ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บทความนี้ผ่านการแปลอัตโนมัติ

ใช้อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์คือชุดคำศัพท์ที่มีคำแปล คำจำกัดความ และหมายเหตุ

คุณจะพบว่าการใช้อภิธานศัพท์เป็นประโยชน์เมื่องานแปลของคุณมีคำศัพท์พิเศษหรือคำที่ไม่ได้ใช้ทั่วไป หรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารที่ควรจะใช้ศัพท์เฉพาะให้เหมือนกันทั้งชุด

เริ่มต้นใช้งาน

สร้างอภิธานศัพท์

สร้างอภิธานศัพท์เป็นไฟล์ CSV แบบ UTF-8 เครื่องมือสำหรับนักแปลต้องใช้ UTF-8 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวรองรับภาษาและอักขระที่หลากหลาย

ขั้นตอนที่ 1 

สร้างคำศัพท์ในอภิธานศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตที่รองรับ UTF-8 เช่น Google ชีต

Glossary format

แถวบนสุด

 • คอลัมน์ภาษา: ประกอบด้วยรหัสของแต่ละภาษา ตัวอย่างเช่น "en" สำหรับภาษาอังกฤษ หรือ "es" สำหรับภาษาสเปน ในอภิธานศัพท์ต้องมีภาษาอย่างน้อย 1 ภาษา
 • คอลัมน์ชนิดของคำ (ไม่บังคับ): จะมีเฉพาะค่า "pos"
 • คอลัมน์คำอธิบาย (ไม่บังคับ): จะมีเฉพาะค่า "description"

แถวข้อมูล

 • คอลัมน์คำศัพท์: ในแต่ละแถว ให้ป้อนคำศัพท์ที่ตรงตามภาษาในส่วนหัว ต้องใส่คำศัพท์อย่างน้อย 1 คำในแต่ละแถวเพื่อให้ค่าถูกต้อง
 • คอลัมน์ชนิดของคำ หรือ "pos" (ไม่บังคับ): สำหรับคำศัพท์แต่ละคำ ให้ป้อนชนิดของคำ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์
 • คอลัมน์คำอธิบาย (ไม่บังคับ): แสดงหมายเหตุสำหรับนักแปล รวมถึงความหมายของคำศัพท์

หมายเหตุ: ไฟล์อภิธานศัพท์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB

ขั้นตอนที่ 2 

เมื่อสร้างอภิธานศัพท์เสร็จแล้ว ให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ซึ่งสามารถอัปโหลดไปยังเครื่องมือสำหรับนักแปลได้

อัปโหลดอภิธานศัพท์
 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. คลิกลูกศรข้าง "เครื่องมือ" ในเมนูด้านซ้าย 
 3. คลิกอภิธานศัพท์
 4. คลิกอัปโหลด
 5. คลิกเลือกไฟล์ เรียกดูและเลือกไฟล์อภิธานศัพท์ที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิกเปิด
 6. ในส่วน "คุณต้องการตั้งชื่อว่าอะไร" ให้ป้อนชื่อที่ต้องการ
 7. คลิกอัปโหลดอภิธานศัพท์
อัปโหลดอภิธานศัพท์ใหม่ไปที่อภิธานศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

คุณสามารถอัปโหลดอภิธานศัพท์ใหม่ไปไว้ในอภิธานศัพท์ที่มีอยู่แล้วในเครื่องมือสำหรับนักแปลได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในอภิธานศัพท์จากไฟล์ที่อัปโหลดไว้ในอภิธานศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. คลิกลูกศร  ข้าง "เครื่องมือ" ในเมนูด้านซ้าย 
 3. คลิกอภิธานศัพท์
 4. คลิกเพื่อเปิดอภิธานศัพท์ที่ต้องการเพิ่มอภิธานศัพท์ใหม่เข้าไป
 5. คลิกแท็บอัปโหลดรายการ
 6. คลิกเลือกไฟล์ เลือกไฟล์อภิธานศัพท์ที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิกเปิด
 7. คลิกอัปโหลด
 8. คลิกบันทึก 
ใช้อภิธานศัพท์ในการแปล 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกอภิธานศัพท์

เมื่ออัปโหลดไฟล์ที่จะแปลแล้ว คุณสามารถเลือกอภิธานศัพท์ที่ต้องการใช้ได้ 

หรืออาจแนบอภิธานศัพท์ลงในไฟล์ที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 1. เปิดไฟล์ในตัวแก้ไขคำแปล
 2. คลิกไฟล์ > คุณสมบัติ
 3. เลือกอภิธานศัพท์จากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วคลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 2: ใช้อภิธานศัพท์ในการแปล

 1. เปิดไฟล์ที่เชื่อมโยงกับอภิธานศัพท์
 2. คลิกแสดงชุดเครื่องมือที่ด้านขวาบนของตัวแก้ไขคำแปล คุณจะเห็นส่วน "อภิธานศัพท์" อยู่ในชุดเครื่องมือ
 3. เริ่มแปลเอกสาร ขณะแปลเซกเมนต์ คุณสามารถตรวจสอบอภิธานศัพท์ที่ตรงกันเพื่อนำมาใช้ เมื่อมีอภิธานศัพท์ที่ตรงกัน คำศัพท์ในเซกเมนต์จะถูกไฮไลต์
 4. วางเมาส์บนคำศัพท์ที่ไฮไลต์เพื่อดูคำแปล หากต้องการดูรายละเอียด เช่น คำจำกัดความและชนิดของคำ ให้ดูในส่วน "อภิธานศัพท์" ของชุดเครื่องมือ
เปลี่ยนอภิธานศัพท์ที่กำลังใช้งาน

เมื่อเริ่มแปลเอกสารแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนอภิธานศัพท์ที่กำลังใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารในตัวแก้ไขคำแปล
 2. คลิกไฟล์ > คุณสมบัติ
 3. เลือกอภิธานศัพท์ที่ต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง
แชร์อภิธานศัพท์

คุณสามารถแชร์อภิธานศัพท์กับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ การแชร์อภิธานศัพท์ช่วยให้มีการใช้ศัพท์เฉพาะที่ถูกต้องและสอดคล้องกันในโครงการงานแปลแบบกลุ่ม 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร