เพิ่มเติมเกี่ยวกับพจนานุกรมและ glossaries

พจนานุกรม Multilingual และ glossaries จะคล้ายกันในสิ่งที่พวกเขาทั้งสองแสดงแปลคำศัพท์.แต่มีการใช้แตกต่างกันใน Google แปลเครื่องมือ:
บทความนี้มีประโยชน์ไหม