ดูคำแปลที่มีการเจาะจงเพศ

ในบางภาษา คุณจะได้รับคำแปลที่เจาะจงเพศทั้งเพศหญิงและชายสำหรับคำ วลี และประโยคบางรายการที่ไม่เจาะจงเพศ และจะเห็นข้อความ "คำแปลมีการเจาะจงเพศ" แสดงอยู่เหนือคำแปลทั้ง 2 รูปแบบ

คุณดูคำแปลที่เจาะจงเพศได้ใน Google แปลภาษาในเบราว์เซอร์อย่างเช่น Chrome หรือ Firefox

ใช้ภาษาและความยาวข้อความที่ใช้ได้

ในหลายๆ ภาษา คุณอาจได้รับคำแปลที่เจาะจงเพศสำหรับคำหนึ่งคำ แต่ในบางภาษาซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า คุณจะดูคำแปลที่เจาะจงเพศสำหรับวลีและประโยคสั้นๆ ที่กล่าวถึงบุคคลโดยไม่เจาะจงเพศได้ด้วย

คำแปลที่มีการเจาะจงเพศจะพร้อมใช้งานในภาษาอื่นเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

ทำความเข้าใจลำดับของคำแปลที่เจาะจงเพศ

คำแปลที่มีการเจาะจงเพศจะแสดงตามลำดับอักษรของป้ายกำกับเพศ เช่น ในภาษาอังกฤษ คำว่า "feminine" มาก่อนคำว่า "masculine"

ส่วนในภาษาที่ไม่มีตัวอักษร คำแปลที่มีการเจาะจงเพศจะแสดงตามลำดับการจัดทำดัชนีมาตรฐานของภาษานั้นๆ โดยอิงจากป้ายกำกับเพศ

แก้ปัญหาคำแปลที่เจาะจงเพศ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร