ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บทความนี้ผ่านการแปลอัตโนมัติ

ใช้หน่วยความจำคำแปล

คุณสามารถนำคำแปลเดิมกลับมาใช้ซ้ำและทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อใช้หน่วยความจำคำแปล (TM) หน่วยความจำคำแปลคือฐานข้อมูลที่บันทึกคำแปลขณะที่คุณทำงานเพื่อนำมาใช้ในงานต่อไป

หน่วยความจำคำแปลที่คุณใช้ได้มี 2 แบบ คือ

 • หน่วยความจำคำแปลส่วนตัว: หน่วยความจำคำแปลส่วนตัวจะบันทึกและเก็บคำแปลของคุณไว้ โดยคุณสามารถเก็บไว้ใช้งานส่วนตัวหรือแชร์กับผู้ใช้คนอื่นๆ ก็ได้

 • หน่วยความจำคำแปลที่แชร์กับส่วนกลาง: หน่วยความจำคำแปลส่วนกลางจะบันทึกและเก็บคำแปลจากผู้ใช้เครื่องมือสำหรับนักแปลจากทุกที่ ใครๆ ก็ดูและใช้งานหน่วยความจำคำแปลส่วนกลางได้

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หน่วยความจำคำแปลส่วนตัวหรือหน่วยความจำคำแปลส่วนกลางสำหรับเอกสารที่จะแปลแต่ละฉบับ

เริ่มต้นใช้งาน

อัปโหลดหน่วยความจำคำแปล

คุณสามารถอัปโหลดหน่วยความจำคำแปลที่มีคำแปลซึ่งคุณต้องการใช้ได้ หากคุณกำลังแปลเอกสารหลายฉบับ ก็สามารถอัปโหลดหน่วยความจำคำแปลหลายๆ รายการเพื่อช่วยแปลเอกสารแต่ละฉบับได้ 

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนคือ TMX (Translation Memory eXchange) ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB

 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. คลิกลูกศร ข้าง "เครื่องมือ" ในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกหน่วยความจำคำแปล
 4. คลิกอัปโหลดที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเลือกไฟล์ เรียกดูและเลือกไฟล์หน่วยความจำคำแปลที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิกเปิด
 6. เพิ่มชื่อใต้ "ชื่อหน่วยความจำคำแปล"
 7. ไปที่ "การแชร์" หากต้องการแชร์หน่วยความจำคำแปลกับผู้ใช้เครื่องมือสำหรับนักแปลทุกคน ให้คลิก "ทุกคนสามารถใช้ได้" แต่ถ้าไม่ต้องการแชร์หน่วยความจำคำแปลกับผู้อื่น ให้คลิก "บางคนสามารถใช้ได้" หมายเหตุ: หากคุณเลือก "บางคนสามารถใช้ได้" คุณจะเชิญเฉพาะผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์หน่วยความจำคำแปลของคุณได้ในภายหลัง
 8. คลิกเพิ่มหน่วยความจำคำแปล
ใช้หน่วยความจำคำแปลเพื่อแปลงาน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกหน่วยความจำคำแปล  

ขณะอัปโหลดไฟล์ที่จะแปล คุณสามารถเลือกหน่วยความจำคำแปลที่ต้องการใช้ได้ 

หรือแนบหน่วยความจำคำแปลลงในไฟล์ที่อัปโหลดเสร็จแล้ว โดยทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ในตัวแก้ไขคำแปล
 2. คลิกไฟล์ > คุณสมบัติ
 3. เลือกหน่วยความจำคำแปลจากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: หากคุณเลือกหน่วยความจำคำแปลขณะอัปโหลดไฟล์ ระบบจะใช้หน่วยความจำคำแปลนั้นเพื่อแปลไฟล์ล่วงหน้าอัตโนมัติ 

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หน่วยความจำคำแปลเพื่อแปลงาน

 1. เปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำคำแปล
 2. คลิกแสดงชุดเครื่องมือ ที่ด้านขวาบนของตัวแก้ไขคำแปล
 3. เริ่มแปลเอกสาร ในหัวข้อ "ผลการค้นหาคำแปล" ของชุดเครื่องมือ คุณจะเห็นข้อมูลหากมีคู่ข้อความที่เหมือนกันทุกประการหรือที่ใกล้เคียงกันมากในหน่วยความจำคำแปล
 4. หากต้องการใช้คู่ข้อความที่แสดง ให้คลิกใช้คำแปล คุณสามารถใช้คู่ข้อความตามที่ปรากฏ หรือจะแก้ไขก็ได้

หมายเหตุ: เมื่อแปลเอกสารเสร็จแล้ว ระบบจะบันทึกคำแปลลงในหน่วยความจำคำแปลที่คุณเลือกไว้โดยอัตโนมัติสำหรับใช้งานในครั้งถัดไป

เพิ่มหน่วยความจำคำแปลใหม่ไว้ในหน่วยความจำคำแปลที่มีอยู่แล้ว

คุณสามารถอัปโหลดหน่วยความจำคำแปลใหม่ไว้ในหน่วยความจำคำแปลที่มีอยู่แล้วในเครื่องมือสำหรับนักแปลได้ คำแปลจากไฟล์ที่อัปโหลดจะเพิ่มไปในหน่วยความจำคำแปลที่มีอยู่แล้ว

 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. คลิกลูกศร  ข้าง "เครื่องมือ" ในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกหน่วยความจำคำแปล
 4. ค้นหาหน่วยความจำคำแปลที่มีอยู่แล้วซึ่งคุณต้องการเพิ่มหน่วยความจำคำแปลใหม่เข้าไป คลิกเพื่อเปิดหน่วยความจำคำแปล
 5. คลิกแท็บอัปโหลดคำแปล
 6. คลิกเลือกไฟล์ เรียกดูและเลือกไฟล์หน่วยความจำคำแปลไฟล์ใหม่ที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิกเปิด
 7. คลิกอัปโหลด
 8. คลิกบันทึก 

หมายเหตุ

 • รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนคือ TMX (Translation Memory eXchange)
 • หน่วยความจำคำแปลแต่ละรายการจะมีขนาดไม่เกิน 50 MB คุณสามารถอัปโหลดหน่วยความจำคำแปลได้สูงสุดถึง 1 GB ต่อปี
 • ดูภาษาและสถานที่ตั้งที่สนับสนุน
เปลี่ยนหน่วยความจำคำแปลที่กำลังใช้งาน

เมื่อคุณเริ่มแปลเอกสารแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำคำแปลที่กำลังใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารในตัวแก้ไขคำแปล
 2. คลิกไฟล์ > คุณสมบัติ
 3. เลือกหน่วยความจำคำแปลที่ต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง
สร้างหน่วยความจำคำแปลที่ว่างเปล่า

หากคุณเริ่มแปลโครงการที่มีข้อมูลหรือเนื้อหาลับที่ไม่เคยแปลมาก่อน คุณอาจต้องการสร้างหน่วยความจำคำแปลใหม่ที่ว่างเปล่า

 1. ไปที่เครื่องมือสำหรับนักแปล
 2. คลิกลูกศร  ข้าง "เครื่องมือ" ในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกหน่วยความจำคำแปล
 4. คลิกอัปโหลด
 5. ข้าม"เลือกไฟล์"
 6. ใส่ชื่อใต้"ชื่อหน่วยความจำคำแปล"
 7. ไปที่ "การแชร์" หากต้องการแชร์หน่วยความจำคำแปลใหม่ที่ว่างเปล่ากับทุกคน ให้คลิก "ทุกคนสามารถใช้ได้" แต่ถ้าไม่ต้องการแชร์กับผู้อื่น ให้คลิก "บางคนสามารถใช้ได้"
 8. คลิกเพิ่มหน่วยความจำคำแปล
 9. คลิกตกลง
แชร์หน่วยความจำคำแปล

การแชร์หน่วยความจำคำแปลจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำงานแปลร่วมกับผู้อื่น โดยผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถใช้คำแปลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำคำแปลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คำแปลของกลุ่มจะบันทึกอยู่ในหน่วยความจำคำแปลที่แชร์กับส่วนกลาง

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร