เพิ่มเติมเกี่ยวกับพจนานุกรมและ glossaries

พจนานุกรม Multilingual และ glossaries จะคล้ายกันในสิ่งที่พวกเขาทั้งสองแสดงแปลคำศัพท์.แต่มีการใช้แตกต่างกันใน Google แปลเครื่องมือ:

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด