Tải xuống và sử dụng Google Dịch

Bạn có thể dịch văn bản, chữ viết tay, ảnh và lời nói trong hơn 100 ngôn ngữ bằng ứng dụng Google Dịch. Hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng Dịch trên web.

Bước 1: Tải ứng dụng Google Dịch xuống

Để bắt đầu, hãy tải ứng dụng Google Dịch dành cho Android xuống.

Lưu ý: Để dịch hình ảnh bằng máy ảnh của bạn trong tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ, thiết bị của bạn phải có máy ảnh tự động lấy nét và CPU lõi kép với ARMv7. Để biết chi tiết kỹ thuật, hãy xem hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị.

Bước 2: Thiết lập Google Dịch

Lần đầu tiên bạn mở Google Dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ chính của bạn và ngôn ngữ bạn dịch thường xuyên nhất. Để chọn từ các ngôn ngữ có sẵn, hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.

Để tải xuống cả hai ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến, hãy chọn "Dịch ngoại tuyến". Nếu một trong hai ngôn ngữ không có sẵn để tải xuống thì sẽ có thông báo "Không có sẵn ngoại tuyến".

Lưu ý: Để tải một ngôn ngữ xuống, theo mặc định, bạn phải được kết nối với mạng Wi-Fi.

Sử dụng Google Dịch trên web

Bạn cũng có thể truy cập trang Google Dịch để sử dụng Google Dịch trên web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?