Oversæt billeder

Du kan bruge kameraet på din telefon til at oversætte tekst via appen Oversæt Appen Oversæt. Du kan f.eks. oversætte tegn eller håndskrevne noter.

Oversæt tekst på billeder

Du kan oversætte tekst direkte via dit kamera og fra billeder på din telefon i appen Oversæt Appen Oversæt

Vigtigt! Nøjagtigheden af oversættelsen afhænger af, hvor tydelig teksten er. Oversættelser af små, utydelige eller stiliserede tekster kan være mindre nøjagtige.

Sådan oversætter du tekst med dit kamera:

 1. Åbn appen Oversæt Appen Oversæt på din iPhone eller iPad.
 2. Vælg de sprog, du vil oversætte til og fra.
  • Fra: Vælg et sprog nederst på skærmen, eller tryk på Registrer sprog .
  • Til: Nederst på skærmen skal du vælge det sprog, der skal oversættes til.
 3. Tryk på Kamera Kamera under tekstfeltet.
  • Sådan oversætter du tekst fra et billede, du allerede har taget: Tryk på Galleri .
  • Sådan oversætter du tekst via dit kamera:
   1. Peg kameraet mod den tekst, du vil have oversat.
   2. Se oversættelsen med det samme.
   3. Du kan sætte billedet på pause ved at trykke på lukkerknappen .

Oversæt en del af teksten

Du kan vælge dele af et billede, der skal oversættes.

 1. Åbn appen Oversæt Appen Oversæt på din iPhone eller iPad.
 2. Vælg de sprog, du vil oversætte til og fra.
  • Fra: Vælg et sprog nederst på skærmen, eller tryk på Registrer sprog .
  • Til: Nederst på skærmen skal du vælge det sprog, der skal oversættes til.
 3. Tryk på Kamera Kamera og derefter lukkerknappen .
 4. Tryk på Valgmuligheder for oversættelse keyboard arrow down øverst på siden for at udvide panelet med indstillinger.
 5. Aktivér Vis oprindelig tekst .
 6. Tryk på et ord for at markere det.
 7. Du kan ændre dit valg og vise den oversatte tekst på kortet nedenfor ved at trække i ankrene.
Tip! Hvis teksten er for lang til at blive vist på kortet, kan du trække kortet op.

Brug oversat tekst

Når teksten på billedet er oversat, kan du udføre forskellige handlinger, f.eks. kopiere teksten, få den læst højt eller få flere oplysninger.

 1. Markér den del af teksten, du vil gøre noget med.
 2. Vælg en mulighed i karrusellen nederst:
  • Kopiér tekst: Markér den tekst, du vil kopiere og derefter Kopiér tekst .
  • Lyt: Tryk på Lyt Listen for at få Oversæt til at læse din oversatte tekst op.
  • Send til Google Oversæt: Du kan få flere oplysninger ved at trykke på Send til Google Oversæt Translate.
  • Søg: Tryk på Søg Google-appen for at søge i oversat tekst på Google.

Brug kameraoversættelse offline

Hvis du vil bruge kameraoversættelser offline, skal du downloade de sprog, du vil oversætte til og fra.

 1. Åbn appen Oversæt Appen Oversæt på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på Kamera Kamera.
 3. Tryk på sprogvælgeren.
 4. Download de sprog, du vil oversætte til og fra.

Få de bedste resultater

Sådan får du de bedste oversættelsesresultater for dine billeder:

 • Tjek, at du har valgt de korrekte sprog for "Oversæt fra" og "Oversæt til".
 • Brug en stærk netværksforbindelse.
 • Hvis belysningen er svag, kan du trykke på Kamerablitz .
 • Brug skrifttyper, der er tydelige og genkendelige.

Send feedback

Du kan sende feedback ved at trykke på Mere Mere øverst og derefter Send feedback.

Relaterede ressourcer

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu