Dobivanje prijevoda prilagođenih rodu

Neke riječi, izrazi i rečenice neutralnog roda na nekim se jezicima mogu prevesti u ženskom i muškom rodu. Iznad ta dva prijevoda prikazuje se poruka "Prijevodi su prilagođeni gramatičkom rodu".

Prijevodi prilagođeni rodu dostupni su na Google prevoditelju u pregledniku, na primjer Chromeu ili Firefoxu.

Upotreba dostupnih jezika i duljina

Prijevodi prilagođeni rodu na nekoliko su jezika dostupni za pojedinačne riječi. Za manji broj jezika prijevode prilagođene rodu možete dobiti i za kraće izraze i rečenice u kojima se osoba spominje na rodno neutralan način.

Uskoro će biti dostupno više jezika s prijevodima prilagođenim rodu.

Objašnjenje redoslijeda prijevoda prilagođenih rodu

Prijevodi prilagođeni rodu prikazuju se abecednim redom prema oznaci roda. Na primjer, engleska riječ "feminine" (ženski rod) abecednim je redom ispred riječi "masculine" (muški rod).

U jezicima bez abecede prijevodi prilagođeni rodu prikazuju se prema standardnom redoslijedu indeksiranja oznaka roda u tim jezicima.

Rješavanje problema s prijevodima prilagođenim rodu

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73122
false