Bruk av oversettelsesminner

Et oversettelsesminne er en database med oversettelser utført av mennesker. Etter hvert som du oversetter nye setninger, søker vi automatisk gjennom alle tilgjengelige oversettelsesminner etter tidligere oversettelser som ligner på den nye setningen din. Hvis det finnes slike setninger, rangerer vi dem og viser dem til deg. Når du sammenligner oversettelsen din med tidligere oversettelser utført av mennesker, blir oversettelsen mer konsekvent, og du sparer tid. Du kan gjenbruke tidligere oversettelser eller justere dem for å skape nye oversettelser som passer bedre med konteksten. Når du er ferdig med å oversette dokumenter i Google Verktøysett for oversettere, lagrer vi oversettelsene i et oversettelsesminne, slik at du eller andre oversettere kan unngå dobbeltarbeid.

Som standard lagrer vi oversettelsene dine i et delt, offentlig søkbart oversettelsesminne. Ved å bidra med oversettelsene dine til dette offentlige oversettelsesminnet hjelper du andre brukere med å levere innhold på språket ditt raskere.

Primære oversettelsesminner

Enkelte oversettere ønsker kanskje ikke å lagre oversettelsene sine i et offentlig søkbart oversettelsesminne. I slike tilfeller kan du knytte et oversettelsesminne til en oversettelse på følgende måte:

Deling

 1. Klikk på Deling når du oppretter en ny oversettelse.
 2. Skriv inn navnet på oversettelsesminnet du vil lagre oversettelsene i. Hvis du ikke har tilgang til noen oversettelsesminner, kan du opprette et nytt oversettelsesminne.
 3. Klikk på Lagre.

Hvis du gjør en feil og vil legge til et oversettelsesminne eller endre hvilket oversettelsesminne som er knyttet til en ufullstendig oversettelse, kan du endre tilknytningen på denne måten:

 1. Åpne oversettelsen på redigeringssiden for oversettelser.
 2. Åpne Rediger-rullegardinmenyen, og klikk på Rediger egenskaper.
 3. Velg oversettelsesminnet du vil lagre oversettelsene i. Hvis du ikke har tilgang til noen oversettelsesminner, kan du opprette et nytt oversettelsesminne.
 4. Klikk på OK

Vær oppmerksom på at egendefinerte oversettelsesminner ikke støttes for Wikipedia™ og Knol. Siden innholdet på disse nettstedene er ment å skulle deles og publiseres, kan oversetterne bare lagre oversettelser for Wikipedia™ og Knol i vårt globale, delte oversettelsesminne.

Oversettelsesminner og søkerangering

Vi gjennomsøker og rangerer oversettelser på følgende måte:

 • Hvis alt annet er likt, får søkeresultater fra primære oversettelsesminner prioritet fremfor søkeresultater fra samarbeidsbaserte oversettelsesminner. Søkeresultater fra samarbeidsbaserte oversettelsesminner får prioritet fremfor resultater fra generelle oversettelsesminner.
 • Hvis en oversettelse har et tilknyttet primært oversettelsesminne, søker vi i det oversettelsesminnet først etter tidligere oversettelser for setningene dine.
 • Hvis vi ikke har nok relevante resultater fra det primære oversettelsesminnet, søker vi i alle oversettelsesminner du har tilgang til gjennom samarbeid.
 • Hvis vi fortsatt ikke har nok relevante resultater fra det primære oversettelsesminnet og samarbeidsbaserte oversettelsesminner, søker vi i det generelle, delte oversettelsesminnet.