Makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian

Sa ilang wika, maaari kang makakuha ng pambabae at panlalaking pagsasalin para sa ilang salita o katagang neutral sa kasarian. Makikita ang mensaheng “Partikular sa kasarian ang mga pagsasalin” sa itaas ng 2 pagsasalin.

Maaari kang makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian sa Google Translate sa browser, tulad ng Chrome o Firefox. 

Gumamit ng mga available na wika at haba

Sa ilang wika, maaari kang makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian para sa mga iisang salita. Sa mas kaunting wika, maaari ka ring makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian para sa maiikling kataga at pangungusap na nagbabanggit sa tao sa paraang neutral sa kasarian.

Malapit na ring magkaroon ng mga pagsasaling partikular sa kasarian sa higit pang wika.

Pag-unawa sa ayos ng pagsasaling partikular sa kasarian

Ang mga pagsasaling partikular sa kasarian ay ipinapakita sa alpabetikong ayos ayon sa label ng kasarian. Halimbawa, sa wikang Filipino, nauuna sa alpabeto ang “pambabae” kaysa sa “panlalaki.”

Para sa mga wikang walang alpabeto, ipinapakita ang mga pagsasaling partikular sa kasarian sa pamantayang pagkakaayos sa pag-index ng bawat wika ayon sa label ng kasarian.

Mag-troubleshoot ng mga pagsasaling partikular sa kasarian