Lưu bản dịch vào từ vựng

Bạn có thể lưu các bản dịch mà bạn đã sử dụng trong quá khứ trong từ vựng. Bạn có thể xem bản dịch trong từ vựng của mình ngay cả khi bạn không kết nối với Internet.

Thêm từ hoặc cụm từ

Tùy chọn 1: Sử dụng ứng dụng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Trong lịch sử dịch, bên cạnh bản dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm vào từ vựng Add to phrasebook.

Tùy chọn 2: Sử dụng trình duyệt dành cho thiết bị di động

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google Dịch.
 2. Dịch từ hoặc cụm từ.
 3. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Gắn dấu sao Star.

Lưu ý: Từ vựng trên trình duyệt dành cho thiết bị di động của bạn không được chia sẻ với ứng dụng.

Xem hoặc xóa bản dịch đã lưu

Tùy chọn 1: Sử dụng ứng dụng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu tiếp đến Từ vựng.
  • Bạn sẽ thấy từ vựng.
  • Để xóa một từ hoặc cụm từ, hãy nhấn và giữ văn bản rồi nhấn vào biểu tượng Xóa Thùng rác.

Tùy chọn 2: Sử dụng trình duyệt dành cho thiết bị di động

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google Dịch.
 2. Bên dưới bảng dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Gắn dấu sao Star.
  • Bạn sẽ thấy các bản dịch mình đã lưu.
  • Để xóa một từ hoặc cụm từ, hãy nhấn và giữ văn bản rồi nhấn vào biểu tượng Xóa Thùng rác.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?