Časté otázky týkajúce sa zabezpečenia ekosystému Android

Ako často sa budú údaje Informácií o transparentnosti systému Android aktualizovať?

Údaje Informácií o transparentnosti sa budú aktualizovať štvrťročne. Pravidelne môžeme pridávať ďalšie tabuľky a grafy.

Ako sa tieto údaje interpretujú?

Informácie o transparentnosti sú každý štvrťrok obnovované o najnovšie údaje. Ak štvrťročné obnovenie zahŕňa veľké zmeny alebo iné významný informácie, zverejníme blogový príspevok, v ktorom budú zdôraznené kľúčové štatistiky, trendy a ďalšie dôležité body.

Čo je služba Google Play Protect?

Všetky zariadenia so systémom Android využívajú ochranné prvky vstavané v tejto platforme, ale zariadenia so systémom Android s nainštalovanými Službami Google Play disponujú ďalšou vrstvou ochrany, ktorá zvyšuje ich zabezpečenie. Spoločnosť Google vyrába tieto zariadenia so vstavanou ochranou Google Play Protect, ktorá je navrhnutá na zisťovanie a odstraňovanie potenciálne škodlivých aplikácií v certifikovaných zariadeniach so systémom Android, a to bez ohľadu na to, kde používateľ dané aplikácie získa.

Čo znamená výraz „nainštalované bokom“?

Aplikácia je nainštalovaná bokom, keď sa namiesto inštalácie prostredníctvom aplikácie Obchod Google Play nainštaluje do zariadenia z neznámeho zdroja.  

Ako spoločnosť Google definuje potenciálne škodlivú aplikáciu?

Služba Google Play Protect definuje potenciálne škodlivú aplikáciu ako akúkoľvek mobilnú aplikáciu, ktorá vystavuje používateľov alebo ich údaje potenciálnemu bezpečnostnému riziku, bežne nazývanú malvér. Definícia aplikácií klasifikovaných ako potenciálne škodlivé aplikácie sa často prekrýva s definíciou bežného malvéru, ale existujú určité výnimky. Potenciálne škodlivé aplikácie zahrnujú, okrem iných, podvodné klikanie, ransomvér, spyware a trójske aplikácie, ako aj aplikácie, ktoré sa pokúšajú inštalovať zadné vrátka, zúčastňujú sa podvodov s fakturáciou alebo vedú útoky DoS. 

Prečo používa spoločnosť Google namiesto malvéru výraz potenciálne škodlivé aplikácie?

Výrazu malvér chýba dobre definovaná a všeobecne akceptovaná taxonómia a aby sme predišli zmätkom, nazývame tieto aplikácie potenciálne škodlivými aplikáciami.

Ako spoločnosť Google zistí, že je aplikácia potenciálne škodlivá?

Systém Android identifikuje tieto aplikácie a zaisťuje bezpečie našich používateľov kombináciou strojovej a ľudskej inteligencie. Automatizované systémy zisťujú a klasifikujú potenciálne škodlivé aplikácie a porovnávajú správanie s cieľom vytvoriť zmysluplné prepojenia medzi miliardami dátových bodov. Ďalšie podrobnosti sú zverejnené tu. Naši bezpečnostní experti potom tieto nálezy analyzujú a kontrolujú potenciálne škodlivé aplikácie, ktoré systémy objavia. Prehľad Android Security Year in Review je skvelý zdroj, ktorý vám pomôže porozumieť tomu, ako zisťujeme potenciálne škodlivé aplikácie a presadzujeme pravidlá.

Ako funguje služba Google Play Protect?

Služba Google Play Protect pomáha udržiavať zariadenia so systémom Android v bezpečí.
  • Kontroluje bezpečnosť aplikácií z Obchodu Google Play ešte predtým, ako ich stiahnete.
  • Kontroluje v zariadení potenciálne škodlivé aplikácie z iných zdrojov. 
  • Upozorní vás na zistené potenciálne škodlivé aplikácie a odstráni známe škodlivé aplikácie zo zariadenia.
  • Upozorní vás na zistené aplikácie, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa nechceného softvéru skrývaním alebo skresľovaním dôležitých informácií.

Ako služba Google Play Protect postupuje v prípade zistenia potenciálne škodlivej aplikácie?

Služba Google Play Protect kontroluje aplikácie, keď ich nainštalujete. Pravidelne tiež kontroluje všetky nainštalované aplikácie v zariadení. Ak služba Google Play Protect zistí potenciálne škodlivú aplikáciu:

  • môže vás upozorniť. Ak sa zistí aplikácia, ktorá môže poškodiť zariadenie, dostanete upozornenie. Aplikáciu odstránite klepnutím na možnosť Odinštalovať v upozornení. Služba Google Play Protect môže danú aplikáciu tiež zakázať a zabrániť jej tak vo fungovaní, dokým ju neodinštalujete.
  • automaticky danú aplikáciu odstráni. V niektorých prípadoch môžete v prípade zistenia škodlivej aplikácie dostať upozornenie s informáciou, že daná aplikácia bola odstránená.

Ako sa odhlásim zo služby Google Play Protect?

Ak chcete zaistiť ochranu svojho zariadenia, službu Google Play Protect vám odporúčame ponechať neustále zapnutú. Ak ju chcete vypnúť, postupujte podľa týchto pokynov.

Ako často služba Google Play Protect hľadá v zariadení potenciálne škodlivé aplikácie?

Okrem nenáročnej dennej automatickej kontroly môžu používatelia kedykoľvek spustiť kontrolu celého zariadenia. Zariadenie na vyžiadanie kontaktuje servery spoločnosti Google, aby získalo najnovšie informácie o potenciálne škodlivých aplikáciách, a skontroluje všetky aplikácie v zariadení. Služba Play Protect tiež kontroluje v režime offline, čím bráni inštalácii známych potenciálne škodlivých aplikácií, keď nie je dostupné internetové pripojenie. Po obnovení pripojenia zariadenia k sieti spustí úplnú kontrolu. 

Ako môže používateľ zistiť, kedy bolo zariadenie naposledy skontrolované?

Služba Google Play Protect pracuje na pozadí, ale používatelia si môžu pozrieť, kedy bolo zariadenie naposledy skontrolované a zobraziť si zoznam skontrolovaných aplikácií v časti Google Play Protect danej aplikácie zo služby Google Play.  

Som vývojár. Čo keď si myslím, že moja aplikácia nie je potenciálne škodlivá?

Ak sa domnievate, že služba Google Play Protect označila vašu aplikáciu ako potenciálne škodlivú omylom, môžete sa odvolať.

Kde získam ďalšie informácie o zabezpečení systému Android?

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich rozsiahlych investíciách do ochrany používateľov, začnite tu

Prečo sú niektoré grafy znázornené odlišne?

Príslušný typ grafu je určený na základe druhu údajov, ktoré znázorňuje. Grafy so zvislou osou Y majú predvolenú maximálnu hodnotu 1 % a zvyšujú sa iba v prípade potreby. Vodorovná os X je náležite označená štítkom popisujúcim množinu údajov.

Čo sa považuje za zariadenie Enterprise?

Android Enterprise poskytuje firmám spôsob, akým môžu používať zariadenia s Androidom a aplikácie pre Android na pracovisku. Android Enterprise umožňuje firmám konfigurovať a spravovať dané zariadenie a jeho aplikácie, čím sa zaistí jeho zabezpečenie a ochrana súkromia.

Ktoré funkcie služby Enterprise napríklad ponúkajú ochranu proti potenciálne škodlivým aplikáciám?

Android Enterprise ponúka firmám možnosť vytvárať pravidlá na zmierňovanie pôsobenia potenciálne škodlivých aplikácií vrátane:

V štvrtom štvrťroku 2020 má riešenie na ochranu pred malvérom poskytnuté treťou stranou menej ako jedno percento zariadení Enterprise.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka