แปลข้อความในแอปอื่น

คุณแปลข้อความในแอปอื่นด้วยแอป Google แปลภาษาได้ วิธีการมีดังนี้

เมื่อเปิด "แตะเพื่อแปล" คุณคัดลอกข้อความจากแอปต่างๆ บนอุปกรณ์ Android แล้วแปลเป็นภาษาอื่นได้

หมายเหตุ: ข้อความจะส่งไปที่ Google เพื่อแปล หลังจากที่คุณแตะไอคอน Google Translate เท่านั้น ข้อความจะไม่ส่งไปหากคุณไม่ได้แตะไอคอน

ใช้ "แตะเพื่อแปล"

  1. ในแอปที่มีข้อความที่คุณสามารถคัดลอกได้ ให้เลือกและคัดลอกข้อความที่คุณต้องการจะแปล
  2. แตะ "แปลภาษา" แอปแปลภาษา ข้อความที่คัดลอกไว้จะส่งไปที่ Google เพื่อให้แปลได้ทันที

ปิด "แตะเพื่อแปล"

  1. เปิดแอป "แปลภาษา" แอปแปลภาษา
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
  3. แตะแตะเพื่อแปล
  4. ยกเลิกการเลือกเปิดใช้แตะเพื่อแปล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad