tulevaisuudessa.) Aiemmilla raportointijaksoilla tämäntyyppiset poistot sisältyivät Roskasisältö, harhaanjohtaminen ja huijaukset ‐kategoriaan.

Kesäkuu 2020:

  • Olemme päivittäneet valitusten kokonaismäärää varmistaaksemme, että laskemme vain käyttäjien valitukset videoiden poistoista, emme muista toiminnoista (esim. ikärajoituksista). Olemme myös päivittäneet neljännen vuosineljänneksen datan niin, että siinä otetaan huomioon poistot, jotka merkittiin virheellisesti palautetuiksi mutta joihin on saattanut kohdistua tarpeettomia sanktioita. Olemme muokanneet järjestelmiämme ja dataa asianmukaisesti. 
  • Kaavio, jossa näkyi automatisoidun ilmoittamisen kautta poistettujen videoiden määrä (katselukerroilla ja ilman), on nyt korvattu kaaviolla, jossa näkyy kaikkien poistettujen videoiden määrä ilmoitustavasta riippumatta. Kaavio on järjestetty katselukertojen määrän mukaan. Kaikki aiempi data on saatavilla alla olevassa taulukossa:
Raportointijakso Poistettu ennen katselua Poistettu katselun jälkeen
Lokakuu 2019 – joulukuu 2019 64,7 % 35,3 %
Heinäkuu 2019 – syyskuu 2019 67,8 % 32,2 %
Huhtikuu 2019 – kesäkuu 2019 80,5 % 19,5 %
Tammikuu 2019 – maaliskuu 2019 75,7 % 24,3 %
Lokakuu 2018 – joulukuu 2018 73,0 % 27,0 %
Heinäkuu 2018 – syyskuu 2018 74,5 % 25,5 %
Huhtikuu 2018 – kesäkuu 2018 75,4 % 24,6 %
Tammikuu 2018 – maaliskuu 2018 72,9 % 27,1 %
Lokakuu 2017 – joulukuu 2017 74,8 % 25,2 %
 

Marraskuu 2019. Aloimme raportointijaksolla huhti-kesäkuu 2019 jättää raportista pois pienen prosenttiosuuden videoiden poistoja, joiden poiston syy oli "muu", koska niiden todettiin olevan oikeudellisia poistoja (eli tekijänoikeusasioita tai paikallisiin lakeihin perustuvia toimia) käytäntöpoistojen sijaan. Oikeudelliset poistot eivät kuulu tähän raporttiin, vaan Googlen laajuiseen avoimuusraporttiin Sisällönpoistopyynnöt viranomaisilta. Huhti-kesäkuun videoiden poistodata korjattiin tämän mukaisesti.

Elokuu 2019. Osa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehdyistä kommenttien poistoista tallennettiin väärin yhteisösääntöjen raportointijärjestelmään, joten niitä ei laskettu mukaan poistettujen kommenttien määrään. Olemme päivittäneet poistettujen kommenttien kokonaismäärän sekä sellaisten poistettujen kommenttien määrän ja prosenttiosuuden, jotka poistettiin ensimmäisen havainnon mukaan.

Raportointijakso Poistetut kommentit yhteensä
(ALKUPERÄINEN)

Poistetut kommentit ensimmäisen havainnon mukaan
(ALKUPERÄINEN)

Tammikuu 2019 – maaliskuu 2019 228 338 026 Automatisoitu ilmoittaminen: 99,3 % (226 724 106)
Ihmisten tekemät ilmoitukset: 0,7 % (1 613 920)

 

Toukokuu 2019. Siirsimme raportointijaksosta tammi-maaliskuu 2019 alkaen joitakin luotettuja ilmoittajia uusiin luokkiin. He näkyvät nyt omassa luotettujen ilmoittajien ryhmässään järjestöryhmän sijaan, mikä vastaa paremmin todellisuutta.

Toukokuu 2019. Huomasimme, että osa toimenpiteistä, jotka toteutettiin roskakommenttien (tykkäykset ja ei-tykkäykset) poistamiseksi vuoden 2018 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen raportointijaksoilla, laskettiin epähuomiossa mukaan poistettujen kommenttien kokonaismäärään. Olemme päivittäneet poistettujen kommenttien kokonaismäärän sekä sellaisten poistettujen kommenttien määrän ja prosenttiosuuden, jotka poistettiin ensimmäisen havainnon mukaan.

Raportointijakso Poistetut kommentit yhteensä
(ALKUPERÄINEN)

Poistetut kommentit ensimmäisen havainnon mukaan
(ALKUPERÄINEN)

Heinäkuu 2018 – syyskuu 2018 224 440 949 Automatisoitu ilmoittaminen: 99,5 % (223 374 780)
Ihmisten tekemät ilmoitukset: 0,5 % (1 066 169)
Lokakuu 2018 – joulukuu 2018 261 645 574 Automatisoitu ilmoittaminen: 99,5 % (260 337 802)
Ihmisten tekemät ilmoitukset: 0,5 % (1 307 772)

 

Joulukuu 2018. Raportissa ei ole mukana tekijänoikeudellisia ilmoituksia tai poistoja. Huomasimme kuitenkin, että osa automatisoiduista tekijänoikeudellisista poistoista on epähuomiossa laskettu mukaan poistettujen videoiden kokonaismäärään. Olemme päivittäneet poistettujen videoiden kokonaismäärän sekä sellaisten poistettujen videoiden määrän ja prosenttiosuuden, jotka havaittiin automatisoidulla ilmoittamisella.

Raportointijakso Poistettuja videoita yhteensä
(ALKUPERÄINEN)
Poistetut videot ensimmäisen havainnon mukaan: automatisoitu ilmoittaminen 
(ALKUPERÄINEN)
Automaatti-ilmoituksen perusteella poistettujen videoiden prosenttiosuus (katselukertoja tai ei)
(ALKUPERÄINEN)
Lokakuu 2017 – joulukuu 2017 8 284 039 6 685 731 75,9 % ei katseluja
24,1 % vähintään yksi katselukerta
Tammikuu 2018 – maaliskuu 2018 9 790 082 7 061 368 74,1 % ei katseluja
25,9 % vähintään yksi katselukerta
Huhtikuu 2018 – kesäkuu 2018 7 791 068 6 824 535 76,6 % ei katseluja
23,4 % vähintään yksi katselukerta
Google-sovellukset
Päävalikko
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
false
false