ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บทความนี้ผ่านการแปลอัตโนมัติ

การใช้ตัวยึดตำแหน่ง

หาก ข้อความ ต้นฉบับ มี แท็ ก HTML แท็ ก ดัง กล่าว จะ แทนที่ ด้วย ตัว ยึด ตำแหน่ง โดย อัตโนมัติ เพื่อ ให้ ข้อความ ดู ง่าย ขึ้น สำหรับ การ แปล เมื่อ คุณ ส่ง ออก เอกสาร แท็ ก HTML เดิม จะ กลับ เข้า มา อยู่ ใน ตำแหน่ง เดิม

 • Tawxyang Chen Ni Khux Se K Men T Thi Mi Thae K HTML Baeb Deim 
  Kha Thi <font Style = "font-weight: bold"> Sam </ font> Ni Prayokh Ni Pen Taw Hna  
   
 • Ni Khux Se K Men T Deiywkan Tae Mi Taw Yud Tahaeǹng
  Kha Thi {0} Sam {/ 0} Ni Prayokh Ni Pen Taw Hna

Hmayhetu : Hak Khxkhwam Mi Thae K HTML Sahrab Rupphaph Thae K Ca Thuk Paelng Pen Taw Yud Tahaeǹng Deiyw Chen {0 /} 

ตัว ยึด ตำแหน่ง จะ มี ตัวเลข เรียง ตาม ตำแหน่ง

ตัว ยึด ตำแหน่ง จะ มี ตัวเลข เรียง ตาม ตำแหน่ง ใน เซ ก เมน ต์ ตัวอย่าง เช่น ตัว ยึด ตำแหน่ง ตัว แรก จะ แสดง เป็น {0} {/ 0} ส่วนตัว ถัด ไป จะ เป็น {1} {/ 1} แล้ว ตาม ด้วย {2} { / 2} เป็นต้น ส่วนตัว ยึด ตำแหน่ง เดี่ยว จะ แสดง ด้วย {0 /}, {1 /}, {2 /} ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ตำแหน่ง ของ ตัว ยึด ตำแหน่ง

คำ แนะนำ และ เคล็ด ลับ ใน การ ใช้ ตัว ยึด ตำแหน่ง

ย้าย ตัว ยึด ตำแหน่ง

บาง ครั้ง คุณ อาจ ต้องการ ย้าย ตัว ยึด ตำแหน่ง เพื่อ ให้ คำ แปล ดู สละสลวย ขึ้น ตัวอย่าง เช่น หาก เซ ก เมน ต์ มี คำ แบบ ตัว เอียง และ คุณ ต้องการ ให้ คำ ที่ อยู่ หน้า คำ ดัง กล่าว เป็น ตัว เอียง ด้วย คุณ สามารถ ย้าย ตำแหน่ง เริ่ม ต้น ของ ตัว ยึด ตำแหน่ง การ ทำตัว เอียง ได้

การ ย้าย ตัว ยึด ตำแหน่ง ทำได้ ง่าย แค่ ตัด ตัว ยึด ตำแหน่ง และ วาง ลง ใน จุด ที่ ต้องการ วิธี การ มี ดังนี้

 1. คลิก ส่วน หน้า หรือ ส่วน หลัง ของ ตัว ยึด ตำแหน่ง แล้ว ลาก เพื่อ ไฮ ไล ต์
 2. เมื่อ ต้องการ ตัด ให้ คลิก Control + X สำหรับ พีซี หรือ Command + X สำหรับ Mac
 3. วาง เคอร์เซอร์ ตรง จุด ที่ ต้องการ วางตัว ยึด ตำแหน่ง
 4. เมื่อ ต้องการ วางตัว ยึด ตำแหน่ง ให้ คลิก Control + V สำหรับ พีซี หรือ Command + V สำหรับ Mac

หาก ต้องการ ดู ตัวอย่าง ตัว ยึด ตำแหน่ง ให้ ปิด กล่อง แก้ไข โดย คลิก  ที่ ด้าน ขวา บน

แทรก ตัว ยึด ตำแหน่ง

ถึง จะ ลบ ตัว ยึด ตำแหน่ง ออก ก็ สามารถ แทรก กลับ เข้าไป ได้ อีก และ ยัง สามารถ แทรก ตัว ยึด ตำแหน่ง เพิ่ม ได้ ด้วย

วิธี แทรก ตัว ยึด ตำแหน่ง ใน เซ ก เมน ต์

 1. คลิก แล้ว ลาก กลุ่ม คำ ทึ่ ต้องการ ให้ เป็น จุด เริ่ม ต้น และ จุด สิ้นสุด ของ ตัว ยึด ตำแหน่ง
 2. คลิก รายการ แท็ ก HTML แบบ เลื่อน ลง Thi Dan Lang Khxng Klxng Kaekhi  Kheld Lab : Taw Yud Tahaeǹng Taela Taw Ni Raykar Ca Saedng Thaen Thae K HTML Ni Khxkhwam Tnchbab Khun Samarth Wang Meas Henux Taw Yud Tahaeǹng Taela Taw Pheux Du Bribth Di
 3. คลิก ตัว ยึด ตำแหน่ง ที่ ต้องการ แทรก

หาก ต้องการ ดู ตัวอย่าง ตัว ยึด ตำแหน่ง ให้ ปิด กล่อง แก้ไข โดย คลิก  ที่ ด้าน ขวา บน

ข้อความ "ตัว ยึด ตำแหน่ง ไม่ ถูก ต้อง"

คุณ อาจ เห็น ข้อความ นี้ เมื่อ ลบ ย้าย หรือ แทรก ตัว ยึด ตำแหน่ง ข้อความ นี้ เป็น เพียง แค่ คำ เตือน ว่า มี การ เปลี่ยนแปลง ตัว ยึด ตำแหน่ง ดั้ง เดิ ม่ หาก เป็นการ เปลี่ยนแปลง โดย ตั้งใจ ก็ ไม่ ต้อง สนใจ ข้อความ นี้

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร