บันทึกคำแปล

เพิ่มคำหรือวลี

 1. ไปที่ Google แปลภาษาในคอมพิวเตอร์
 2. แปลคำหรือวลี
 3. คลิก "ติดดาวคำแปล" ติดดาวคำแปล ที่ด้านขวา

ดูและส่งออกคำแปลที่บันทึกไว้

 1. ไปที่ Google แปลภาษาในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "บันทึกแล้ว" Saved ใต้ช่องข้อความ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "ส่งออกไปยัง Google ชีต" Export to Google Sheets

ลบคำแปลที่บันทึกไว้

 1. ไปที่ Google แปลภาษาในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "บันทึกแล้ว" Saved ใต้ช่องข้อความ
 3. หากต้องการลบ
  • คำแปล 1 รายการ: วางเมาส์เหนือคำแปลที่ต้องการแล้วคลิกลบ Delete
  • คำแปลที่บันทึกไว้ทั้งหมด: ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบทั้งหมด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร