Viditeľné zmeny v žiadostiach verejnej správy o odstránenie obsahu

November 2022. V prípade cyklu prehľadov január – jún 2022 sa na stránke krajiny Ruska zobrazuje iba podrobné rozdelenie údajov nepochádzajúcich zo služby YouTube zodpovedajúce percentám odstránení podľa dôvodu. V prípade údajov služby YouTube graf kategorizuje obsah iba ako odstránený alebo taký, v prípade ktorého neboli podniknuté žiadne kroky.

Apríl 2022. V období prehľadu január – jún 2021 sme opravili objem žiadostí orgánov verejnej správy týkajúcich sa služby YouTube.

Jún 2020. Počnúc obdobím prehľadu 2019 poskytujeme podrobnosti o žiadostiach o odstránenie obsahu podľa „Žiadateľov“ (predtým nazývané „Vetvy“). Aktualizovali sme aj graf „Percentá odstránení“, ktorý teraz obsahuje informácie založené na jednotlivých položkách.

Apríl – máj 2020. Prehľad počas tohto obdobia zobrazoval neúplné údaje za druhú polovicu roka 2017 a prvú polovicu roka 2018.

Február 2020. Opravili sme atribút krajiny pre žiadosť z Južnej Kórey.

September 2019. Aktualizovali sme graf týkajúci sa ruského federálneho zákona 276-FZ, aby znázorňoval údaje o webových adresách, ktoré neboli indexované spoločnosťou Google, odstránených webových adresách a tých, ktoré neviedli k odstráneniu.

August 2018. Aktualizovali sme údaje s cieľom opraviť počet žiadostí a položiek, ktoré sme dostali z Kanady, Turecka a Vietnamu v období prehľadu od júla do decembra 2017. 

Február 2016. Pridali sme späť opravenú tureckú anotáciu, ktorá bola odstránená v januári.

Január 2016. 22. januára 2016: Zo žiadostí orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu sme odstránili chybnú anotáciu.

Február 2015. Aktualizovali sme naše údaje, aby obsahovali nasledujúce dodatočné kategórie:

  • Nemravnosť alebo nahota

Tieto nové kategórie sme začali interne používať už v októbri 2012, táto zmena preto retroaktívne ovplyvňuje obdobia prehľadov počnúc obdobím júl – december 2012.

Január 2015. Opravili sme mieru vyhovenia žiadostiam verejnej správy v období prehľadu júl – december 2013.

December 2013. Pre obdobie prehľadu od júla do decembra 2012 sme pridali žiadosti Kosova.

Apríl 2013. V obdobiach prehľadov júl – december 2011 a január – jún 2012 sme opravili počet žiadostí o odstránenie aplikácií zo služby Google Play prijatých od Kórejskej komisie pre hodnotenie hier.

Pre obdobia prehľadov júl – december 2010, júl – december 2011 a január – jún 2012 sme aktualizovali počet žiadostí, ktoré sme dostali na základe súdneho príkazu v súvislosti s prebiehajúcim súdnym prípadom vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

Od októbra v období prehľadu júl – december 2012 v prehľade uvádzame ďalšie kategórie, ktoré nám umožňujú presnejšie identifikovať prijaté žiadosti. Ide o tieto kategórie:

  • Šikanovanie a obťažovanie

  • Zneužívanie drog

  • Geografický spor

  • Propagovanie samovraždy

  • Neuvedený dôvod

Počnúc obdobím júl – december 2012 zahŕňame údaje o súdnych príkazoch určených tretím stranám, ktoré dostávame z európskych krajín a ktoré požadujú odstránenie obsahu zo služby YouTube. V predchádzajúcich obdobiach prehľadu tieto údaje zahrnuté neboli.

November 2012. Vo všetkých obdobiach prehľadov od obdobia júl – december 2012 sme upravili hodnoty tak, aby odzrkadľovali presný počet podaných žiadostí verejnej správy v prípadoch, kedy sme dostali menej ako desať žiadostí a v žiadosti bolo vyžiadaných menej ako desať položiek. Žiadosti sú zoradené podľa služby a dôvodu.

Počnúc obdobím prehľadu január – jún 2012 uvádzame pre žiadosti o odstránenie zo služby AdWords ako počet položiek určených na odstránenie počet webových adries, reklám alebo názvov chránených ochrannou známkou konkrétne uvedený v týchto žiadostiach. Pred obdobím prehľadu január – jún 2012 zodpovedal zaznamenaný počet položiek určených na odstránenie počtu reklám, ktoré boli v reakcii na žiadosť skutočne odstránené.

Poopravili sme žiadosť, ktorú sme dostali zo Srí Lanky v období prehľadu január – jún 2011 a ktorej odosielateľ bol súd, nie iný orgán verejnej správy.

Počnúc obdobím prehľadu január – jún 2012 sme začali uvádzať žiadosti o odstránenie obsahu zo služby YouTube pre porušenie autorských práv.

Jún 2012. Vo všetkých troch obdobiach prehľadov medzi januárom 2010 a júnom 2011 sme aktualizovali počet žiadostí prijatých od španielskych orgánov verejnej správy. Prehodnotili sme aj počty položiek určených na odstránenie v Argentíne, Brazílii, Indii a Taliansku počas obdobia prehľadu január – jún 2011, a pridali sme novú kategóriu odstránení s názvom Ochranná známka, ktorej platnosť sa začína od obdobia prehľadu júl – december 2011.

Október 2011. Štandardizovali sme spôsob kategorizácie žiadostí o odstránenie obsahu podľa dôvodu na zaistenie lepšej konzistentnosti. V dôsledku tejto zmeny sme zaznamenali výrazne nižší počet žiadostí o odstránenie obsahu v kategórii Iné za obdobie prehľadu január – jún 2011.

Máj 2011. Aktualizovali sme počty pre Čínu, aby odzrkadľovali skutočný počet prijatých žiadostí o odstránenie obsahu. Čínski predstavitelia považujú odhalenie podstaty týchto žiadostí za štátne tajomstvo, takže ich v súčasnosti nemôžeme zverejniť.

Január 2011. Počnúc obdobím prehľadu január – jún 2011 vynechávame v našich počtoch žiadostí o odstránenie obsahu zo služieb vyhľadávania spoločnosti Google prípady, v ktorých pôvodný obsah už nie je na webových stránkach viditeľný, napríklad ak ho vlastník odstránil. (Tento obsah môže byť viditeľný v indexe vyhľadávania spoločnosti Google ešte istý čas po odstránení pôvodného obsahu, a to vo forme kópie vo vyrovnávacej pamäti alebo útržku vyhľadávania.) Pokles počtu žiadostí o odstránenie alebo počtu položiek určených na odstránenie v rokoch 2010 a 2011 možno vysvetliť touto zmenou. Napríklad v Južnej Kórei v mnohých prípadoch odstraňujeme kópie vo vyrovnávacej pamäti na žiadosť orgánov verejnej správy.

Október 2010. Opravili sme počet žiadostí o odstránenie obsahu, ktoré sme dostali z Južnej Kórey v období prehľadu od januára do júna 2010.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11256008784973553905
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true