ดาวน์โหลดและใช้ Google แปลภาษา

คุณแปลข้อความ ลายมือ รูปภาพ และคำพูดได้กว่า 100 ภาษาด้วยแอป Google แปลภาษา หรือใช้ "แปลภาษา" ในเว็บก็ได้

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ดาวน์โหลดแอป Google แปลภาษา

หมายเหตุ: หากต้องการแปลรูปภาพเป็นภาษาที่สนับสนุนทั้งหมดโดยใช้กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ของคุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • iPhone 4S ขึ้นไป
  • ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 8 ขึ้นไป

ใช้ Google แปลภาษาในเว็บ

คุณไปที่หน้า Google แปลภาษา เพื่อใช้ Google แปลภาษาในเว็บได้เช่นกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร