Her er noen tips om hvordan du finner og bytter ut tekst:

Hvis du vil bruke "Søk og erstatt"-funksjonen i oversettelsen redigere siden, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Klikk Rediger øverst på siden.
  2. Klikk Finn og erstatt ...
  3. Skriv inn søkeordet (e) å finne i "Finn hva"-feltet, og vilkårene for å erstatte dem med i "Erstatt med feltet.
  4. Klikk Erstatt alle.