Dịch văn bản trong các ứng dụng khác

Bạn có thể dịch văn bản trong các ứng dụng khác bằng ứng dụng Google Dịch. Sau đây là cách thực hiện:

Khi tính năng Nhấn để dịch được bật, bạn có thể sao chép văn bản từ bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị Android và dịch sang ngôn ngữ khác.

Lưu ý: Văn bản của bạn sẽ được gửi đến Google chỉ để dịch sau khi bạn nhấn vào biểu tượng Google Dịch. Văn bản của bạn sẽ không được gửi nếu bạn không nhấn vào biểu tượng.

Sử dụng tính năng Nhấn để dịch

  1. Trong bất kỳ ứng dụng nào có văn bản bạn có thể sao chép, hãy chọn và sao chép văn bản bạn muốn dịch.
  2. Nhấn vào biểu tượng Dịch Ứng dụng Dịch. Văn bản đã sao chép được gửi đến Google và được dịch ngay lập tức.

Tắt tính năng Nhấn để dịch

  1. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào tính năng Nhấn để dịch.
  4. Bỏ chọn tùy chọn Bật Nhấn để dịch.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?