Makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian

Sa ilang wika, makakakuha ka ng parehong pambabae at panlalaking mga pagsasalin para sa ilang salita, parirala, at pangungusap na neutral sa kasarian. Makikita ang mensaheng “Partikular sa kasarian ang mga pagsasalin” sa itaas ng 2 pagsasalin.

Gumamit ng mga available na wika at haba

Sa ilang wika, puwede kang makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian para sa mga iisang salita. Sa mas kaunting wika, puwede ka ring makakuha ng mga pagsasaling partikular sa kasarian para sa maiikling parirala at pangungusap na nagbabanggit sa tao sa paraang neutral sa kasarian.

Malapit na ring magkaroon ng mga pagsasaling partikular sa kasarian sa higit pang wika.

Pag-unawa sa ayos ng pagsasaling partikular sa kasarian

Ang mga pagsasaling partikular sa kasarian ay ipinapakita sa alpabetikong ayos ayon sa label ng kasarian. Halimbawa, sa wikang Filipino, nauuna sa alpabeto ang “pambabae” kaysa sa “panlalaki.”

Para sa mga wikang walang alpabeto, ipinapakita ang mga pagsasaling partikular sa kasarian sa pamantayang pagkakaayos sa pag-index ng bawat wika ayon sa label ng kasarian.

Walang content

Kung hindi mo matatanggap ang mensaheng "Limitado ang mga pagsasaling partikular sa kasarian," posibleng may isang posibleng pagsasalin lang para sa isang kasarian kung saan posibleng maraming pagsasalin para sa maraming kasarian.

Neutral sa kasarian ang o hindi malinaw ang kasarian ng ilang content. Halimbawa, hindi partikular sa kasarian ang ilang pangngalan sa orihinal na content pero partikular ang mga ito sa kasarian sa isinaling wika. Ipinapaalam sa iyo ng mensahe sa paglalarawang partikular sa kasarian na posibleng may higit sa isang tamang pagsasalin.

Mag-troubleshoot ng mga pagsasaling partikular sa kasarian

Kailangan ng higit pang tulong?

Subukan ang mga susunod na hakbang na ito:

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu