Lưu bản dịch

Thêm từ hoặc cụm từ

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Bên cạnh bản dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Dấu sao Thêm vào sổ từ vựng.

Xem và xóa bản dịch

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu và sau đó Sổ từ vựng và thành ngữ.
  3. Để xóa một từ hoặc cụm từ, hãy nhấn vào biểu tượng Dấu sao của từ hoặc cụm từ đó Xóa khỏi sổ từ vựng.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?