איך למצוא ולנהל את היסטוריית התרגומים

אתם יכולים לשמור את ההיסטוריה שלכם ב-Google Translate כדי למצוא את הפירוש של המילים או של הביטויים שתרגמתם. התרגומים השמורים מסתנכרנים במכשירים השונים שלכם.

אפליקציית Translate מסנכרנת את ההיסטוריה מהמכשיר שלכם בענן. לאחר הכניסה לחשבון, התרגומים נשמרים באופן אוטומטי בענן. אתם יכולים לנהל את ההיסטוריה השמורה בדף הפעילות שלי.

חשוב: אם אתם לא רוצים להשתמש בהיסטוריה מהענן באפליקציה, עליכם לצאת מהחשבון. לאחר היציאה מהחשבון, תוכלו לראות רק את ההיסטוריה במכשיר.

איך למצוא את היסטוריית התרגומים ולנהל אותה באינטרנט ובאפליקציות

 1. פותחים את אפליקציית Translate ונכנסים לחשבון.
 2. אם נתוני היסטוריה שמורים במכשיר, תקבלו התראה על כך.
  • כדי למצוא או למחוק את רשומות ההיסטוריה לפני שאתם מתבקשים לסנכרן אותן עם החשבון שלכם בענן או למחוק אותן, מקישים על ניהול ההיסטוריה.

הצגת ההיסטוריה

חשוב: אם לא תיכנסו לחשבון, תוכלו לקבל רק את היסטוריית התרגומים שביצעתם במכשיר. 
 1. פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. במסך הבית מחליקים למטה. אפשרות נוספת: בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל החשבון ואז היסטוריה היסטוריה.  
  • כדי להעלות ולסנכרן את היסטוריית התרגומים שלכם, בתפריט מקישים על סמל הרענון .

סנכרון ההיסטוריה בענן

חשוב:

 1. פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. במסך הבית, מחליקים למטה. אפשרות נוספת: בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל החשבון ואז היסטוריה היסטוריה.
 3. כדי לסנכרן את ההיסטוריה בענן ולהעלות רשומות חדשות, מקישים על סמל התפריט Menu icon ואז רענון .
  • ההיסטוריה מסתנכרנת באופן אוטומטי כשהאפליקציה מופעלת. לאחר מכן, ההיסטוריה מסתנכרנת מדי כמה שעות.

אם הסנכרון בענן לא פועל:

 • מוודאים שהמכשיר מחובר לאינטרנט.
 • מוודאים שהמכשיר לא במצב טיסה.

גישה להיסטוריה המלאה

באפליקציית Translate אתם יכולים להציג את כל ההיסטוריה ולבצע חיפושים מותאמים אישית.

דרך ההגדרות

 1. פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל החשבון .
 3. מקישים על סמל ההגדרות Settings.
 4. בתחתית המסך, מקישים על ניהול הפעילות.
 5. גוללים למטה כדי להציג את כל התוכן השמור ומילים או ביטויים ספציפיים.
  • כדי לחפש בהיסטוריה, משתמשים בסרגל החיפוש.

דרך ההיסטוריה

 1. פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. במסך הבית, מחליקים למטה.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל התפריט Menu icon ואז ניהול הפעילות .
 4. גוללים למטה כדי להציג את כל התוכן השמור ומילים או ביטויים ספציפיים.
  • כדי לחפש בהיסטוריה, משתמשים בסרגל החיפוש.

איך מפעילים את 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'

כדי לשמור את הנתונים באפליקציית Translate, עליכם להפעיל את ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'. אם תשביתו את ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', תוכלו להציג ולמחוק את ההיסטוריה אבל לא תוכלו ליצור רשומות חדשות.

 1. פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. במסך הבית, מחליקים למטה. אפשרות נוספת: בפינה השמאלית העליונה מקישים על סמל החשבון ואז היסטוריה היסטוריה.
  • אם ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מושבתת, תקבלו התראה.
 3. בהתראה, מקישים על ניהול ההגדרות.
 4. בקטע פעילות באינטרנט ובאפליקציות, מקישים על הפעלה.

מחיקת ההיסטוריה

חשוב: עשויות לחלוף כמה שעות עד שניקוי ההיסטוריה ישתקף באפליקציה.

 1. פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. בתפריט הבית, מחליקים למטה. אפשרות נוספת: בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל החשבון ואז היסטוריה היסטוריה.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל התפריט Menu icon ואז ניהול הפעילות ואז מחיקה ואז מחיקה היום, מחיקת פעילות מטווח תאריכים מסוים, מחיקת כל הפעילות או מחיקה אוטומטית.

איך למחוק את כל ההיסטוריה

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה Translate אפליקציית Translate.
 2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל התפריט ואז הגדרות Settings.
 3. מקישים על ניהול הפעילות ואז מחיקה ואז מחיקת כל הפעילות.

איך למחוק תרגומים קודמים מסוימים

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Translate אפליקציית Translate.
 2. במסך הבית, מחליקים למטה. אפשרות נוספת: בפינה השמאלית העליונה מקישים על סמל התפריט ואז היסטוריה היסטוריה.
 3. מחליקים ימינה על גבי מילה או ביטוי.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי