Aramada içerik kaldırmaya ilişkin Avrupa gizlilik talepleri ile ilgili SSS

 

Google’ın süreci nasıl işler?

Kişilerin veya temsilcilerinin öncelikle bu web formunu doldurmaları gerekir. İlgili kişiye, talebi aldığımızı belirten bir otomatik yanıt gönderilir. Her talep ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Bazı durumlarda ilgili kişiden daha fazla bilgi göndermesini isteyebiliriz. Bir karara vardığımızda, ilgili kişiye, kararımız hakkında bilgi veren bir e-posta ve arama sonucunu liste dışı bırakmadıysak kısa bir de açıklama gönderilir.

Kimler içerik kaldırma talebinde bulunabilir?

Kişiler, Avrupa veri koruma yasalarına göre arama sonuçlarının liste dışı bırakılması talebinde bulunabilirler. Aynı zamanda, yasal olarak yetkili olduklarını göstermeleri durumunda kişilerin başkaları adına talepte bulunmalarına da izin veririz.

İçeriğin liste dışı bırakılmasına yönelik taleplerle ilgili kararları kim veriyor?

Gelen taleplerle ilgili tespitler Google LLC çalışanları tarafından yapılır. Bu amaçla özel eğitimden geçmiş incelemecilerden oluşan, merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan bir ekibimiz vardır. Ekibimiz, zor vakalarda karar vermeleri için, gelen talepleri Google'daki üst düzey çalışanlara ve avukatlara iletir. Bu süreçte özel olarak hazırlanmış talep iletim yolları izlenir. 1 Kasım 2015 itibarıyla taleplerin %30'undan biraz fazlası ikinci bir fikir alınması amacıyla iletilmiştir.

Talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ölçütleri, 29. Madde Çalışan Taraf yönergeleri ile uyumlu bir şekilde geliştirmeye dikkat ettik. Web formumuz aracılığıyla gelen talepler manuel incelemeden geçer. Araştırma ekibinde çalışanlar ya da makineler tarafından otomatik olarak reddedilen herhangi bir talep kategorisi yoktur.

Değerlendirme sürecimiz dört adımdan oluşur:

 1. Talep, karar verebilmemiz için gerekli tüm bilgileri içeriyor mu?
 2. Talepte bulunan kişinin bir Avrupa ülkesi ile ikamet veya vatandaşlık gibi bir bağlantısı var mı?
 3. Sayfalar, talepte bulunan kişinin adı için yapılan arama sonuçlarında görünüyor mu ve talepte bulunan kişinin adı, liste dışı bırakılması istenen sayfalarda görüntüleniyor mu?
 4. Talepte bulunan kişinin sağladığı bilgilere dayalı olarak, liste dışı bırakılması istenen sayfada eksik, alakasız, artık alakalı olmayan veya aşırı bilgi mi bulunuyor? Bu bilgilerin, talepte bulunan kişinin adı için yapılan bir aramanın oluşturduğu arama sonuçlarında yer almaya devam etmesinde kamu yararı var mı?

Bir kişi, karar almamız için yeterli bilgi içermeyen bir talepte bulunursa değerlendirmemizi desteklemesi amacıyla tamamlayıcı bilgiler isteyebiliriz.

İçerik kaldırma taleplerinin kapsamını göstermek için Şeffaflık Raporu'na talep özetleriyle ilgili bir bölüm ekledik.

Sayfaları arama sonuçlarınızda toplu olarak mı liste dışı bırakıyorsunuz?

Hayır. Sadece kişinin adıyla ilgili sorgulara yanıt olarak gelen sayfalar arama sonuçlarda liste dışı bırakılır. Bu nedenle, John Smith'in Paris gezisiyle ilgili bir makaleyi liste dışı bırakma talebini onaylarsak sonucu [john smith] ile ilgili sorgularda göstermesek de, örneğin [paris gezisi] gibi bir sorguda gösterebiliriz. URL'leri tüm Avrupa Google Arama alan adlarındaki (google.fr, google.de, google.es vb.) arama sonuçlarında liste dışı bırakırız. Kaldırma talebinde bulunan kişinin ülkesinden URL'ye erişimi kısıtlamak için coğrafi konum belirleme sinyallerini kullanırız.

Örneğin, Birleşik Krallık'tan John Smith'in talebi üzerine bir URL'nin arama sonuçlarında liste dışı bırakıldığını varsayalım. Birleşik Krallık'taki kullanıcılar, google.com da dahil olmak üzere herhangi bir Google Arama alan adında [john smith] araması yaptıklarında ilgili URL'yi görmeyeceklerdir. Birleşik Krallık dışındaki kullanıcılar, Avrupa dışındaki herhangi bir Google Arama alan adında [john smith] araması yaptıklarında ilgili URL'yi arama sonuçlarında görebilirler.

Bir kişi, kararınız konusunda sizinle ile aynı fikirde değilse ne olur?

Bir URL'yi arama sonuçlarımızda liste dışı bırakmamaya karar verirsek ilgili kişi, yerel veri koruma yetkililerinin kararımızı incelemesini talep edebilir.

İçerik, liste dışı bırakıldığında web sitesi sahiplerine bilgi veriyor musunuz?

Google'ın politikasına göre, bir yasal talebe dayanarak sitelerindeki sayfalar arama sonuçlarımızda liste dışı bırakıldığında ilgili web sitesi sahibine bilgi verilir. Bunu şeffaflık sağlamak için yaparız. Kaldırma talebinde bulunan kişilerin gizliliğini korumak için sadece etkilenen URL'leri göndeririz, talep sahiplerinin adını göndermeyiz.

Web sitesi sahiplerinin, kararlarınıza itiraz etmek için kullanabilecekleri bir yöntem var mı?

Google Search Console aracılığıyla liste dışı bırakma bildirimimizi alan web sitesi sahipleri, bir kararı yeniden incelememizi talep edebilir.

Bu karar, Görsel Arama gibi diğer Google arama hizmetleri için de geçerli mi?

İçerik kaldırma sürecimiz şu anda sonuçları Google Arama, Görsel Arama, Video Arama ve Google Haberler gibi arama hizmetlerimizde liste dışı bırakmayı içerir.

Sayfaların arama sonuçlarında liste dışı bırakılmasıyla ilgili olarak sık karşılaşılan senaryolar nelerdir?

Sayfaları arama sonuçlarında liste dışı bırakma kararlarımızda genellikle etkili olan esas unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Açık bir şekilde kamu yararının olmaması: Örneğin, kişisel iletişim veya adres bilgileri içeren sayfalara sahip toplayıcı siteler, talepte bulunan kişinin adının sayfada artık görünmediği örnekler ve artık çevrimiçi olmayan (404 hatası) sayfalar.
 • Hassas bilgiler: Bir kişinin yalnızca sağlığı, cinsel yönelimi, ırkı, etnik kökeni, dini, siyasi görüşü ve sendika durumuna ilişkin bilgilerle ilgili içeriğe sahip sayfalar.
 • Küçüklerle ilgili içerik: Küçüklerle veya talepte bulunan kişinin küçük olduğu dönemde gerçekleşmiş önemsiz suçlarla ilgili içerik.
 • İnfaz edilmiş hükümler/suçlardan beraat etme/temize çıkma: Suçluların rehabilitasyonuyla ilgili yerel yasaya uygun şekilde, infaz edilmiş hüküm, mahkemede yanlış olduğu kanıtlanan suçlama veya talepte bulunanın temize çıktığı bir cezai kovuşturmayla ilgili içeriklerin, liste dışı bırakılması lehine karar vermeye daha yatkın oluruz. Analizimizde bu içeriğin eski olup olmamasını ve suçun doğasını da göz önünde bulundururuz.

Sayfaları liste dışı bırakmadığınız, sık karşılaşılan bazı senaryolar nelerdir?

Sayfaları liste dışı bırakmama kararlarımızda genellikle etkili olan esas unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Alternatif çözümler: Talepte bulunan kişinin söz konusu sayfayı arama sonuçlarımızda liste dışı bırakmak için başka bir yolu daha vardır. Örneğin, talepte bulunan kişiye ait içerik, kullanıcıların kendileriyle ilgili bilgilerin arama sonuçlarında görüntülenmesini engellemeye olanak tanıyan bir sitede yayınlanmış olabilir. Talepte bulunanları, mümkün olduğunda bu araçlarla ilgili bilgilere yönlendiririz.
 • Teknik nedenler: Bir URL'nin eksik veya bozuk olması sık karşılaşılan teknik bir hatadır. Talepte bulunan kişiler, bazen kendi adlarıyla veya talepte bulunanın temsil ettiğini iddia ettiği kişinin adıyla eşleşmeyen bir sorguyla ilişkili sayfaları da liste dışı bırakmamızı ister.
 • Aynı kişi tarafından yinelenen URL: Talep eden kişi, aynı ad için aynı sayfanın arama sonuçlarında liste dışı bırakılması yönünde birden çok talep gönderir.
 • Kamu yararı için önemli olma: Sayfanın içerdiği bilgilerin kamu yararı için önemli olduğunu belirlersek liste dışı bırakma talebini reddedebiliriz. İçeriğin kamu yararına olup olmadığının belirlenmesi karmaşık bir süreçtir ve talepte bulunan kişinin mesleki yaşamı, geçmiş bir suç olup olmadığı, siyasi mevkisi, kamu hayatındaki konumu veya içeriğin ilgili kişinin kendisi tarafından yazılmış olup olmadığı, devlet belgesi veya gazetecilik niteliği taşıması gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın birçok farklı etkenin dikkate alınması anlamına gelebilir.

Bu taleplerin doğası ve kaldırma işlemleriyle ilgili daha ayrıntılı istatistikler sağlayabilir misiniz?

Bu Şeffaflık Raporu'nda, Ekim 2014'ten beri her gün güncellenen liste dışı bırakma sürecimizin ölçeğiyle ilgili istatistikler sağladık ve açıklayıcı olması amacıyla, liste dışı bırakma kararlarına dair anonim hale getirilmiş örnekler ekledik. Genellikle etkili olan esas unsurlarla ilgili daha fazla veriyi buradan indirebilirsiniz. 2014-2017 yıllarına ait verilerin daha ayrıntılı raporunu burada bulabilirsiniz. Taleplerin hassas ve gizli doğasını gözeterek, liste dışı bırakma kararlarında daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla operasyonel açıdan verimli yöntemler aramaya devam edeceğiz.

Bazı grafiklerde neden verilerin yalnızca Ocak 2016'ya kadar olduğu belirtiliyor?

Mahkemenin 2014 kararını takiben Google, talepleri mümkün olan en kısa sürede değerlendirebilmek için bir süreç hazırladı. Bu tamamıyla yeni bir süreç olduğundan, talepler hakkında nihai olarak hangi bilgileri izleyip toplamak isteyeceğimizi henüz bilmiyorduk. Zaman içinde, sürecimizi ve her taleple ilgili kaydettiğimiz veri miktarını hassaslaştırdık ve geliştirdik. 2016 yılının Ocak ayında o zamana kadar edindiğimiz tecrübelerimize dayanarak yeni bir dahili süreci kullanıma sunduk.

Talep eden kişileri nasıl sınıflandırıyorsunuz?

Talep eden kişi kategorileri, içeriğin Arama'da liste dışı bırakılmasına yönünde talep gönderen kişileri sınıflandırmak için kullanılır. Örneğin, talep eden kişi bir özel şahıs, reşit olmayan bir kişi, tüzel kişi veya kamuya mal olmuş bir kişi olabilir. Bu tespiti yaparken, talep eden kişinin sağladığı, içeriğin liste dışı bırakılması için sunulan gerekçe gibi bilgilerin yanı sıra URL'deki içerik gibi herkese açık bilgilerden yararlanırız.

Talep eden kişi kategorileri nelerdir?

 • Tüzel kişi: Talep eden kişi, bir işletme veya şirket adına başvuruda bulunmaktadır.
 • Vefat etmiş kişi: Talepte bulunan kişi, vefat etmiş bir kişinin adına başvuruda bulunmaktadır.
 • Resmi görevli: Talepte bulunan kişi, görevde veya eski bir devlet yetkilisi ya da politikacıdır.
 • Reşit olmayan kişi: Talepte bulunan kişi, yasal olarak reşit sayılacağı yaşta değildir.
 • Devletle ilgisi olmayan kamuya mal olmuş kişi: Talepte bulunan kişi, uluslararası düzeyde tanınmaktadır (ör. ünlü bir aktör ya da aktris) veya belirli bir bölge ya da alan için kamu yaşamında önemli bir role sahiptir (ör. kendi alanında tanınmış bir akademisyen).
 • Özel şahıs: Diğer kategorilerden hiçbirinin geçerli olmadığı kişiler.

Sayfa içeriğini nasıl sınıflandırıyorsunuz?

Sayfa içeriği kategorileri, unutulma hakkı (RTBF) taleplerinde gönderilen tekil sayfalardaki içeriği sınıflandırır. Bu sınıflandırmaya göre sayfa içeriği, talep eden kişinin mesleki yaşamıyla alakalıdır, kendisi tarafından yazılmıştır veya suç eylemlerine gönderme yapmaktadır. Bu kategori, taleplerin değerlendirilmesi sırasında, liste dışı bırakılması talep edilen URL'lerdeki içeriklerin inceleme sonucuna göre atanır.

Sayfa içeriği kategorileri nelerdir?

 • Suç: Sayfa içeriği, talep eden kişinin suçlarla bağlantısına gönderme yapar. Örneğin, içerik, talep eden kişinin mahkumiyeti, tanık ifadesi veya mağdur durumuyla ilgili olabilir.
 • Ad bulunamadı: Sağlanan URL'deki içerik sayfasında, talep eden kişinin adına herhangi bir gönderme bulunamaz. Bununla birlikte, kişinin adı URL'de görünebilir.
 • Yetersiz bilgi: Google'ın talebi işlemesi için daha fazla bilgi gerektiğinden sayfa içeriği kategorilere ayrılmamıştır. Örneğin, talep eden kişi eksik bir URL sağlamıştır veya bir URL'nin liste dışı bırakılmasını talep ederken neden belirtmemiştir.
 • Diğer: Sayfa içeriği, diğer içerik kategorilerinin hiçbirine uymamaktadır.
 • Kişisel bilgiler: Sayfada, talep eden kişinin kişisel adresi, ikametgahı veya diğer iletişim bilgileri; kişinin resimleri ve/veya videoları ya da hassas olmayan diğer kişisel bilgileri yer almaktadır.
 • Siyasi: Sayfada, talep eden kişinin siyasi veya devlet faaliyetleri ile ilgili eleştiriler ya da kamusal siyasi geçmişi, platformu veya profiliyle ilgili bilgiler yer almaktadır.
 • Mesleki bilgiler: Sayfada, talep eden kişinin iş adresi, iletişim bilgileri veya iş faaliyetleri hakkında genel bilgiler yer almaktadır.
 • Görevi kötüye kullanma: Sayfa içeriği, özellikle mesleki bir rolle ilgili olarak bir suç eylemine veya adli işleme (suçlanma, suçlardan beraat etme veya temize çıkma) göndermede bulunmaktadır.
 • Kendisi tarafından yazılmış: Talep eden kişi, sayfa içeriğinin tamamını veya bir kısmını kendisi yazmıştır.
 • Hassas kişisel bilgiler: Sayfa içeriği, talep eden kişinin tıbbi durumu, cinsel yönelimi, inancı, etnik kökeni veya politik bağlantısından bahsetmektedir.

Web sitelerini nasıl sınıflandırıyorsunuz?

Web sitesi kategorileri, liste dışı bırakmamızın istendiği sayfayı barındıran web sitesini (haber sitesi, sosyal medya sitesi veya devlet kurumu sitesi gibi) sınıflandırır. Bu kategori, bir kişinin talebini değerlendirirken sitenin incelenmesi sonucunda belirlenir.

Web sitesi kategorileri nelerdir?

 • Dizin: Web sayfası, işletmeler veya kişiler için posta adresleri ya da telefon numaraları gibi bir dizin veya bilgi toplayıcı olarak hizmet veren bir web sitesinde barındırılmaktadır.
 • Resmi makam: Sayfa, resmi bir devlet kurumu web sitesinde barındırılmaktadır; devlete, işletme veya yasal kayıtlara gönderme yapan ya da bunları içeren bir sitedir; devletin resmi medya kuruluşu olan bir web sitesidir (BBC veya TRT gibi kamuya açık medya kuruluşları burada yer almamaktadır).
 • Haber: Sayfa, devletle alakası olmayan bir medya kuruluşu veya magazin dergisinin web sitesinde barındırılmaktadır.
 • Diğer: Sayfa, diğer kategorilere uymayan bir web sitesinde barındırılmaktadır.
 • Sosyal Medya: Sayfa, internetteki bir sosyal ağ sitesinde barındırılan bir hesap profili, fotoğraf, yorum veya başka bir içeriktir.

Neden "Ad Bulunamadı" sayfa içerikli bazı URL'ler liste dışı bırakılmış olarak görünüyor?

Talepte bulunan kişinin adı söz konusu sayfadaki içerikte görünmüyorsa bu sayfanın, kişinin adını içeren sorgulara karşılık döndürülen Arama sonuçlarında gösterilmesini engellemek için gerekli önlemleri alabiliriz.  

Neden bazı aylarda talepte bulunan URL miktarı için 0 değeri gösteriliyor?

Google, Haziran 2014 ortasına kadar URL düzeyinde ayrıntılı verileri kaydetmeye başlamamıştı.  

Nereden daha fazla bilgi edinebilirim?

Google, Temmuz 2014'te 29. Madde Çalışan Taraf ile pratik uygulamamızı tartışmak üzere davet edildi. Sürecimizi ve uygulamamızı ayrıntılarıyla anlatan bir anketi önceden doldurarak burada yayınladık. Mahkemenin kararına buradan erişilebilir.
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false