Viditeľné zmeny Bezpečného prehliadania Google

Marec 2023. Grafy „Upozornenia zobrazené za týždeň“ a „Čas reakcie vlastníka webových stránok (v dňoch)“ momentálne zobrazujú iba údaje do decembra 2022. Na obnovení feedu údajov pracujeme. 

Február 2021. Grafy údajov pre kategórie Počet rozpoznaných nebezpečných webovových stránok za týždeň a Ako identifikujeme malvér sa prestali aktualizovať a boli archivované.

Počet rozpoznaných nebezpečných webových stránok za týždeň

Počet webových stránok, ktoré Bezpečné prehliadanie považuje za nebezpečné

Počet rozpoznaných webových stránok hostiacich malvér za týždeň

Počet používateľov, ktorým sa zobrazí upozornenie na malvér, za týždeň

2. jún 2013. Kampaň zameraná na chyby zabezpečenia v programoch Java a Acrobat Reader infikovala viac ako 7 500 webových stránok. V dôsledku toho sa tento týždeň varovanie o malvéri zobrazilo viac než 28,6 milióna používateľom rozhrania Safe Browsing API. (Aktualita: V predchádzajúcej verzii tohto reportu bolo nesprávne uvedené, že upozornenia na malvér dostalo 75 miliónov používateľov.)

Apríl 2013. Počítačoví zločinci napadli pomocou balíka Red Kit toľko webových stránok, že počet prijatých upozornení na malvér sa zvýšil o 32 miliónov.

Júl 2012. V júli napadla rozsiahla kampaň viac ako 106 000 jedinečných webových stránok. V rámci nej boli používatelia presmerovaní na webové stránky, na ktorých bol spustený škodlivý balík Blackhole. V dôsledku tejto kampane sa upozornenia na malvér zobrazili viac ako 90 miliónom používateľov.

September 2011. V prehliadači Google Chrome sa spustil algoritmus Bezpečného prehliadania na rozpoznávanie phishingu na strane klienta. V dôsledku toho sa používateľom za týždeň zobrazilo dvakrát viac upozornení na phishing.

28. apríl 2013. V dôsledku chyby sa vo výsledkoch služby Vyhľadávanie Google na webe nezobrazovali štítky s upozorneniami na malvér (chyba nemala vplyv na vyhľadávanie podľa obrázkov), čím sa znížil počet štítkov zobrazených priamo na stránke s výsledkami. Používateľom sa však po kliknutí na nebezpečné webové stránky naďalej zobrazovala stránka s upozornením a počet zobrazení stránky s upozornením sa v tomto čase zvýšil o 31 %.

September 2012. Rovnaká kampaň využívajúca balík Blackhole, v dôsledku ktorej sa upozornenia na malvér zobrazili viac ako 90 miliónom používateľov prehliadačov, vygenerovala vo Vyhľadávaní Google viac ako 330 miliónov upozornení.

Počet rozpoznaných nebezpečných webových stránok za týždeň

September 2012. Jeden z feedov tretej strany na rozpoznávanie phishingu, ktorý poskytoval údaje Bezpečnému prehliadaniu, bol dočasne odstránený v dôsledku príliš veľkého počtu chybne nahlásených webových stránok. Ochrana proti phishingu v Bezpečnom prehliadaní získava niektoré údaje z feedov tretích strán. Tieto feedy však musia spĺňať prísne štandardy, aby sa zaistila veľmi nízka miera chybne nahlásených prípadov.

Júl 2012. Rozpoznalo sa viac ako 90 000 webových stránok napadnutých malvérom. Prevažná väčšina týchto webových stránok používateľov presmerovávala na škodlivý balík Blackhole. V dôsledku toho sa používateľom za týždeň zobrazilo viac ako 90 miliónov upozornení v prehliadači a viac ako 330 miliónov upozornení vo výsledkoch vyhľadávania.

Máj 2009. Predchádzajúca kampaň, ktorá pôvodne spúšťala útoky z webových stránok gumblar.cn/, začala používateľov presmerovávať na webové stránky martuz.cn/, ktoré napadli viac ako 42 000 webových stránok. Počas tohto týždňa funkcia Bezpečné prehliadanie celkovo rozpoznala viac ako 100 000 napadnutých hostiteľov.

Apríl 2009. Bezpečné prehliadanie identifikovalo kampane šíriace malvér, ktoré napadli viac ako 62 000 webových stránok a presmerovávali používateľov na útočiace webové stránky gumblar.cn/.

Počet rozpoznaných webových stránok hostiacich malvér za týždeň

November 2012. Útočiace webové stránky používali techniku s názvom „domain rotation“, pomocou ktorej rýchlo premiestňovali svoje siete na šírenie malvéru. Algoritmy funkcie Bezpečné prehliadanie tieto domény automaticky identifikovali a za týždeň rozpoznali viac ako 6 000 útočných webových stránok.

Čas odozvy správcov webu

Marec 2013. Skenery Bezpečného prehliadania identifikovali malvér v subdoménach značného počtu poskytovateľov hostingu. Namiesto infikovaných subdomén sme ako šíriteľov malvéru omylom označili poskytovateľov hostingu, pretože je ťažké rozlíšiť, ktoré domény jednotliví poskytovatelia spravovali. Chybu sme opravili v priebehu jedného dňa a nesprávne klasifikované webové stránky sme odstránili zo zoznamu šíriteľov malvéru. Vyriešením tejto chyby sme znížili priemerný čas, ktorý boli predmetné webové stránky uvedené v zozname šíriteľov malvéru.

Január 2012. Priemerný čas zotrvania v zozname napadnutých stránok funkcie Bezpečné prehliadanie sa začal zvyšovať z 20 na 30 dní. Presná príčina nie je známa, no myslíme si, že rastúci počet pokročilých škodlivých balíkov správcom webových stránok komplikuje identifikáciu a odstraňovanie malvéru.

Február 2008. Bezpečné prehliadanie začalo automaticky opätovne skenovať webové stránky s cieľom určiť, či by mali byť stále uvedené na zozname napadnutých webových stránok. V dôsledku toho sa priemerný čas zotrvania v zozname znížil z 90 dní na približne 15 až 20 dní.

Počet webových stránok na zoznamoch Bezpečného prehliadania

August 2012. Kampaň využívajúca škodlivý balík Blackhole napadla viac ako 100 000 webových stránok. Dĺžka zoznamu napadnutých webových stránok Bezpečného prehliadania sa zvýšila na 350 000 položiek.

Január 2012. Bezpečné prehliadanie začalo zo zoznamov webových stránok obsahujúcich malvér automaticky odstraňovať neaktívne webové stránky. Na začiatku sa tak zo zoznamu odstránilo viac ako 130 000 neaktuálnych domén.

August 2009. Kampane na šírenie malvéru Gumblar a Martuz napadli viac ako 330 000 webových stránok, ktoré sa následne pridali do zoznamu napadnutých webových stránok Bezpečného prehliadania.

Máj 2008. Bezpečné prehliadanie začalo automaticky opätovne skenovať webové stránky obsahujúce malvér, ktoré boli v minulosti označené ako nebezpečné, s cieľom určiť, či sú stále napadnuté. Na začiatku sa našlo 115 000 webových stránok, ktoré už neboli nebezpečné. Tým sa zoznam súvisiaci s malvérom skrátil z 225 000 na 110 000 webových stránok.

Január 2008. Bezpečné prehliadanie začalo v zoznamoch súvisiacich s phishingom používať „kompresiu domén“, ktorej cieľom je zlúčiť viacerých rôznych hostiteľov na jedinečnej doméne do jednej domény. Vďaka tomu sa veľkosť zoznamu o phishingu znížila z 206 000 na 13 000 webových stránok.

Miera opätovného infikovania webových stránok

Máj 2012. Miera opätovného infikovania napadnutých webových stránok sa rapídne zvýšila z dôvodu pravidelného opätovného skenovania napadnutých webových stránok. Predtým neboli tieto webové stránky odstraňované zo zoznamu Bezpečného prehliadania, a tak nemohli byť obnovené.

November 2009. Všeobecný nárast miery opätovného infikovania začal klesať. Dôvodom bolo, že spoločnosť Google spustila v Nástrojoch správcu webových stránok služieb Google funkciu Podrobnosti o malvéri, ktorá poskytuje konkrétne informácie o tom, aké napadnutie odhalili skenery Bezpečného prehliadania. 12. marca 2013 sme spustili Pomocníka s hacknutými webovými stránkami pre správcov webových stránok.

Odkiaľ pochádza malvér

Apríl 2020: Prestali sme aktualizovať grafy malvéru a archivovali sme stránku Bezpečného prehliadania s názvom Malvér.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
2103036852863278105
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true