I-download at gamitin ang Google Translate

Makakapagsalin ka ng text, sulat-kamay, mga larawan, at pagsasalita sa mahigit 100 wika gamit ang Google Translate app. O puwede mong gamitin ang Translate sa web.

Hakbang 1: I-download ang Google Translate app

Upang magsimula, i-download ang Google Translate app para sa Android.

Tandaan: Para magsalin ng mga larawan gamit ang camera mo sa lahat ng mga suportadong wika, kinakailangang may auto-focus camera at isang dual-core CPU na may ARMv7 ang device mo. Para sa mga teknikal na detalye, suriin ang mga tagubilin ng manufacturer mo.

Hakbang 2: I-set up ang Google Translate

Sa unang beses na bubuksan mo ang Google Translate, hihilingin sa iyong pumili ng iyong pangunahing wika at ang wikang pinakamadalas mong isinasalin. Para pumili mula sa mga available na wika, i-tap ang Pababang arrow Pababang Arrow.

Para i-download ang parehong wika para sa offline na paggamit, iwanang may check ang "Isalin offline." Kung hindi available para i-download ang alinman sa wika, sasabihin nitong "Hindi available offline."

Tandaan: Para mag-download ng isang wika, bilang default, kinakailangang konektado ka sa isang Wi-Fi network.

Gamitin ang Google Translate sa web

Maaari ka ring pumunta sa page ng Google Translate upang gamitin ang Google Translate sa web.