Aramada içerik kaldırmaya ilişkin Avrupa gizlilik talepleri ile ilgili SSS

 

Google’ın süreci nasıl çalışır?

Kişilerin veya temsilcilerinin öncelikle bu web formunu doldurmaları gerekir. İlgili kişiye, talebi aldığımızı belirten bir otomatik yanıt gönderilir. Her bir talebi olay bazında ayrı olarak değerlendiririz. Bazı durumlarda ilgili kişiden daha fazla bilgi göndermesini isteyebiliriz. Bir karara vardığımızda, ilgili kişiye, kararımız hakkında bilgi veren bir e-posta ve arama sonucunu kaldırmadıysak kısa bir de açıklama gönderilir.

Kimler içerik kaldırma talebinde bulunabilir?

Kişiler, Avrupa veri koruma yasalarına göre arama sonuçlarının kaldırılması talebinde bulunabilirler. Aynı zamanda, yasal olarak yetkili olduklarını göstermeleri durumunda kişilerin başkaları adına talepte bulunmalarına da izin veririz.

İçeriğin arama sonuçlarından kaldırılmasına yönelik taleplerle ilgili kararları kim veriyor?

Gelen taleplerle ilgili tespitler Google LLC çalışanları tarafından yapılır. Bu amaçla özel eğitimden geçmiş incelemecilerden oluşan, merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan bir ekibimiz vardır. Ekibimiz, zor vakalarda karar vermeleri için, gelen talepleri Google'daki üst düzey çalışanlara ve avukatlara iletir. Bu süreçte özel olarak hazırlanmış talep iletim yolları izlenir. 1 Kasım 2015 itibarıyla taleplerin %30'undan biraz fazlası ikinci bir fikir alınması amacıyla iletilmiştir.

Talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ölçütleri, Madde 29, Araştırma Ekibinin yönergeleri ile uyumlu bir şekilde geliştirmeye dikkat ettik. Web formumuz aracılığıyla gelen talepler manuel incelemeden geçer. Araştırma ekibinde çalışanlar ya da makineler tarafından otomatik olarak reddedilen herhangi bir talep kategorisi yoktur.

Değerlendirme sürecimiz dört adımdan oluşur:

 1. Talep, karar verebilmemiz için gerekli tüm bilgileri içeriyor mu?
 2. Talepte bulunan kişinin bir Avrupa ülkesi ile ikamet veya vatandaşlık gibi bir bağlantısı var mı?
 3. Sayfalar, talepte bulunan kişinin adı için yapılan arama sonuçlarında görünüyor mu ve talepte bulunan kişinin adı, arama sonuçlarından kaldırılması istenen sayfalarda görüntüleniyor mu?
 4. Talepte bulunan kişinin sağladığı bilgilere dayalı olarak, kaldırılması istenen sayfada eksik, alakasız, artık alakalı olmayan veya aşırı bilgi mi bulunuyor? Bu bilgilerin, talepte bulunan kişinin adı için yapılan bir aramanın oluşturduğu arama sonuçlarında yer almaya devam etmesinde kamu yararı var mı?

Bir kişi, karar almamız için yeterli bilgi içermeyen bir talepte bulunursa, değerlendirmemizi desteklemesi amacıyla tamamlayıcı bilgiler isteyebiliriz.

İçerik kaldırma taleplerinin kapsamını göstermek için Şeffaflık Raporu'na talep özetleriyle ilgili bir bölüm ekledik.

Sayfaları arama sonuçlarınızdan toplu olarak mı kaldırıyorsunuz?

Hayır. Sadece kişinin adıyla ilgili sorgulara yanıt olarak gelen sayfalar arama sonuçlardan kaldırılır. Bu nedenle, John Smith'in Paris gezisiyle ilgili bir makaleyi kaldırma talebini onaylarsak, sonucu [john smith] ile ilgili sorgularda göstermesek de, örneğin [paris gezisi] gibi bir sorguda gösterebiliriz. URL'leri tüm Avrupa Google Arama alan adlarındaki (google.fr, google.de, google.es vb.) arama sonuçlarından kaldırırız. Kaldırma talebinde bulunan kişinin ülkesinden URL'ye erişimi kısıtlamak için coğrafi konum belirleme sinyallerini kullanırız.

Örneğin, İngiltere'den John Smith'in talebi üzerine bir URL'nin arama sonuçlarından kaldırıldığını varsayalım. İngiltere'deki kullanıcılar, google.com da dahil olmak üzere herhangi bir Google Arama alan adı üzerinde [john smith] araması yaptıklarında, ilgili URL'yi görmeyeceklerdir. İngiltere dışındaki kullanıcılar Avrupa dışındaki herhangi bir Google Arama alan adında [john smith] araması yaptıklarında söz konusu URL'yi arama sonuçlarında görebilirler.

Bir kişi, kararınız konusunda sizinle ile aynı fikirde değilse ne olur?

Bir URL'yi arama sonuçlarımızdan kaldırmamaya karar verirsek ilgili kişi yerel veri koruma yetkililerinin kararımızı incelemesini talep edebilir.

İçerik kaldırıldığında web sitesi yöneticilerine bilgi veriyor musunuz?

Google'ın politikasına göre, bir yasal talebe dayanarak arama sonuçları listemizden sayfalar kaldırıldığında ilgili web sitesinin yöneticisine bildirimde bulunulur. Bunu, şeffaflık sağlamak için yaparız. Kaldırma talebinde bulunan kişilerin gizliliğini korumak için sadece etkilenen URL'leri göndeririz, talep sahiplerinin adını göndermeyiz.

Web sitesi yöneticilerinin, kararlarınıza itiraz etmek için kullanabilecekleri bir yöntem var mı?

Web Yöneticisi Araçları üzerinden arama sonuçlarından içerik kaldırma bildirimimizi alan web yöneticileri, ilgili kararı yeniden incelememiz için talepte bulunabilir.

Bu karar, Görsel Arama gibi diğer Google hizmetleri için de geçerli mi?

İçerik kaldırma sürecimiz şu anda sonuçları Google Arama, Görsel Arama, Video Arama ve Google Haberler gibi arama hizmetlerimizden kaldırmayı içerir.

Sayfaların arama sonuçlarından kaldırılmasıyla ilgili olarak sık karşılaşılan senaryolar nelerdir?

Sayfaları arama sonuçlarından kaldırma kararlarımızda genellikle etkili olan esas unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Açık bir şekilde kamu yararının olmaması: Örneğin, kişisel iletişim veya adres bilgileri içeren sayfalara sahip toplayıcı siteler, talepte bulunan kişinin adının sayfada artık görünmediği örnekler ve artık çevrimiçi olmayan (404 hatası) sayfalar.
 • Hassas bilgiler: Bir kişinin yalnızca sağlığı, cinsel yönelimi, ırkı, etnik kökeni, dini, siyasi görüşü ve sendika durumuna ilişkin bilgilerle ilgili içeriğe sahip sayfalar.
 • Küçüklerle ilgili içerik: Küçüklerle veya talepte bulunan kişinin küçük olduğu dönemde gerçekleşmiş önemsiz suçlarla ilgili içerik.
 • İnfaz edilmiş hükümler/suçlardan beraat etme/temize çıkma: Suçluların rehabilitasyonuyla ilgili yerel yasaya uygun şekilde, infaz edilmiş hüküm, mahkemede yanlış olduğu kanıtlanan suçlama veya talepte bulunanın temize çıktığı bir cezai kovuşturmayla ilgili içeriklerin, arama sonuçlarından kaldırılması lehine karar vermeye daha yatkın oluruz. Analizimizde bu içeriğin eski olup olmamasını ve suçun doğasını da göz önünde bulundururuz.

Sayfaları arama sonuçlarından kaldırmadığınız, sık karşılaşılan bazı senaryolar nelerdir?

Sayfaları arama sonuçlarından kaldırmama kararlarımızda genellikle etkili olan esas unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Alternatif çözümler: Talepte bulunan kişinin söz konusu sayfayı arama sonuçlarımızdan kaldırmak için başka bir yolu daha vardır. Örneğin, talepte bulunan kişiye ait içerik, kullanıcıların kendileriyle ilgili bilgilerin arama sonuçlarında görüntülenmesini engellemeye olanak tanıyan bir sitede yayınlanmış olabilir. Talepte bulunanları, mümkün olduğunda bu araçlarla ilgili bilgilere yönlendiririz.
 • Teknik nedenler: Bir URL'nin eksik veya bozuk olması sık karşılaşılan teknik bir hatadır. Talepte bulunan kişiler, bazen kendi adlarıyla veya talepte bulunanın temsil ettiğini iddia ettiği kişinin adıyla eşleşmeyen bir sorguyla ilişkili sayfaları da arama sonuçlarından kaldırmamızı ister.
 • Aynı kişi tarafından yinelenen URL: Talepte bulunan bir kişi, aynı ad için aynı sayfanın arama sonuçları listesinden kaldırılması yönünde birden çok talep gönderir.
 • Kamu yararı için önemli olma: Sayfanın içerdiği bilgilerin kamu yararı için önemli olduğunu belirlersek arama sonuçlarından kaldırma talebini reddedebiliriz. İçeriğin kamu yararına olup olmadığının belirlenmesi karmaşık bir süreçtir ve talepte bulunan kişinin mesleki yaşamı, geçmiş bir suç olup olmadığı, siyasi mevkisi, kamu hayatındaki konumu veya içeriğin ilgili kişinin kendisi tarafından yazılmış olup olmadığı, devlet belgesi veya gazetecilik niteliği taşıması gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın birçok farklı etkenin dikkate alınması anlamına gelebilir.

Bu taleplerin doğası ve kaldırma işlemleriyle ilgili daha ayrıntılı istatistikler sağlayabilir misiniz?

Bu Şeffaflık Raporu'nda Ekim 2014'ten bu yana her gün güncellenen, arama sonuçlarından içerik kaldırma sürecimizin ölçeğiyle ilgili istatistikler sağladık ve açıklayıcı olması amacıyla, arama sonuçlarından kaldırma kararlarına dair anonim hale getirilmiş örnekler ekledik. Genellikle etkili olan esas unsurlarla ilgili daha fazla veriyi buradan indirebilirsiniz.  2014-2017 yıllarına ait verilerin daha ayrıntılı raporunu burada bulabilirsiniz. Taleplerin hassas ve gizli doğasını gözeterek, arama sonuçlarından kaldırma kararlarında daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla operasyonel açıdan verimli yöntemler aramaya devam edeceğiz.

Bazı grafiklerde neden verilerin yalnızca Ocak 2016'ya kadar olduğu belirtiliyor?

Mahkemenin 2014 kararını takiben Google, talepleri mümkün olan en kısa sürede değerlendirebilmek için bir süreç hazırladı. Bu tamamıyla yeni bir süreç olduğundan, talepler hakkında nihai olarak hangi bilgileri izleyip toplamak isteyeceğimizi henüz bilmiyorduk. Zaman içinde, sürecimizi ve her taleple ilgili kaydettiğimiz veri miktarını hassaslaştırdık ve geliştirdik. 2016 yılının Ocak ayında o zamana kadar edindiğimiz tecrübelerimize dayanarak yeni bir dahili süreci kullanıma sunduk. 

Talepte bulunan kişileri nasıl sınıflandırıyorsunuz? 

Talepte bulunan kişi kategorileri, Arama'dan içerik kaldırılması yönünde talepler gönderen kişileri sınıflandırmak için kullanılır. Örneğin, talepte bulunan kişi bir özel şahıs, reşit olmayan bir kişi, tüzel kişi veya kamuya mal olmuş bir kişi olabilir. Bu tespiti yaparken, talepte bulunan kişinin sağladığı, içeriğin arama sonuçlarından kaldırılması için sunulan gerekçe gibi bilgilerin yanı sıra URL'deki içerik gibi herkese açık bilgilerden yararlanırız.

Talepte bulunan kişi kategorileri nelerdir? 

 • Tüzel kişi: Talepte bulunan kişi, bir işletme veya şirket adına başvuruda bulunmaktadır.
 • Vefat etmiş kişi: Talepte bulunan kişi, vefat etmiş bir kişinin adına başvuruda bulunmaktadır.
 • Devlet yetkilisi: Talepte bulunan kişi, görevde veya eski bir devlet yetkilisi ya da politikacıdır.
 • Reşit olmayan kişi: Talepte bulunan kişi, yasal olarak reşit sayılacağı yaşta değildir.
 • Devletle ilgisi olmayan kamuya mal olmuş kişi: Talepte bulunan kişi, uluslararası düzeyde tanınmaktadır (ör. ünlü bir aktör ya da aktris) veya belirli bir bölge ya da alan için kamu yaşamında önemli bir role sahiptir (ör. kendi alanında tanınmış bir akademisyen).
 • Özel şahıs: Diğer kategorilerden hiçbirinin geçerli olmadığı kişiler.

Sayfa içeriğini nasıl sınıflandırıyorsunuz?

Sayfa içeriği kategorileri, unutulma hakkı (RTBF) taleplerinde gönderilen bağımsız sayfalardaki içeriği sınıflandırır. Bu sınıflandırmaya göre sayfa içeriği, talepte bulunan kişinin mesleki yaşamıyla alakalı olabilir, kendisi tarafından yazılmıştır veya suç eylemlerine gönderme yapmaktadır. Bu kategori, taleplerin değerlendirilmesi sırasında, arama sonuçlarından kaldırılması talep edilen URL'lerdeki içeriklerin inceleme sonucuna göre atanır. 

Sayfa içeriği kategorileri nelerdir?

 • Suç: Sayfa içeriği, talepte bulunan kişinin suçlarla bağlantısına gönderme yapar. Örneğin, içerik, talepte bulunan kişinin mahkumiyeti, tanık ifadesi veya mağdur durumuyla ilgili olabilir. 
 • Ad bulunamadı: Sağlanan URL'deki içerik sayfasında, talepte bulunan kişinin adına herhangi bir gönderme bulunamaz. Bununla birlikte, kişinin adı URL'de görünebilir.
 • Yetersiz bilgi: Google'ın talebi işlemesi için daha fazla bilgi gerektiğinden sayfa içeriği kategorilere ayrılmamıştır. Örneğin, talepte bulunan kişi eksik bir URL sağlamıştır veya bir URL'nin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep ederken neden belirtmemiştir.
 • Çeşitli: Sayfa içeriği, diğer içerik kategorilerinin hiçbirine uymamaktadır.
 • Kişisel bilgiler: Sayfa içeriği, talepte bulunan kişinin kişisel adresini, ikametgahını veya diğer iletişim bilgilerini; kişinin resimlerini ve/veya videolarını ya da hassas olmayan diğer kişisel bilgilerini içermektedir.
 • Siyasi: Sayfa içeriği, talepte bulunan kişinin siyasi veya devlet faaliyetleri ile ilgili eleştriler ya da kamusal siyasi geçmişi, platformu veya profiliyle ilgili bilgiler içermektedir. 
 • Mesleki bilgiler: Sayfa içeriği, talepte bulunan kişinin iş adresini, iletişim bilgilerini veya iş faaliyetleri hakkında genel bilgileri içermektedir.
 • Görevi kötüye kullanma: Sayfa içeriği, özellikle mesleki bir rolle ilgili olarak bir suç eylemine veya adli işleme (suçlanma, suçlardan beraat etme veya temize çıkma) göndermede bulunur. 
 • Kendisi tarafından yazılmış: Talepte bulunan kişi, sayfa içeriğinin tamamını veya bir kısmını kendisi yazmıştır.
 • Hassas kişisel bilgiler: Sayfa içeriği, talepte bulunan kişinin tıbbi durumu, cinsel yönelimi, inancı, etnik kökeni veya politik bağlantısından bahsetmektedir.

Web sitelerini nasıl sınıflandırıyorsunuz? 

Web sitesi kategorileri; arama listesinden kaldırmamızın istendiği sayfayı barındıran web sitesini (haber sitesi, sosyal medya sitesi veya devlet kurumu sitesi gibi) sınıflandırır. Bu kategori, bir kişinin talebini değerlendirirken sitenin incelenmesi sonucunda belirlenir. 

Web sitesi kategorileri nelerdir?

 • Dizin: Web sayfası, işletmeler veya kişiler için posta adresleri ya da telefon numaraları gibi bir dizin veya bilgi toplayıcı olarak hizmet veren bir web sitesinde barındırılmaktadır.
 • Resmi makam: Sayfa, resmi bir devlet kurumu web sitesinde barındırılmaktadır; devlete, işletme veya yasal kayıtlara gönderme yapan ya da bunları içeren bir sitedir; devletin resmi medya kuruluşu olan bir web sitesidir (BBC veya TRT gibi kamuya açık medya kuruluşları burada yer almamaktadır). 
 • Haber: Sayfa, devletle alakası olmayan bir medya kuruluşu veya magazin dergisinin web sitesinde barındırılmaktadır. 
 • Çeşitli: Sayfa, başka kategorilere uymayan bir web sitesinde barındırılmaktadır.
 • Sosyal Medya: Sayfa, internetteki bir sosyal ağ sitesinde barındırılan bir hesap profili, fotoğraf, yorum veya başka bir içeriktir. 

Neden "Ad Bulunamadı" sayfa içerikli bazı URL'ler arama sonuçlarından kaldırılmış olarak görünüyor?

Talepte bulunan kişinin adı söz konusu sayfadaki içerikte görünmüyorsa bu sayfanın, kişinin adını içeren sorgulara karşılık döndürülen Arama sonuçlarında gösterilmesini engellemek için gerekli önlemleri alabiliriz.  

Neden bazı aylarda talepte bulunan URL miktarı için 0 değeri gösteriliyor?

Google, Haziran 2014 ortasına kadar URL düzeyinde ayrıntılı verileri kaydetmeye başlamamıştı.  

Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Temmuz 2014 tarihinde Google 29. Madde Çalışma Grubu ile pratik uygulamamızı tartışmak üzere davet edildi. Sürecimizi ve uygulamamızı ayrıntılarıyla anlatan bir anketi önceden doldurarak burada yayınladık. Mahkemenin kararına buradan erişilebilir.