Placeholder

เกี่ยวกับ Placeholder

บ่อยครั้ง ข้อความที่ต้องการแปลมักมีแท็กที่ซับซ้อนซึ่งไม่ควรแปลรวมอยู่ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้นักแปลแปลข้อมูลส่วนนี้ Google เครื่องมือสำหรับนักแปลจะแทนที่ข้อมูลดังกล่าวด้วย Placeholder

ลองมาดูตัวอย่างข้อความ HTML ดังนี้

คำที่< font style="font-weight:bold" color="red" >สาม< /font >ในประโยคนี้เป็นตัวหนาและสีแดง

ซึ่งจะแสดงเป็นดังนี้

คำที่สามในประโยคนี้เป็นตัวหนาและสีแดง

เพื่อให้ข้อความอ่านง่ายขึ้น และป้องกันไม่ให้นักแปลแปลข้อมูลนี้ เราจึงไม่แสดงแท็กของเดิมในข้อความเป็นดังนี้

คำที่< font style="font-weight:bold" color="red" >สาม< /font >ในประโยคนี้เป็นตัวหนาและสีแดง

แต่เราจะแทนที่แท็กเหล่านี้ด้วย Placeholer ดังนี้

คำที่{0}สาม{/0}ในประโยคนี้เป็นตัวหนาและสีแดง

Placeholder มี 2 ชนิด ได้แก่

  • Placeholder เดี่ยวแสดงเป็น {#/} โดยที่ # คือตำแหน่งของ Placeholder เมื่อเทียบกับแท็กอื่นๆ ในเซ็กเมนต์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า Placeholder นั้นเป็น Placeholder แรกของเซ็กเมนต์ จะถูกแสดงเป็น {1/} ในทำนองเดียวกัน Placeholder ที่สองจะแสดงเป็น {2/} เป็นต้น
  • Placeholder คู่ จะแสดงด้วย {#} เพื่อเปิดคู่และปิดคู่ด้วย {/#} โดยที่ # คือตำแหน่งของ Placeholder เมื่อเทียบกับแท็กอื่น ตัวอย่างของ Placeholder คู่ ได้แก่ ลิงก์ HTML เช่น <a href="http://www.google.com"> และ </a>ซึ่งอาจแสดงเป็น {1} และ {/1}

นักแปลสามารถย้ายหรือลบ Placeholder ได้ตามต้องการเพื่อให้ได้การแปลที่ถูกต้องสำหรับเซ็กเมนต์ปัจจุบัน

เมนู Placeholder

เมื่อคุณแปลเซ็กเมนต์ที่มี Placeholder, Google เครื่องมือสำหรับนักแปลจะแสดงรายการเลื่อนลง แทรกแท็ก HTML ของ HTML และ Rich Text อื่นๆ โดยทำดังนี้

เปิดรายการเลื่อนลงเพื่อดูข้อความใน Placeholder

แสดงรายการเลื่อนลงของแท็ก HTML

คลิกที่แท็กใดแท็กหนึ่งเพื่อวางแท็กนั้นลงในเซ็กเมนต์ปัจจุบัน หรือพิมพ์ข้อความแท็กโดยตรงในเซ็กเมนต์

บริบทของ Placeholder

บางครั้ง Placeholder อาจคลุมเครือหรือยากที่จะวางในเอกสาร เช่น ลองมาดูตัวอย่างข้อความ HTML ดังนี้

คลิก <a href="docs.google.com">ที่นี่</a>สำหรับเอกสาร และ<a href="www.gmail.com">ที่นี่</a>สำหรับ Gmail

ซึ่งจะแสดงเป็นดังนี้

คลิกที่นี่สำหรับเอกสาร และที่นี่สำหรับ Gmail

ในตัวอย่างนี้ เมนู Placeholder จะแสดงดังนี้

แทรกลิงก์: {0}ที่นี่{/0}
แทรกลิงก์: {1}ที่นี่{/1}

หากต้องการทราบเนื้อหาบริบทเพิ่มเติมของตำแหน่งที่เพิ่ม Placeholder ลงในข้อความ ให้วางเมาส์เหนือ Placeholder นั้นเพื่อดูเนื้อหาบริบทรอบๆ แท็ก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางเมาส์เหนือ Placeholder "แทรกลิงก์" อันแรก เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงดังนี้

คลิก{0}ที่นี่{/0}สำหรับเอกสารและที่นี่ส

โดยที่ “คลิก" แทนอักขระ 20 ตัว (หรือน้อยกว่า) ที่อยู่หน้า Placeholder เปิด และ "สำหรับเอกสาร และที่นี่ส" แทนอักขระ 20 ตัว (หรือน้อยกว่า) ที่อยู่หลัง Placeholder ปิด

เคล็ดลับเครื่องมือ HTML

ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณวางเมาส์เหนือ Placeholder "แทรกลิงก์" อันที่สอง เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงดังนี้

กที่นี่สำหรับเอกสาร และ{1}ที่นี่{/1}สำหรับ Gmail

เคล็ดลับเครื่องมือ HTML

บทความนี้มีประโยชน์ไหม