ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บทความนี้ผ่านการแปลอัตโนมัติ

แชร์ไฟล์

คุณสามารถแชร์เอกสาร หน่วยความจำคำแปล และอภิธานศัพท์ร่วมกับผู้ใช้รายอื่น 

เมื่อแชร์ไฟล์กับคนอื่น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้คนอื่นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ทำงานร่วมกัน

แชร์เอกสาร
 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. ในหน้ารายการงานแปล ให้เลือกช่องข้างเอกสารที่ต้องการแชร์  คลิกไอคอนแชร์  > แชร์กับเพื่อน
  หรือหากเปิดเอกสารในตัวแก้ไขงานแปล ให้คลิก ไฟล์ > เชิญผู้คน
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการเพิ่ม
 4. เลือกประเภทการเข้าถึงที่ต้องการกำหนดให้ผู้ใช้รายอื่น ได้แก่ เจ้าของ, แก้ไขได้, แสดงความเห็นได้, หรือดูได้ หมายเหตุ: เจ้าของสามารถแชร์หรือลบเอกสารได้
 5. ในช่อง "เรื่อง" และ "ข้อความ" คุณสามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่งคำเชิญหรือคลิกข้ามการส่งคำเชิญ
แชร์หน่วยความจำคำแปล

เวลาแชร์หน่วยความจำคำแปล (TM) กับคนอื่นๆ ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถใช้คำแปลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำคำแปลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คำแปลของกลุ่มจะบันทึกอยู่ในหน่วยความจำคำแปลที่ใช้ร่วมกัน

 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้าง "เครื่องมือ" > หน่วยความจำคำแปล
 3. เลือกช่องข้างหน่วยความจำคำแปลที่ต้องการแชร์
 4. คลิกไอคอนแชร์ 
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการเพิ่ม
 6. เลือกประเภทการเข้าถึงที่ต้องการกำหนดให้ผู้ใช้รายอื่น ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ทำงานร่วมกัน หมายเหตุ: เจ้าของสามารถแชร์หรือลบหน่วยความจำคำแปลได้
 7. ในช่อง "เรื่อง" และ "ข้อความ" คุณสามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่งคำเชิญหรือคลิกข้ามการส่งคำเชิญ

หมายเหตุ: หน่วยความจำคำแปลจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่แชร์เอกสารซึ่งใช้หน่วยความจำคำแปลดังกล่าวด้วย

แชร์อภิธานศัพท์

คุณอาจต้องการแชร์อภิธานศัพท์หากกำลังทำโครงการงานแปลแบบกลุ่มและต้องการใช้ศัพท์ให้สอดคล้องกัน 

 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้าง "เครื่องมือ" อภิธานศัพท์
 3. ไปที่รายการอภิธานศัพท์
 4. เลือกช่องถัดจากอภิธานศัพท์ที่ต้องการแชร์
 5. คลิกไอคอนแชร์ 
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการเพิ่ม
 7. เลือกประเภทการเข้าถึงที่ต้องการกำหนดให้ผู้ใช้รายอื่น ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ทำงานร่วมกัน หมายเหตุ: เจ้าของสามารถแชร์หรือลบอภิธานศัพท์ได้
 8. ในช่อง "เรื่อง" และ "ข้อความ" คุณสามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่งคำเชิญหรือคลิกข้ามการส่งคำเชิญ

หมายเหตุ: อภิธานศัพท์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่แชร์เอกสารซึ่งใช้อภิธานศัพท์ดังกล่าว

เลิกแชร์ไฟล์หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์

คุณสามารถนำสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร หน่วยความจำคำแปล หรืออภิธานศัพท์ที่แชร์กับผู้อื่นออกได้

ถ้าต้องการปรับการตั้งค่าการแชร์ ก็ทำได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากแชร์เอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้อื่นจาก "ดูได้" เป็น "แก้ไขได้" ได้ 

เอกสาร
 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. ในหน้ารายการงานแปล เลือกช่องข้างเอกสารที่ต้องการเลิกแชร์ แล้วคลิกไอคอนแชร์  > แชร์กับเพื่อน
  หรือหากเปิดเอกสารในตัวแก้ไขงานแปล ให้คลิก ไฟล์ > เชิญผู้คน
 3. คลิกแท็บผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 4. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ได้จากทางด้านขวาของที่อยู่อีเมล หรือหากต้องการนำใครออก ให้คลิกไอคอนลบ 
 5. ในช่อง "เรื่อง" และ "ข้อความ" คุณสามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกสงคำเชิญหรือคลิกข้ามการส่งคำเชิญ
หน่วยความจำคำแปล
 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้าง "เครื่องมือ"  > หน่วยความจำคำแปล
 3. เลือกช่องข้างหน่วยความจำคำแปลที่ต้องการเลิกแชร์ แล้วคลิกไอคอนแชร์ แชร์กับเพื่อน
 4. คลิกแท็บผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 5. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ได้จากทางด้านขวาของที่อยู่อีเมล หรือหากต้องการนำใครออก ให้คลิกไอคอนลบ 
 6. ในช่อง "เรื่อง" และ "ข้อความ" คุณสามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่งคำเชิญหรือคลิกข้ามการส่งคำเชิญ

หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องมือสำหรับนักแปลนำเนื้อหาของหน่วยความจำคำแปลทั้งหมดออกจากดัชนีการค้นหาคำแปล

อภิธานศัพท์
 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. ทางด้านซ้าย คลิกลูกศรข้าง "เครื่องมือ"  > อภิธานศัพท์
 3. เลือกช่องข้างอภิธานศัพท์ที่ต้องการเลิกแชร์ แล้วคลิกไอคอนแชร์ แชร์กับเพื่อน
 4. คลิกแท็บผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 5. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ได้จากทางด้านขวาของที่อยู่อีเมล หรือหากต้องการนำใครออก ให้คลิกไอคอนลบ 
 6. ในช่อง "เรื่อง" และ "ข้อความ" คุณสามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกสงคำเชิญหรือคลิกข้ามการส่งคำเชิญ

หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องมือสำหรับนักแปลนำเนื้อหาของอภิธานศัพท์ทั้งหมดออกจากดัชนีการค้นหาอภิธานศัพท์ 

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร