แปลข้อความในแอปอื่น

คุณแปลข้อความในแอปอื่นด้วยแอป Google แปลภาษาได้ วิธีการมีดังนี้

เมื่อเปิด "แตะเพื่อแปล" คุณจะคัดลอกข้อความจากแอปต่างๆ ในอุปกรณ์ Android แล้วแปลเป็นภาษาอื่นได้ ฟีเจอร์นี้แปลได้เฉพาะข้อความในแอปและแปลรูปภาพไม่ได้

สำคัญ: ระบบจะส่งข้อความที่คุณคัดลอกไปที่ Google เพื่อแปล หลังจากที่คุณแตะไอคอน Google แปลภาษาเท่านั้น

เปิดหรือปิด "แตะเพื่อแปล"

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
  2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
  3. แตะแตะเพื่อแปล จากนั้น เปิดใช้

เคล็ดลับ: เมื่อใช้ "แตะเพื่อแปล" เป็นครั้งแรก คุณอาจเห็นป๊อปอัปที่มีข้อความ "แสดงทับแอปอื่นๆ" หากต้องการดำเนินการต่อ ให้แตะอนุญาตให้แสดงทับแอปอื่นๆ

ใช้ "แตะเพื่อแปล"

  1. เปิดแอปที่มีข้อความที่คัดลอกได้
  2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล จากนั้น คัดลอก 
  3. แตะ Google แปลภาษา แอปแปลภาษา ในหน้าจอที่เปิดอยู่ 
  4. เลือกภาษาที่ต้องการ

เคล็ดลับ: คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแอป Google แปลภาษาเพื่อใช้ "แตะเพื่อแปล"  

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad