Dịch văn bản trong các ứng dụng khác

Bạn có thể dịch văn bản trong các ứng dụng khác bằng ứng dụng Google Dịch. Sau đây là cách thực hiện:

Khi tính năng Nhấn để dịch bật, bạn có thể sao chép văn bản từ bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị Android và dịch sang ngôn ngữ khác. Tính năng Nhấn để dịch chỉ có thể dịch văn bản trong ứng dụng, chứ không phải trong hình ảnh.

Quan trọng: Văn bản bạn đã sao chép sẽ được gửi đến Google để dịch chỉ sau khi bạn nhấn vào biểu tượng Google Dịch.

Bật hoặc tắt tính năng Nhấn để dịch:

  1. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu và sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào tùy chọn Nhấn để dịch và sau đó Bật.

Mẹo: Khi sử dụng tính năng Nhấn để dịch lần đầu tiên, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên có nội dung "Hiển thị trên các ứng dụng khác". Để tiếp tục, hãy nhấn vào tùy chọn Cho phép hiển thị trên các ứng dụng khác.

Sử dụng tính năng Nhấn để dịch

  1. Mở một ứng dụng có văn bản bạn có thể sao chép.
  2. Đánh dấu văn bản bạn muốn dịch và sau đó Sao chép.
  3. Trên màn hình hiện tại, hãy nhấn vào biểu tượng Google Dịch Ứng dụng Dịch.
  4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Mẹo: Để loại bỏ bong bóng Nhấn để dịch, bạn có thể giữ và kéo bong bóng xuống cuối màn hình. Bạn có thể cần phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Bạn không cần phải mở ứng dụng Google Dịch để sử dụng tính năng Nhấn để dịch.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?