Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Pieprasītā lapa pašlaik nav pieejama jūsu valodā. Varat lapas apakšdaļā atlasīt citu valodu vai nekavējoties tulkot jebkuru tīmekļa lapu jūsu izvēlētā valodā, izmantojot pārlūkā Google Chrome iebūvēto tulkošanas funkciju.

Track completion of a translation

You can keep track of your progress on a translation by viewing the “% complete.”

See the "% complete" of a translation
  1. Go to Translator Toolkit.
  2. On the translations list page, you'll see the “% complete” under the title of the translation. Or in the Translation editor, look at the top right corner to see “% complete.”

Keep in mind:

  • The “% complete” is not updated in real time. You you may need to wait a few minutes after working on a translation for your progress to be accurately shown.
  • Machine translations do not count in the “% complete” unless you’ve edited them.
Mark a translation as complete

If you finish translating a document and it does not show “100% complete,” you can mark it as complete.

  1. Go to Translator Toolkit.
  2. Open your document in the Translation editor.
  3. Click File > Translation complete > OK.

 

Was this article helpful?
How can we improve it?