Εύρεση και διαχείριση ιστορικού Μετάφρασης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ιστορικό της Μετάφρασης Google για να βρείτε τις σημασίες των λέξεων ή των φράσεων που μεταφράζετε. Οι αποθηκευμένες μεταφράσεις σας συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές σας.

Η εφαρμογή Μετάφραση συγχρονίζει το ιστορικό σας από τη συσκευή σας στο cloud. Όταν είστε συνδεδεμένοι, οι μεταφράσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα στο cloud. Μπορείτε να διαχειριστείτε το αποθηκευμένο ιστορικό σας στην ενότητα Η δραστηριότητά μου.

Σημαντικό: Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό cloud στην εφαρμογή, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας. Αφού αποσυνδεθείτε, μπορείτε να δείτε μόνο το ιστορικό στη συσκευή.

Εύρεση και έλεγχος του ιστορικού μεταφράσεων στον ιστό και στην εφαρμογή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Εάν υπάρχει αποθηκευμένο ιστορικό στη συσκευή σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση.
  • Για να βρείτε ή να διαγράψετε τις καταχωρίσεις του ιστορικού σας προτού σας ζητηθεί να τις συγχρονίσετε με τον λογαριασμό σας στο cloud ή να τις διαγράψετε, πατήστε Διαχείριση ιστορικού.

Προβολή του ιστορικού σας

Σημαντικό: Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας, μπορείτε να βρείτε μόνο το ιστορικό μεταφράσεων στη συσκευή. 
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα κάτω ή επάνω δεξιά, πατήστε Λογαριασμός  και μετά Ιστορικό Ιστορικό  
  • Εάν θέλετε να ανεβάσετε και να συγχρονίσετε το ιστορικό μεταφράσεων, στο μενού, πατήστε Ανανέωση .

Συγχρονισμός του ιστορικού σας στο cloud

Σημαντικό:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα κάτω. Εναλλακτικά, πατήστε Λογαριασμός  και μετά Ιστορικό Ιστορικό.
 3. Για να συγχρονίσετε το ιστορικό σας με το cloud και να ανεβάσετε νέες καταχωρίσεις, πατήστε Μενού Menu icon και μετά Ανανέωση .
  • Το ιστορικό συγχρονίζεται αυτόματα κατά την εκκίνηση της εφαρμογής. Στη συνέχεια, συγχρονίζεται περιοδικά κάθε λίγες ώρες.

Εάν ο συγχρονισμός στο cloud δεν λειτουργεί:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.

Πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό σας

Στην εφαρμογή Μετάφραση μπορείτε να δείτε το πλήρες ιστορικό σας και να κάνετε προσαρμοσμένες αναζητήσεις.

Στις Ρυθμίσεις

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Λογαριασμός .
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις Settings.
 4. Στο κάτω μέρος, πατήστε Διαχείριση δραστηριότητας.
 5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε όλο το αποθηκευμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις.
  • Για να κάνετε αναζήτηση στο ιστορικό σας, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης.

Στο ιστορικό

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα κάτω.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Μενού Menu icon και μετά Διαχείριση δραστηριότητας .
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε όλο το αποθηκευμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις.
  • Για να κάνετε αναζήτηση στο ιστορικό σας, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης.

Ενεργοποίηση Δραστηριότητας ιστού και εφαρμογών

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας στην εφαρμογή Μετάφραση, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών. Εάν απενεργοποιήσετε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε το ιστορικό σας, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες καταχωρίσεις.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα κάτω. Εναλλακτικά, πατήστε Λογαριασμός  και μετά Ιστορικό Ιστορικό.
  • Εάν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, θα λάβετε μια ειδοποίηση.
 3. Στην ειδοποίηση, πατήστε Διαχείριση ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών πατήστε Ενεργοποίηση.

Διαγραφή ιστορικού

Σημαντικό: Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο ώρες για να εμφανιστεί το ιστορικό που διαγράψατε στην εφαρμογή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Στο μενού αρχικής οθόνης, σύρετε προς τα κάτω. Εναλλακτικά, πατήστε Λογαριασμός  και μετά Ιστορικό Ιστορικό.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Μενού Menu icon και μετά Διαχείριση δραστηριότητας και μετά Διαγραφή και μετά Διαγραφή σημερινής ημέρας, Διαγραφή προσαρμοσμένου εύρους, Διαγραφή από την αρχή ή Αυτόματη διαγραφή.

Διαγραφή όλου του ιστορικού

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού και μετά Ρυθμίσεις Settings.
 3. Πατήστε Διαχείριση δραστηριότητας και μετά Διαγραφή και μετά Διαγραφή από την αρχή.

Διαγραφή μεμονωμένων προηγούμενων μεταφράσεων

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα κάτω. Εναλλακτικά, επάνω δεξιά, πατήστε Μενού  και μετά Ιστορικό Ιστορικό.
 3. Σε μια λέξη ή φράση, σύρετε προς τα αριστερά.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού