ดาวน์โหลดและใช้ Google แปลภาษา

คุณแปลข้อความ ลายมือ รูปภาพ และคำพูดได้กว่า 100 ภาษาด้วยแอป Google แปลภาษา หรือใช้ "แปลภาษา" ในเว็บก็ได้

ไปที่หน้า Google แปลภาษา เพื่อแปลข้อความ คำพูด และเว็บไซต์เป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร