ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บทความนี้ผ่านการแปลอัตโนมัติ

แปลเซกเมนต์ด้วยชุดเครื่องมือ

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือช่วยแปลแต่ละเซกเมนต์ในเอกสารได้ โดยทั่วไปเซกเมนต์คือประโยค หัวเรื่อง หรือหัวข้อย่อย

ชุดเครื่องมือช่วยให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ได้

  • ใช้การจับคู่คำแปลที่ตรงกันจากหน่วยความจำคำแปลและอภิธานศัพท์
  • ใช้การแปลด้วยคอมพิวเตอร์
ดูชุดเครื่องมือ
  1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
  2. เปิดเอกสารในตัวแก้ไขคำแปล
  3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกแสดงชุดเครื่องมือ

ชุดเครื่องมือจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้า

ใช้ชุดเครื่องมือ

ชุดเครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 แท็บสำหรับใช้งานต่อไปนี้

  • ค้นหาคำแปลแบบอัตโนมัติ: ในแท็บนี้ คุณสามารถตรวจหาการจับคู่คำแปลที่ตรงกันสำหรับเซกเมนต์ที่กำลังแปลอยู่ได้ ทุกครั้งที่เลือกเซกเมนต์ใหม่ ชุดเครื่องมือสำหรับนักแปลจะค้นหาการจับคู่คำแปลที่ตรงกันเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำมาใช้ได้

  • ค้นหาคำแปลแบบกำหนดเอง: คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ในหน่วยความจำคำแปลหรืออภิธานศัพท์เพื่อช่วยแปลเซกเมนต์

แต่ละแท็บประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

  • ผลการค้นหาคำแปล: คุณสามารถดูรายการคำแปลที่ตรงกันจากหน่วยความจำคำแปลได้ โดยจะดูได้ว่าการจับคู่ดังกล่าวเป็นรายการที่ตรงกันทุกประการหรือเกือบจะทุกประการ หากต้องการข้อความที่ตรงกัน ให้คลิกใช้คำแปล

  • การแปลโดยคอมพิวเตอร์ (แท็บค้นหาคำแปลอัตโนมัติเท่านั้น): หากไม่มีรายการที่ตรงกันจากหน่วยความจำคำแปล คุณสามารถใช้การแปลโดยคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการใช้การแปลโดยคอมพิวเตอร์ ให้คลิกใช้คำแปลที่แนะนำ

  • อภิธานศัพท์: หากอัปโหลดอภิธานศัพท์ไว้แล้ว จะสามารถค้นหาอภิธานศัพท์ที่ตรงกันได้จากส่วนนี้ ถ้ามีอภิธานศัพท์ที่ตรงกัน ระบบจะไฮไลต์คำศัพท์ที่ตรงกันนั้นในเซกเมนต์ ให้วางเมาส์บนคำศัพท์ที่ไฮไลต์เพื่อดูคำแปลหรือดูรายละเอียด เช่น ชนิดของคำหรือคำจำกัดความได้จากส่วน "อภิธานศัพท์"

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร