Odstránenia na základe autorských práv – viditeľné zmeny

Máj 2018. Zobrazujeme percento webových adries uvedených v žiadostiach, ktoré sa nenachádzajú v indexe Vyhľadávania Google. Tieto informácie sú k dispozícii vlastníkom, nahlasujúcim organizáciám a stránkam domény.

Október 2013. Často dostaneme viac ako jednu žiadosť o odstránenie tej istej webovej adresy. V minulosti sme mnoho týchto duplicitných žiadostí počas vytvárania prehľadu Informácie o transparentnosti odstránili. Teraz ich však budeme zahŕňať, pretože sa domnievame, že tak poskytneme ucelenejší pohľad na odstraňovanie Aktualizovali sme aj celú množinu údajov, aby sme tieto duplicitné žiadosti zohľadnili.

December 2012. Tím služby Vyhľadávanie občas dostáva žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva, ktoré sa týkajú výsledkov vyhľadávania odkazujúcich na iné služby spoločnosti Google, ako je Blogger alebo YouTube. V takýchto prípadoch žiadosť postupujeme ďalej príslušným tímom, ktoré materiál vyhodnotia z hľadiska porušovania autorských práv. Na to, aby údaje zodpovedali realite, nezapočítavame tie žiadosti, ktoré tím služby Vyhľadávanie poslal ďalej iným službám, a odstránili sme všetky predchádzajúce výskyty takto postúpených žiadostí.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3775756082797884631
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true