Časté otázky týkajúce sa prerušení prevádzky služieb Google

 

Ako zisťujete, kedy a kde môžu byť služby neprístupné?

Google zaznamenáva pre každú službu počet návštev uskutočnených počas určitého časového obdobia a približné údaje o tom, z akej zemepisnej oblasti žiadosti pochádzajú. Ak sa návštevnosť služby v nejakej zemepisnej oblasti výrazne zníži, môže to znamenať, že používatelia z tejto oblasti nemajú k službe prístup. Náš kód priebežne sleduje trendy celosvetovej návštevnosti a zisťuje výrazne zmeny. Okrem toho dostávame dopyty od novinárov, aktivistov alebo ľudí v teréne, ktorí nás žiadajú, aby sme grafy skontrolovali.

Prečo dochádza k výpadkom služieb alebo prerušeniam prístupu k nim?

Používateľom sa nemusí podariť získať prístup k službe z rôznych dôvodov (od výpadkov siete až po štátom nariadené blokovanie).

Sú zoznamy aktuálnych a známych prerušení prístupu k službám úplné? Aktualizujú sa v reálnom čase?

Udalosti do zoznamu pridávame potom, čo zistíme výrazný pokles v grafe návštevnosti a získame súvisiace údaje od vládnych zdrojov, spravodajských médií alebo poskytovateľov internetových služieb. Tieto zoznamy aktualizujeme ručne (teda nie v reálnom čase). Niektoré udalosti sme taktiež zatiaľ v grafoch nemuseli objaviť.

Ak je prístup k službe prerušený v určitej zemepisnej oblasti, znamená to, že nikto v danej oblasti túto službu nebude môcť používať?

Nie nevyhnutne. Záleží to od príčiny prerušenia prístupu. Môže sa stať, že prístup k službe nebude mať prevažná väčšina ľudí v oblasti (ako napríklad v prípade služby YouTube v Číne) alebo iba niektoré skupiny obyvateľov (ako napríklad v prípade všetkých našich služieb v Keni vo februári 2012).

Ako generujete grafy?

Grafy vyjadrujú pomer počtu žiadostí z danej oblasti a počtu žiadostí z celého sveta. V prípade každého časového obdobia a produktu vydelíme návštevnosť v každej geografickej oblasti celkovou svetovou návštevnosťou, čím získame číslo medzi 0 a 1. Potom všetky čísla vynásobíme konštantou, čím sa grafy znormalizujú, no nezmení sa ich tvar.

Ako zisťujete, z ktorej zemepisnej oblasti pochádza návštevnosť?

Zisťovanie zemepisného pôvodu internetovej návštevnosti nie je exaktná veda. Používame kombináciu údajov tretích strán a vlastnej technológie.

Reflektujú grafy údaje o skutočnom objeme návštevnosti?

Nie, čísla slúžia iba na porovnanie časových období v rámci jednotlivých grafov. Ak sa číslo zmení z hodnoty 10 na 20, znamená to, že sa objem zdvojnásobil. Nejde však o skutočnú hodnotu objemu návštevnosti. Čísla z rôznych grafov sa nedajú porovnávať. Údaje zaznamenané v grafe predstavujú podiel danej zemepisnej oblasti na celosvetovej návštevnosti služby Google. Ak sa zdá, že návštevnosť v určitej oblasti dlhodobo klesá, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa počet žiadostí z tejto oblasti skutočne znižuje. Môže to znamenať, že návštevnosť v danej zemepisnej oblasti jednoducho nerastie rovnako rýchlo ako celosvetový priemer. Grafy ukazujú využitie služby v priebehu času, za bežných okolností teda v každom týždni uvidíte podobný trend. Napríklad v tomto grafe si môžete všimnúť, že návštevnosť služby Gmail z Francúzska je cez týždeň zvyčajne vyššia ako cez víkend. Pozornosť venujeme tomu, ak sa zvyčajný trend v grafe výrazne zmení. Takú zmenu sme zaznamenali napríklad v prípade služieb Google v Egypte v januári 2011 a v Sýrii v novembri 2012, kedy vlády týchto krajín zablokovali internet v období politických nepokojov a služby boli preto pre väčšinu obyvateľov neprístupné.

Prečo sú k dispozícii údaje len pre niektoré geografické oblasti?

V oblastiach, kde naše služby nezaznamenávajú návštevnosť v dostatočnom objeme, grafy návštevnosti nezobrazujeme.

Prečo zverejňujete tieto informácie?

Vďaka tomu, že poskytujeme informácie o návštevnosti našich služieb v reálnom čase, si môže ktokoľvek overiť, či sú naše služby prístupné v určitej krajine alebo oblasti. Veríme, že ľuďom tieto údaje pomôžu porozumieť stavu informačných tokov na internete a analyzovať ho.

Ako získam kópiu týchto údajov?

Funkcia Návštevnosť v súčasnosti možnosť stiahnutia údajov neponúka. Ak sa domnievate, že by údaje boli užitočné pre váš výskum, použite odkaz Odoslať spätnú väzbu a popíšte, ako ich chcete využiť. Skôr ako svoju žiadosť odošlete, prečítajte si tieto časté otázky. Z uvedených informácií o postupe normalizácie údajov zobrazených v grafoch zistíte, či sú tieto údaje na zamýšľaný účel skutočne vhodné.
 
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12924752373245347520
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true